Powinno się być dobrym jak chleb.św. Albert Chmielowski

16.03.2012: Formacja kapłańska

FORMATIO CONTINUA W ROKU KAPŁAŃSKIM 2011/2012

 

FORMATIO CONTINUA W ROKU KAPŁAŃSKIM 2011/2012

Komunikat

 

1. FORMACJA DUCHOWA.

A.Roczniki I - III po święceniach odprawiaj Dzień skupienia :

r. I - raz na kwartał

r. II - III dwa razy w roku

      Diecezjalny Ojciec duchowny - Ksiądz Kanonik Jerzy Jeżowski - uzgodni z ojcami duchownymi Seminarium, terminy i miejsca Dni skupienia oraz, przekaże informację zainteresowanym.

B. W ramach dekanatu kapłani przeżywają Miesięczne skupienie. Dekanalny Ojciec duchowny wraz z Księdzem Dziekanem uzgadnia termin i miejsce spotkania oraz jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie modlitewnego skupienia. Pro memoria. Por. Kalendarz Liturgiczny.

C. Sprawę rekolekcji kapłańskich regulują postanowienia zawarte w I Synodzie Diecezji Kaliskiej: nr 261-267 str. 49-50. oraz informacje dotyczące aktualnego roku. Przypominamy o przekazywaniu zaświadczeń o odbytych rekolekcjach poza Diecezją.

 

II. FORMACJA TEOLOGICZNO - PASTORALNA.

             A. Studium Pastoralne

         Studium Pastoralne obowiązuje księży od II r. po święceniach (nie mających licencjatu kościelnego) przez 4 lata. Program Studium obejmuje 4 spotkania w roku. Tematem Studium Pastoralnego w roku 2011/2012 będzie : Duszpasterskie inspiracje Adhortacji Papieża Benedykta XVI" Verbum Domini".

         Czwarty rok Studium jest prowadzony metodą tzw: "warsztatów". Będą to „warsztaty przygotowujące do pełnienia urzędu proboszcza". „Warsztaty" będą się odbywały w tym samym terminie i miejscu co Studium Pastoralne (osobna sala)

         Niżej podajemy ramowy program i osoby prowadzące poszczególne działy. Będą cztery grupy zagadnień:

 

10. Zagadnienia Duszpasterskie (Ks. Prałat Henryk Orszulak)

- Zespoły, Ruchy odnowy, Stowarzyszenia - inicjowanie, formacja, towarzyszenie...

- Problematyka różnych form Katechezy parafialnej.

- Duszpasterstwo rodzin.

- Duszpasterstwo przez Słowo Boże i liturgię.

 

20. Formacja stała (bp. Teofil Wilski)

- Rekolekcje kapłańskie.

- Duch wspólnoty.

- Formy spotkań kapłańskich.

- Współpraca między kapłanami.

 

30. Zagadnienia prawno-administracyjne (Ks. Kan. dr Dariusz Smolnik)

- Wybrane zagadnienia dotyczące zawierania małżeństw.

- Księgi metrykalne, kartoteki.

- Ochrona danych osobowych.

- Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego (umowy, ubezpieczenia, przepisy administracyjne)

- sugestie „kancelaryjne"

 

40. Zagadnienia administracyjno-gospodarcze (Ks. Prałat mgr Henryk Szymiec)

- Budynki kościelne.

- Pomieszczenia mieszkalne i duszpasterskie (plebania, wikariat, salki duszpasterskie, biuro parafialne, pomieszczenie dla Poradnictwa rodzinnego).

- Remonty i konserwacje.

- Sprawy finansowe (kasa i konto parafialne, wynagrodzenia, świadczenia diecezjalne itp.)

- Cmentarz

Miejsce spotkań : Ostrów Wlkp., parafia p.w. św. Antoniego o godz.1000

Terminy spotkań (soboty) :

15.10.2011r.  

19.11.2011r.  

25.02.2012r. (UWAGA  zmiana terminu w stosunku do wcześniejszego pisma)

21.04.2012r.

            Uwaga! Zabieramy ze sobą Liturgię Godzin

B. Rejonowe Konferencje połączone z omówieniem Programu Duszpasterskiego

 

III. EGZAMIN PROBOSZCZOWSKI.

         Po zakończeniu Studium Pastoralnego, licencjaci po 5 latach kapłaństwa, przystępują do egzaminu proboszczowskiego. Egzamin proboszczowski jest wymogiem Kodeksu Prawa kanonicznego kan. 521 § 3.

         Materiał zasadniczy i tryb przygotowania - por. Diecezja Kaliska. Pismo Kurii Diecezjalnej nr 14/15 1996, s.84-90.

       Materiał dodatkowy na 2011/2012 rok (oprócz stałego materiału w każdym egzaminie proboszczowskim znajduje się tematyka dodatkowa): Benedykt XVI, Spotkanie z duchowieństwem w Archidiecezji Warszawskiej, 25.05.2006 r.; Benedykt XVI: Adhortacja Verbum Domini; Kongregacja ds. Duchowieństwa: „Kapłan - Szafarz Miłosierdzia Bożego". Pomoce dla spowiedników i kierowników duchowym, 2011 r.

         Egzamin proboszczowski odbędzie się w sobotę 9 czerwca 2012 roku
o godz. 1000
w budynku Kurii Diecezjalnej. Przypominamy o wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do egzaminu oraz przedłożeniu pracy pisemnej ocenionej przez promotora.

   Powyższe zasady dotyczą tych Księży, którzy ukończyli cztery lata dotychczasowego układu Studium Pastoralnego. Ci zaś Księża, którzy rozpoczynają Studium Pastoralne lub kończą III rok będą zdawali egzamin proboszczowski także z zakresu tematyki omawianej podczas „warsztatów".

       Wszystkim zalegającym z egzaminem proboszczowskim Księżom Wikariuszom przypominamy, że jest on wymogiem kanonicznym i wchodzi w zakres kanonicznego posłuszeństwa.

 

 Ks. dr Jacek Bąk                                                          Bp Teofil Wilski

     Kanclerz Kurii                                                          Wikariusz Generalny


archiwum

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK