Lepiej jest cierpieć dla Pana niż czynić cuda.św. Jan od Krzyża

KAPITUŁA KONKATEDRALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Kapituła Konkatedralna w Ostrowie Wielkopolskim została erygowana dekretem Biskupa Diecezji Kaliskiej 25 marca 1995 r. (L.dz. 161/95/B).

Członkowie Kapituły Konkatedralnej w chwili utworzenia.

 

Tego samego dnia Ksiądz Biskup zamianował 17 członków Kapituły w następującym składzie:

Prałat - Dziekan mgr Alfred Mąka - Ostrów Wlkp.

Kanonicy gremialni:

Ks. Prob. Kazimierz Brdęk - Niedźwiedź
Ks. Prob. Zenon Dereszewski - Koźminek
Ks. Prob. Józef Maciołek - Pleszew
Ks. Prob. Medard Matusz - Wierzbno
Ks. Prob. Jan Orpel - Zduny

Kanonicy honorowi:

Ks. Prob. Marian Dopieralski - Rozdrażew
Ks. Dziekan Kazimierz Leśnik - Doruchów
Ks. Prob. Eugeniusz Michalczak - Wilkowyja
Ks. Prob. Michał Milewski - Ostrów Wlkp.
Ks. Prob. Hieronim Muczek - Pogorzela
Ks. Prob. lic. Alfons Mrozowski - Cieszęcin
Ks. Prob. Antoni Pietrzykowski - Pogrzybów
Ks. Prob. Zdzisław Sobierajski - Ostrzeszów
Ks. Prob. Sylwester Stempiń - Krotoszyn
Ks. Prob. Stanisław Wnuk - Wałków
Ks. Dziekan Zenon Podgórski - Wójcin

Pierwsze spotkanie Kapituły odbyło się 27 czerwca 1995 r. na plebani konkatedralnej w Ostrowie Wielkopolskim. Było to spotkanie powitalne łączące się ze wzajemnymi gratulacjami z faktu, że oto zostało utworzone nowe gremium diecezjalne przy ostrowskiej Konkatedrze. W głosowaniu wybrano sekretarza, którym został ks. Kan. Jan Orpel, następnie kanonicy gremialni wybrali przewodniczącego Kapituły Konkatedralnej, zwanego także prepozytem. Został nim ks. Prałat Alfred Mąka.

Analizowano obowiązki związane z godnością kanonicką. Należą do nich sprawowanie bardziej uroczystych czynności liturgicznych w Konkatedrze, pomoc Biskupowi Diecezjalnemu w sprawach przez niego zleconych. Statuty podkreślają, że "Kapituła Konkatedralna, będzie starała się wspomagać nauczanie Biskupa Diecezjalnego, organizując raz do roku dni kultury chrześcijańskiej, których istotną częścią będą konferencje, wygłaszane w kościołach Ostrowa Wlkp. poświęcone ważnemu tematowi z życia Kościoła". Należy także organizować nabożeństwa kapitulne. Księża Kanonicy winni brać udział w odpuście ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika, uczestniczyć w centralnej procesji Bożego Ciała w Ostrowie Wlkp., we Mszy św. połączonej ze święceniem diakonatu, w nabożeństwach z udziałem Biskupa, również poza Konkatedrą.

Omawiano również szczegółowo strój kanonicki, który trzeba było przygotować zgodnie ze statutami z 7 czerwca 1995 r. potwierdzonymi przez Ks. Biskupa Stanisława Napierałę.

5września1995 został mianowany jako 18 kanonik Ks. Dziekan Zygmunt Paruzel z Sokolnik. Niestety, nie zdążył już na instalację, bo jego śmierć nastąpiła w dniu 11stycznia 1996 r.

Instalacja kanonicka odbyła się w poniedziałek, 12 lutego 1996 r. w konkatedrze ostrowskiej o godz. 10,00. Od erekcji Kapituły minęło 10 miesięcy, ale ten czas był potrzebny, by wszyscy kanonicy zdążyli nabyć kompletny strój kanonicki: sutanny z fioletowymi guzikami i wypustkami, mantolety, pasy fioletowe i sygnety. Na ten dzień przybył do Ostrowa Ks. Biskup Stanisław Napierała. Pierwsza część spotkania od-była się na plebanii. W jej skład wchodziła adhortacja Ks. Biskupa skierowana do mianowanych kanoników połączona z omawianiem statutów kapituły.

Z kolei Ks. Prałat Alfred Mąka zacytował fragmenty Kodeksu Prawa Kanonicznego, które podają zadania Kapituły: "Capitulum canonicorum est functiones liturgicas solemniores in ecclesia persolvere" (Zadaniem Kapituły Kanoników jest spełniać uroczystsze funkcje liturgiczne w kościele). A jeszcze dokładniej Kodeks mówi, czym ma być nacechowane życie Kanoników: "Sacerdotes praestantes doctrina, vitae integritate, ministerio laudabiliter exercendo" (Mają to być kapłani przodujący nauką, dobrze zorganizowanym życiem i chwalebnie spełnianą posługą).

Druga część odbyła się w konkatedrze, gdzie księża kanonicy złożyli wobec Biskupa Stanisława Napierały, Ordynariusza Diecezji, wyznanie wiary i przysięgę wierności wobec Kościoła w słowach i postępowaniu. Następnie nastąpiła właściwa instalacja. Ksiądz Biskup wprowadzał kanoników gremialnych na ich miejsce w stallach Konkatedry. Uroczystość zakończyła się wspólnym zdjęciem w Konkatedrze i przyjęciem na plebanii.

Zatwierdzenie wyboru Ks. Prałata Alfreda Mąki na "Przewodniczącego" czyli "Prepozyta" Kapituły Konkatedralnej nastąpiło dekretem Ks. Biskupa Stanisława Napierały z 12 lutego 1996 r. Po czym przedstawiono kolejne nominacje kanonickie i w szeregi kanoników honorowych włączeni zostali: Ks. Prob. Stanisław Kraska ze Skalmierzyc (1996 r.), Ks. Infułat Tadeusz Szmyt z Ostrowa Wlkp., Wikariusz Biskupi Diecezji Kaliskiej (1997 r.), Ks. Prob. Jan Dominiak z Chlewa, Ks. Prob. Jan Dwojacki z Piątku Wielkiego, Ks. Dziekan Jan Matysiak z Kobylej Góry, Ks. Prob. Franciszek Nowacki z Kotlina. Te cztery nominacje miały miejsce w 1998 r. W następnym roku kanonikami honorowymi zostali: Ks. Prob. Ryszard Dziamski z Kobierna, Ks. Prob. Jerzy Gałęski z Kierzna, Ks. Prob. Mirosław Grzanka z Blizanowa, Ks. Prob. Andrzej Grzegorzewicz z Lasek, Ks. Prob. Zygmunt Jabłoński z Koryt, Ks. Prob. Mirosław Łaciński z Mąkoszyc, Ks. Dziekan Czesław Marszałek z Bukownicy, Ks. Prob. Jerzy Nowak z Kuczkowa, Ks. Prob. Stanisław Ocytko z Radostowa, Ks. Dziekan Kazimierz Radzikowski z Żerkowa, Ks. Prob. Edmund Sieczka z Chynowej, Ks. Prob. Mieczysław Składanowski z Łubnic, Ks. Prob. dr Jan Stachowiak z Przedborowa. 

W roku Jubileuszowym 2000 Ks. Biskup mianował 2 kanoników: Ks. Prob. Henryka Hołosia z Odolanowa i Ks. Prob. Ludwika Mikołajczyka z Nowej Wsi, a dotychczasowego kanonika naszej Kapituły Ks. Alfonsa Mrozowskiego przeniósł do Kapituły Katedralnej w Kaliszu. W roku 2001 nominacje kanonickie otrzymali: Ks. Bolesław Nowak z Raszkowa, Ks. Ludomir Dzięciołowski z Droszewa i Ks. Dziekan Czesław Parnowski z Bolesławca.

Stan aktualny na dzień 15 września 2004 r.:

W Kapitule jest 1 Prałat, 5 Kanoników Gremialnych i 36 Kanoników Honorowych. Zgodnie ze statutem Kapituła przejęła od 1996 r. patronat nad Dniami Kultury Chrześcijańskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Od tego czasu przeprowadzono 6 Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, każdy ze szczególnym tematem:

1996 r. Polska potrzebuje ludzi sumienia.
1997 r. Złoty Jubileusz Jana Pawła II
1998 r. Najważniejsza jest rodzina.
1999 r. Niedziela jest Boża i nasza
2000 r. Chrystus 2000 lat w świecie - 1000 lat w Polsce
2001 r. Z Wiarą, Nadzieją i Miłością w III Tysiąclecie. Śpieszmy się kochać ludzi.

Przeważnie jeden z członków Kapituły w czasie Dni Kultury wygłaszał prelekcję. Fundusze na pokrycie wydatków rzeczowych pochodziły z różnych źródeł, także z ofiar Księży Kanoników. Przedstawiciele Kapituły biorą udział we wszystkich ważnych uroczystościach diecezjalnych, także w wielkiej procesji Bożego Ciała i odpustach parafialnych w Ostrowie Wlkp.

 Ks. Alfred Mąka

SKŁAD KAPITUŁY KONKATEDRALNEJ W OSTROWIE WLKP.

Najnowsze

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK