Kto zaczyna kochać, musi być gotowy na cierpienie. św. Ojciec Pio

26.04.2018: Kuria Diecezjalna informuje

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA WYŁONIENIE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

NA WYŁONIENIE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

 

Diecezja Kaliska z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Widok 80-82,   jako Organ Prowadzący Zespół Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej z siedzibą przy ulicy Złotej 144 w Kaliszu działając w oparciu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) informuje o wyborze partnera, w otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu  w ramach:

Poddziałania 8.3.1; Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy;

Konkurs nr RPWP.08.03.01 IZ 00 30 001/18;

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020;

Oś priorytetowa 8; Edukacja

Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;

Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy 

W postępowaniu konkursowym wybrano ofertę  Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, z siedzibą przy ulicy Południowej 62; 62-800 Kalisz - Jednostkę Organizacyjną Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Była to jedyna złożona oferta.

Złożona oferta  jest zgodna z wymaganiami ogłoszenia o wyborze partnera.

 

                                                         26.04.2018                     Przewodniczący Komisji  Konkursowej

                                                Ks. dr Adam Kraska

                                                                                                  Dyrektor  Zespołu Szkół Technicznych DK 

 

Najnowsze

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK