Powinno się być dobrym jak chleb.św. Albert Chmielowski

Czynności Biskupa Edwarda Janiaka

w roku 2012


 

WRZESIEŃ 2012

12.09. – Ingres do Katedry kaliskiej

13.09. – Kuria Diecezjalna – Spotkanie z Kolegium Konsultorów i podpisanie protokołu z kanonicznego objęcia diecezji kaliskiej

15.09.  - Przewodniczenie Mszy św. z homilią i poświęcenie krzyża na wieży kościoła -  Parafia p.w. Narodzenia NMP w Kaliszu

17.09.  – wizyta u ks. abp Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, z racji imienin.

       - przewodniczenie Mszy św. z okazji 25 lecia parafii – parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Kaliszu

20.09. – powitanie pielgrzymki kapłanów z diec. warszawsko-praskiej związanych z tygodnikiem „Idziemy” w Sanktuarium św. Józefa

        - wizyta w diecezjalnej pracowni konserwatorskiej w Ostrowie Wlkp.

        - Msza św. i spotkanie z księżmi seniorami w Domu Jana Pawła II w Ostrowie Wlkp.

21.09. – Kuria – wręczenie nominacji wikariusza generalnego, wikariuszy biskupich i rektora WSD

22.09. – Msza św. i udział w XVI Pielgrzymce Leśników -  pracowników leśnictwa, gospodarki wodnej i parków narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych oraz przedstawicieli ruchów ekologicznych na Jasną Górę.

23.09. – Msza św. z okazji 5. spotkania polsko-niemieckiego Rodzin Kolpinga i 20 lecia Rodziny Kolpinga w Sycowie – Parafia św. Piotra i Pawła w Sycowie

24.09. – wizyta z klasztorze klauzurowym Mniszek Kamedułek w Złoczewie

28.09. – Msza św. z homilią z okazji odpustu parafialnego w parafii p.w. św. Wacława w Grabnie (archidiecezja łódzka)

29.09. – Msza św. z homilią na zakończenie XIII Kongresu Zjednoczenia Strzeleckich Bractw Kurkowych; poświęcenie sztandaru Okręgu Ostrowskiego Zjednoczenia Strzeleckich Bractw Kurkowych – kościół p.w.  Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp.

30.09. – wizyta z klasztorze klauzurowym Klarysek Kapucynek w Ostrowie Wlkp.


PAŹDZIERNIK 2012

02.-03.10. – udział w 359 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie

04.10. – udział w Mszy św. w intencji rodzin i obrony życia poczętego w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

06.10. – Msza św. i udział w inauguracji roku akademickiego w WSD w Kaliszu

       - Konferencja dziekańska – WSD Kalisz

07.10. – ingres do Konkatedry p.w. św. Stanisława B.M. w Ostrowie Wlkp. – Msza św. z homilią

08.10. – Przewodniczenie Mszy św. z okazji pielgrzymki obu prowincji polskich Towarzystwa Jezusowego do Sanktuarium św. Józefa

08.-10.10. – udział w rekolekcjach Księży Kapelanów Leśników w Orzechowie

11.10. – inauguracja Roku Wiary w diecezji kaliskiej – Msza św. z homilią w Katedrze

13.10. – udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Zarządów Schronisk Towarzystwa im. św. Brata Alberta na Jasnej Górze – Msza św. z homilią

14.10. – udział w Apelu z okazji XII Dnia Papieskiego przy pomniku bł. Jana Pawła II w Kaliszu

15.10. – Msza św. z okazji inauguracji roku akademickiego w PWSZ w Kaliszu – Katedra; udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego w PWSZ w Kaliszu – aula PWSZ

        - wizyta w klasztorze klauzurowym Sióstr Karmelitanek w Niedźwiadach k. Kalisza

16.10. – Poświęcenie Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Tęcza” w Wolicy k. Kalisza

17.10. – Msza św. z okazji inauguracji roku szkolnego i akademickiego w Centrum Księdza Orione w Kaliszu

18.10. – Msza św. pogrzebowa ś.p. ks. Bogumiła Rakowicza – kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowie Wlkp.

        - wizyta w placówkach Caritas w Kaliszu i Przedborowie

21.10. – Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania w Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie

24.10. – spotkanie ze wspólnotami Neokatechumenatu z diecezji kaliskiej – Centrum Józefologiczne w Kaliszu

25.10. – wizyta w klasztorze klauzurowym Ubogich Sióstr św. Klary w Kaliszu 

30.10. – skrutynium z klerykami roku III – WSD Kalisz

31.10. – Msza św. z homilią z okazji przyjęcia stroju duchownego przez kleryków roku III – Katedra


LISTOPAD 2012

01.11. -  Msza św. z homilią w intencji rodzin i obrony życia poczętego w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

03.11. – Msza św. z homilią podczas dnia skupienia osób konsekrowanych z diecezji kaliskiej w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

07.11. – udział w pielgrzymce Rodziny Radia Maryja do Rzymu

08.11. – Msza św. z homilią z okazji 80-lecia konsekracji kościoła parafialnego w Nowych Skalmierzycach

10.11. – Przewodniczenie Mszy św. i udział w uroczystościach 90 lat obecności Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w Polsce – Parafia p.w. św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wlkp.

11.11. – Msza św. z homilią z okazji 75 lecia kościoła parafialnego w Skrzebowej

       - Przewodniczenie Mszy św., poświęcenie odnowionej kaplicy cmentarnej i tablicy upamiętniającej ś.p. ks. prałata Zbigniewa Rapiora na cmentarzu parafii p.w. św. Marcina w Kępnie

       - Spotkanie z Matką Generalną i Prowincjalną w Domu Sióstr Służebniczek (Wielkopolskich) w Pleszewie

12.11. – udział w spotkaniu przełożonych Wyższych Seminariów Duchownych afiliowanych do Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu z Wielkim Kanclerzem Wydziału i Dziekanem  - Poznań

12. – 14.11. – udział w rekolekcjach kapłańskich swego rocznika święceń w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

15.11. – skrutynium z klerykami roku I – WSD Kalisz

17.11. – udział w uroczystościach 90 urodzin Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza w Henrykowie

18.11. – Msza św. z homilią, wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II oraz poświęcenie chrzcielnicy i innych przedmiotów służących do sprawowania kultu w parafii p.w. św. Rodziny w Ostrowie Wlkp.

19.11. – Msza św. z homilią na rozpoczęcie obrad Komisji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność w kościele parafialnym z Gołuchowie

21.- 27.11 – pobyt w Rzymie - udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Leśników w Roku Wiary do Rzymu

28.11 – Przewodniczenie Mszy św. i uroczystościom pogrzebowym ks. Marka Kulawinka – Parafia p.w. św. Bartłomieja w Godzieszach Wielkich

        - Wizyta w siedzibie Diecezjalnego Centrum Pro Familia w Kaliszu

        - Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania w Parafii p.w. św. Urszuli w Zbiersku

30.11. – Przewodniczenie Mszy św. i poświęcenie sztandaru Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu. Udział w uroczystej akademii z okazji 65-lecia istnienia szkoły.

        - skrutynium z klerykami roku II – WSD Kalisz


GRUDZIEŃ 2012

01. Przewodniczenie Mszy św. z okazji Diecezjalnego Dnia Świętości Życia – Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

02. Msza św. z homilią w parafii p.w. św. Wawrzyńca w Stolcu. Poświęcenie witraży i wieży kościoła

04. Msza św. z homilią i poświęcenie sztandaru Szkoły Podstawowej im. Adam Mickiewicza w Kaliszu – Parafia pw. Opatrzności Bożej w Kaliszu

- Przewodniczenie nabożeństwu Liturgii Słowa i wręczenie Pisma świętego na zakończenie katechez we wspólnocie Neokatechumenatu w parafii pw. św. Rodziny w Kaliszu

05. Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Giżycach

06. Spotkanie przedwizytacyjne z Księżmi Proboszczami parafii dekanatu złoczewskiego w Kliczkowie Małym.

- Msza św. z homilią z okazji odpustu św. Mikołaja w parafii pw. Jana Nepomucena w Kliczkowie Małym. Poświęcenie sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Chajewie. Udział w uroczystości nadania szkole imienia św. Mikołaja.

- Udział w Mszy św. w intencji rodzin i obrony życia poczętego w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

08. Udział w ingresie Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny do Bazyliki Katedralnej w Pelplinie.

09. Msza św. z homilią z okazji odpustu św. Mikołaja w Katedrze Kaliskiej. Poświęcenie sztandaru parafialnego oddziału Akcji Katolickiej.

- Przewodniczenie Mszy św. i udział w Diecezjalnym Dniu Wspólnoty Ruchu Świtało -Życie w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wlkp.

14. Msza św. z homilią w klasztorze Sióstr Karmelitanek w Niedźwiadach.105

15. Spotkanie opłatkowe w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Kaliszu.

- Udział w wyborach do Rady Kapłańskiej Diecezji Kaliskiej – Centrum Józefologiczne w Kaliszu.

- Przewodniczenie Mszy św. z obrzędem kandydatury kleryków roku V w Katedrze Kaliskiej

- Przewodniczenie Mszy św. i poświęcenie odnowionego prezbiterium kaplicy Męki Pańskiej w kościele OO. Franciszkanów w Kaliszu.

16. Msza św. z homilią w parafii p.w. św. Idziego w Brzeźniu.

- Spotkanie opłatkowe z mieszkańcami Pleszewa w Domu Katolickim parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela.

17. Spotkanie opłatkowe z ubogimi mieszkańcami Kalisza u OO. Jezuitów w Kaliszu.

18. Spotkanie opłatkowe z pracownikami i chorymi w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu.

- Spotkanie opłatkowe z Polskim Związkiem Kobiet Katolickich w Kurii Diecezjalnej

- Wieczerza wigilijna z Księżmi Seniorami w Domu Jana Pawła II w Ostrowie Wlkp.

19. Spotkanie opłatkowe z pracownikami i osadzonymi w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wlkp.

- Spotkanie opłatkowe z pracownikami i studentami Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu.

20. Spotkanie opłatkowe z pracownikami i osadzonymi w Zakładzie Karnym w Kaliszu.

- Spotkanie przedwizytacyjne z Księżmi Proboszczami parafii Dekanatu Sycowskiego w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Sycowie.

- Spotkanie opłatkowe z członkami NSZZ Solidarność - Region Wielkopolska Południowa w Kaliszu.

21. Spotkanie opłatkowe w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.106

- Przewodniczenie Mszy św. i udział w wieczerzy wigilijnej dla Wyższego Seminarium Duchownego, Kurii Diecezjalnej, Sądu Biskupiego i Redakcji „Opiekun”.

22. Udział w święceniach biskupich Ks. Kanonika Krzysztofa Wętkowskiego w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie.

- Spotkanie opłatkowe ze strażakami OSP gminy Lututów w Lututowie.

23. Spotkanie opłatkowe z pracownikami Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej.

24. Wieczerza wigilijna w Schronisku Brata Alberta w Kaliszu.

- Wieczerza wigilijna w ubogimi mieszkańcami Kalisza w Caritas w Kaliszu.

25. Msza św. Pasterska z homilią w Katedrze Kaliskiej.

- Msza św. z homilią w parafii pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Brzeziu.

29. Msza św. z homilią i spotkanie opłatkowe z członkami Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w WSD w Kaliszu.

- Spotkanie opłatkowe z wykładowcami i studentami Instytutu Teologicznego Diecezji Kaliskiej – Centrum Józefologiczne w Kaliszu.

30. Msza św. z homilią dla wspólnoty Sióstr Nazaretanek w Kaliszu w parafii pw. Świętej Rodziny w Kaliszu.

31. Udział w liturgii na zakończenie roku kalendarzowego 2012 w Katedrze Kaliskiej.

Najnowsze

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK