Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości.św. Jan od Krzyża

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY

www.ksm.kalisz.pl

 

Powstanie Stowarzyszenia

  Grupa młodych ludzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kaliskiej
 

Grupa młodych ludzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kaliskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Kaliskiej zostało erygowane 16 grudnia 1994 roku dekretem Księdza Bp Stanisława Napierały. Działały wówczas oddziały w Gorzycach Wielkich, Pleszewie i Ostrzeszowie. Spośród członków tych oddziałów wybrano pierwsze władze Zarządu Diecezjalnego. Na I Zjeździe w Gorzycach Wielkich do władz wybrano:
Prezesa - Agnieszkę Henglewicz z Pleszewa
Z-ca Prezesa - Andrzeja Manikowskiego z Ostrzeszowa
Skarbnika - Dorotę Kurzaj z Gorzyc Wielkich
Sekretarza - Bożenę Wojciechowską z Gorzyc Wielkich
Członkami zarządu zostali: Małgorzata Furmanek z Ostrzeszowa i Katarzyna Kubiak z Pleszewa.

Asystentem diecezjalnym Ksiądz Biskup zamianował dekretem z 16 grudnia 1994 roku Ks. mgr Krzysztofa Guziałka.

Działalność KSM-u 

Najważniejszymi zadaniami Zarządu Diecezjalnego były - organizacja Oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży na terenie całej Diecezji Kaliskiej, - nawiązanie kontaktów z Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, - organizacja pierwszych szkoleń i rekolekcji dla młodzieży, która chciałaby działać w strukturach organizacji, - wyjazdy do parafii, by informować o działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wśród ludzi młodych. 

Ten pierwszy okres był bardzo trudny i pracowity. Wielu księży nie mając doświadczeń we współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami, a tylko ze wspólnotami, obawiało się organizowania oddziałów u siebie w parafii. Wśród młodzieży zaś była niechęć do biurokracji i do struktur organizacyjnych. Jednak powoli poprzez duże poparcie Księdza Biskupa Ordynariusza Stanisława Napierały Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kaliskiej się rozrastało. W dniach od 24 do 26 lutego 1995 roku Zarząd uczestniczył w Sesji Zarządów Diecezjalnych KSM w Miętnem. Od początku rozpoczął systematyczne zloty w Domu Parafialnym im. Ks. Piotra Skargi w Pleszewie, które miały pomóc młodzieży w organizowaniu oddziałów w swoich parafiach, jak również zachęcać młodzież do pracy nad sobą. 

Pierwszy zlot KSM-u odbył się 28-29 stycznia 1995 roku w Pleszewie, drugi 18-19 marca 1995 roku również w Pleszewie. 14 kwietnia 1995 roku KSM uczestniczył w Niedzieli Palmowej w Cieszęcinie, a 9 czerwca 1995 roku w spotkaniu Krajowej Rady KSM w Warszawie. Trzeci zlot KSM-u odbył się 17-18 czerwca 1995. 

Od 15 do 17 września 1995 roku odbył się Drugi Diecezjalny Zjazd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kaliskiej w Pleszewie. Była potrzeba, by do władz Zarządu mogły się ubiegać osoby z nowo powstałych oddziałów KSM-u. W wyborach wybrano władze Zarządu Diecezjalnego i Komisję Skrutacyjną w składzie:
Prezes - Agnieszkę Henglewicz - Pleszew
Z-ca Prezesa - Piotr Kowalik - Ostrzeszów
Sekretarz - Bożena Wojciechowska - Gorzyce Wielkie
Z-ca Sekretarza - Justyna Robakowska - Gorzyce Wielkie
Skarbnik - Marcina Lizak - Kępno
Członkowie Zarządu - Małgorzata Fischer - Odolanów, Małgorzata Połomska - Ostrzeszów

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca - Katarzyna Kubiak - Pleszew
Członkowie - Robert Kątny - Gorzyce Wielkie, Dobrosława Szczepaniak - Gorzyce Wielkie

W czasie wakacji od 8 do 14 lipca 1995 roku przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w szkoleniu Zarządów Diecezjalnych w Poroninie. 17 września 1995 roku w kościele parafialnym Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Pleszewie członkowie nowo wybranych władz złożyli przysięgę na ręce Ks. Infułata Bogumiła Jóźwiaka, który oficjalnie reprezentował Ks. Biskupa Ordynariusza Stanisława Napierałę. W uroczystości uczestniczyli: burmistrz Pleszewa pan mgr inż. Piotr Hasiński i Kierownik Urzędu Rejonowego w Pleszewie pan mgr inż. Edward Kubisz. Wspólny obiad i przyjacielska rozmowa zakończyły II Zjazd Diecezjalny. 

30 września 1995 roku Zarząd uczestniczył w spotkaniu Krajowej Rady KSM w Warszawie. Czwarty zlot odbył się 18-19 listopada 1995 roku w Pleszewie. 3 grudnia 1995 roku Zarząd Diecezjalny uczestniczył w przyrzeczeniu członków KSM w Cieszęcinie. Kolejna Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych KSM odbyła się w Płocku w dniach od 1 do 3 marca 1996 roku. 31 marca 1996 roku Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Kaliskiej wraz z młodzieżą z ruchu Światło -Życie zorganizowało XI Światowy Dzień Młodzieży w Ostrowie Wielkopolskim. Zarząd Diecezjalny w dniach od 31 maja do 1 czerwca 1996 roku brał udział w Krajowej Radzie KSM w Częstochowie. Zarząd Diecezjalny i członkowie KSM uczestniczyli w Nawiedzeniu Matki Bożej w Znaku Fatimskim w dniach od 13 do 20 lipca 1996 roku, szczególnie KSM włączył się w uroczystości w Jarocinie i Bralinie. Nasi przedstawiciele wzięli udział w Forum Polskiej Młodzieży Katolickiej w Gnieźnie w dniach od 23 do 27 sierpnia 1996 roku. Hasłem forum było " Młodość czasem nawrócenia "

23 września 1996 roku odbył się III Zjazd Diecezjalny KSM w Ostrzeszowie. Zjazd bardzo mocny nacisk położył na szkolenia wakacyjne i postanowił, by miejscami szkoleń były następujące miejscowości: Pleszew, Wieruszów i Odolanów. Uchwalono zakres materiału szkolenia do przyrzeczenia, jak również uchwalono program pracy na cały rok.

30 września 1996 roku Zarząd uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Rady KSM w Warszawie. Kolejne posiedzenie Krajowej Rady KSM w którym wzięli udział nasi przedstawiciele odbyło się 7 grudnia 1996 roku w Warszawie. 

Rok 1997 był dla Zarządu bardzo pracowity. W tym roku bowiem przeżyliśmy wielką radość spotkania się z Ojcem Świętym w Kaliszu. Zanim jednak radowaliśmy się obecnością Papieża wśród nas, w naszej Diecezji, Zarząd uczestniczył w Sesji Zarządów Diecezjalnych w Myczkowcach w dniach od 7 do 9 marca 1997 roku. Wielkim osiągnięciem Stowarzyszenia w 1997 roku było zorganizowanie I Diecezjalnego Forum Młodzieży Katolickiej w Kaliszu w dniach 18 -20 kwietnia 1997 roku. Hasło forum: "Młodość czasem spotkań z Chrystusem!!! Nauczycielu gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie! ". Młodzież z KSM-u , przedstawiciele Oazy i organizacji harcerskich podjęli wyzwanie, by i w naszej Diecezji młodzież jednoczyła się przy Chrystusie, który jest przyjacielem człowieka młodego. Obecność 250 osób była dowodem potrzeby spotkań młodzieży w tym wymiarze. Podczas forum pochylano się nad problemami młodych ludzi, zagrożeniami, na jakie młody człowiek musi uważać w życiu. Forum było też etapem przygotowania do spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Kaliszu.

Po forum przyszedł czas na IV Diecezjalny Zjazd Katolickiego Stowarzyszenia Diecezji Kaliskiej. Od 17 do 18 maja 1997 roku w Pleszewie członkowie KSM wybrali nowy zarząd diecezjalny. Gościem zjazdu był Ksiądz Biskup Teofil Wilski. Oto wybrane władze:
Prezes - Rafał Jagielski
Z-ca Prezesa - Agnieszka Henglewicz
Skarbnik - Marcin Lizak
Sekretarz - Honorata Spychała
Z-ca Sekretarza - Ewa Jańczak
Członkowie - Maciej Jaros, Robert Kątny

Diecezjalna Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Justyna Robakowska
Członkowie - Bożena Fabrowska, Krystyna Fabrowska

Zjazd zakończyła piesza pielgrzymka do Turska na uroczystości odpustowe. Zarząd powierzył swoje działanie Matce Bożej.

Kolejnym elementem przygotowania do radosnego przeżycia wizyty Papieża było nocne czuwanie modlitewne w kaliskim parku z 3 na 4 czerwca 1997 roku, z którego uczestnicy udali się na uroczystą mszę świętą sprawowaną przez naszego rodaka Ojca Świętego Jana Pawła II przed Sanktuarium Świętego Józefa. Radości młodzieży ze spotkania z Papieżem nie było końca. Z placu celebry udaliśmy się pod seminarium duchowne, gdzie Ojciec Święty spotkał się z księżmi i klerykami oraz poświęcił nowy gmach seminarium. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży pragnęło pożegnać Papieża, i choć pożegnanie było krótkie, to jednak wywarło wielki entuzjazm wśród młodzieży. 

Po spotkaniu z Papieżem już trzeba było myśleć o zlocie sportowym w Odolanowie i szkoleniach wakacyjnych, które odbyły się w Wieruszowie i Odolanowie. Zarząd uczestniczył też w szkoleniu wakacyjnym w Poroninie.

Nie sposób nie wspomnieć udziału reprezentacji KSM naszej Diecezji w Ogólnopolskim Zlocie Sportowym w Łodzi od 6 do 7 września 1997 roku.

13 września 1997 roku w Iwanowicach odbyła się Rada Prezesów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kaliskiej. 26-27 września 1997 roku odbyło się posiedzenie Krajowej Rady KSM w Niepokalanowie, gdzie dokonano wyborów uzupełniających do Prezydium Krajowej Rady KSM. W święto patronalne KSM w Chrystusa Króla odbył się zlot w Pleszewie. Działalność w roku 1997 Rada Prezesów zakończyła w Kraszewicach, gdzie omówiono program na 1998 rok. 

W 1998 roku swą działalność Zarząd rozpoczął uczestnictwem w Sesji Zarządów Diecezjalnych. Następnie Zarząd Diecezjalny wraz z członkami uczestniczył w Niedzieli Palmowej w Ostrzeszowie 5 kwiecień 1998 roku. Podczas tej uroczystości odbyła się zarazem Rada Prezesów. Od 25 do 26 kwietnia w Odolanowie odbył się kolejny zlot sportowy, który miał przygotować reprezentację naszej diecezji na zawody ogólnopolskie. 16 maja 1998 roku odbyła się Rada Prezesów w Chojniku, gdzie omówiono wakacyjne szkolenie w Odolanowie, które ma się odbyć od 6 do 11 lipca 1998 roku, jak również organizację Ogólnopolskiego Zlotu Sportowego. Zlot ten odbył się w Odolanowie od 4 do 6 września 1998 roku. Był naszym wielkim sukcesem organizacyjnym i sportowym. Zmagania młodzieży z całej Polski przeprowadzono w piłce nożnej, koszykówce i siatkówce. Zawody Sportowe rozpoczęła Msza święta sprawowana przez Ks. Bp. Stanisława Napierałę, który zachęcał młodzież do angażowania się w sport, w pracę nad sobą, by w zdrowym ciele był też i zdrowy duch. Ks. Bp. Teofil Wilski wręczył puchary i zakończył zawody uroczystą Eucharystią. 

Prezydium Krajowej Rady reprezentował Przewodniczący Leszek Bodus, podczas zawodów były też obecne władze Odolanowa z burmistrzem - Marianem Janickim na czele. Wizytę złożył Wojewoda Kaliski Józef Rogacki i poseł Andrzej Wojtyła. Wygraliśmy wtenczas w koszykówce, piłce siatkowej i w klasyfikacji łącznej. Drugie miejsce zajęliśmy w piłce nożnej - tutaj pierwsze miejsce zdobył KSM z Łodzi. 

19 września1998 roku w Wieruszowie odbyła się kolejna Rada Prezesów, gdzie omówiono potrzebę uzupełnienia Zarządu Diecezjalnego po rezygnacji Agnieszki Henglewicz i Ewy Jańczak ze swoich funkcji. Wybory wraz z przyrzeczeniem zaplanowano na 14 listopada 1998 roku. Ostrów Wielkopolski gościł KSM-owiczów składających przyrzeczenie 14 listopada 1998 roku. Podczas tego zlotu dokonano wyborów uzupełniających do Zarządu Diecezjalnego. Do Zarządu weszli: Cezary Janicki i Alina Barczak. W 1998 roku rozpoczął się remont Ośrodka Szkoleniowego KSM w Chojniku. Dotychczasowy dom parafialny i miejsce rekolekcji Oazowych ma stać się centrum szkoleń KSM naszej Diecezji, domem dla wszystkich KSM-wiczów.
Rok 1999 rozpoczęła Sesja Zarządów Diecezjalnych w Sulejówku, w dniach od 26 do 28 lutego. Zaproponowano pielgrzymkę na spotkanie z Ojcem Świętym 15 czerwca 1999 roku w Krakowie. Miejsce wybrano specjalne, gdyż tutaj młody kapłan Ks. Karol Wojtyła przy parafii św. Floriana prowadził KSM. Podczas tej Sesji Zarządów z młodzieżą spotkał się Ks. Kard. Prymas Józef Glemp, który celebrował uroczystą mszę świętą i wygłosił Słowo Boże.

28 marca 1999 roku w Wieruszowie przedstawiciele KSM i Zarząd Diecezjalny uczestniczyli w Niedzieli Palmowej w Wieruszowie. Po wspólnej modlitwie młodzież uczestniczyła w Radzie Prezesów. W trakcie obrad Radę Prezesów zaszczycił Ks. Bp Stanisław Napierała, który zachęcał młodzież do aktywnego działania w strukturach KSM, prosił, by młodzież organizowała sobie dyskoteki, ale bez alkoholu, musi się znaleźć salka dla młodzieży przy parafii. Młodzież nie powinna się bać organizacji. Zarząd przedstawił propozycję programu na Ogólnopolski Dzień Modlitw w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II 15 maja 1999 roku, omówiono organizację wyjazdu na spotkanie z Ojcem Świętym w Krakowie 15 czerwca1999 roku oraz dalsze prace Stowarzyszenia w diecezji. 

6 maja 1999 roku przedstawiciele Zarządu wraz z księdzem Asystentem Krzysztofem Guziałkiem uczestniczyli w spotkaniu modlitewnym z okazji przybycia na Jasną Górę Figury Maryi z Nazaretu - modlitwą i Mszy świętej przewodniczył Ks. Bp Henryk Tomasik. 15 maja 1999 roku w parafiach, gdzie działa KSM odbyły się modlitwy w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II. Była to modlitwa w intencji pielgrzymki Papieża do Polski, jak również przygotowanie młodzieży spotkanie z Papieżem w Krakowie.

Od 22 do 23 maja 1999 roku w Chojniku odbył się V Zjazd połączony z wyborami władz Stowarzyszenia. Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawiła Sekretarz Zarządu, z powodu niestawienia się Prezesa Zarządu Diecezjalnego - Rafała Jagielskiego. Uczestnicy udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi i przystąpili do wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Tym razem wybory przebiegały według zmodyfikowanego Statutu Stowarzyszenia. I tak wybrano trzech kandydatów na Prezesa Zarządu Diecezjalnego, z których Ks. Bp Stanisław Napierała ma zamianować na Prezesa, jeden kandydat zostaje Z-cą Prezesa, a drugi staje się delegatem na Sesje Zarządów Diecezjalnych. A oto nazwiska kandydatów: Cezary Janicki, Robert Kątny i Anna Kulas. Skarbnikiem została Alina Barczak, Sekretarzem - Honorata Spychała, Z-cą Sekretarza Joanna Mielcarek i Członkiem - Małgorzata Włodarz. Ks. Biskup Stanisław Napierała powołał na stanowisko Prezesa Cezarego Janickiego. Na posiedzeniu Zarządu postanowiono, iż Zastępcą Prezesa będzie Robert Kątny, Anna Kulas będzie delegatem Zarządu na Sesje Zarządów Diecezjalnych. Komisja Rewizyjna pracować będzie w następującym składzie: Przewodnicząca Justyna Robakowska, członkowie Bernadetta Wewiór i Marcin Lizak. Bardzo ważnym wydarzeniem, w którym uczestniczył Zarząd i członkowie KSM to poświęcenie pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II 30 maja 1999 roku w Kaliszu. 14 czerwca w nocy z Ostrowa Wielkopolskiego 45 członków KSM udało się na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Krakowie.

Kraków przywitał nas deszczowo i wielkim rozczarowaniem - Ojca Świętego nie było przy ołtarzu, Kard. Sodano, który odprawiał za Ojca Świętego poinformował, iż Papież czuje się źle. Trzeba się było pogodzić i tym bardziej modlić się o zdrowie dla Ojca Świętego. Z wielu stron na placu widać było symbole KSM z całej Polski. Dzięki inicjatywie Zarządów Diecezjalnych z Gniezna, Kalisza i Poznania w Obiezierzu odbyła się Sesja Inicjatyw Społecznych, podczas której nadano tytuł honorowych członków KSM. Zarząd Diecezji Kaliskiej wyróżnił tym tytułem: p. Bogusława Brzostowskiego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, p. Burmistrza Odolanowa Mariana Janickiego, pana Bolesława Woźniaka z Fundacji Wspomagania Wsi Polskiej Polska Wieś 2000 z Warszawy i p. Jerzego Głuszyńskiego Dyrektora BGŻ S.A. Kalisz. 

Od 19 do 20 czerwca 1999 roku w Odolanowie odbył się Diecezjalny Zlot Sportowy, w piłce nożnej i w siatkówce. W wakacje odbyły się szkolenia, rekolekcje nie doszły do skutku, gdyż nie było chętnych. W dniach 17 - 19 września 1999 roku Zarząd Diecezjalny uczestniczył w konferencji "Wychowanie przez sport", która odbyła się w Warszawie i Białej Podlaskiej. Później czas na koleje spotkanie Krajowej Rady, które odbyło się od 24 do 26 września 1999 roku w Gdańsku. Tam powstaje projekt zawodów ogólnopolskich w Popowie Kościelnym - Diecezja Gnieźnieńska oraz opracowano kalendarium na 2000 rok. Obrady zostały zdominowane potrzebą utworzenia funkcji rzeczników prasowych przy każdym Zarządzie Diecezjalnym. Koniec roku to przygotowania do Zjazdu Rocznicowego z okazji 5 lat działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kaliskiej oraz pomoc w organizacji projektu Jubileuszowego "Gniezno 2000. Tradycja i przyszłość ". 6 listopada 1999 roku odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym ustalono program Zjazdu Rocznicowego i przesunięto obchody z 16 grudnia 1999 roku na 5 lutego 2000 roku. Szczegóły omówiono18 grudnia 1999 roku.

Rok 2000 rozpoczął się Zjazdem z okazji 5 rocznicy działania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kaliskiej. Obchody rocznicowe odbyły się 5 lutego 2000 roku w konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim. Ks. Bp Stanisław Napierała, zaszczycił swoją obecnością Stowarzyszenie, przewodniczył uroczystej Mszy świętej rocznicowej i przyjął przyrzeczenie od nowych członków KSM. Spotkał się z członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kaliskiej w sali domu parafialnego. Była okazja do wspomnienia, jak powstawał KSM w naszej Diecezji, jakie były radości i jakie smutki, co udało się wypracować, a na co nie starczyło odwagi. 

Po zjeździe czas na pracę, kolejne plany i ich realizacja - powstaje myśl, by zorganizować II Diecezjalne Forum Młodzieży Katolickiej w Kaliszu 2001 roku. Zawiązuje się komitet organizacyjny i znów wiele spotkań, szukanie tematyki i dobroczyńców, by Forum mgło się odbyć. Zarząd uczestniczył następnie w Sesji Zarządów Diecezjalnych w Sikorzu w Diecezji Płockiej. Od 25 do 27 lutego 2000 roku do Sikorza zjechała młodzież 26 diecezji. Sesja ta dokonała wyboru władz Prezydium Krajowej Rady KSM na dwa lata. Przewodniczącym został ponownie Leszek Bodus. Młodzież odwiedził Ks. Bp Stanisław Wielgus z Diecezji Płockiej.

W trakcie Sesji Zarządów przybył Ks. Bp. Henryk Tomasik, który towarzyszy Stowarzyszeniu od kilku lat i jest duchowym opiekunem i przyjacielem młodzieży. Podczas tej Sesji uchwalono wykonanie sztandaru dla KSM, który zostanie poświęcony podczas 10 rocznicy reaktywowania KSM na Jasnej Górze 7 października 2000 roku. Zaznajomiono się z działalnością telewizji Niepokalanów. Sesja zakończyła się uroczystą Mszą świętą w katedrze w Płocku. Potem przyszedł czas na spotkanie się na obchodach Niedzieli Palmowej w Parzynowie i wspólne świętowanie młodości, tradycyjnie Mszy św. przewodniczył Ks. Bp Stanisław Napierała. 

Od 25 do 30 kwietnia 2000 roku przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w obchodach Jubileuszowych w Gnieźnie. Młodzież z różnych krajów opracowała i wręczyła przesłanie 9 prezydentom z Europy Środkowo-Wschodniej. Wspólna ekumeniczna modlitwa w katedrze w Gnieźnie i msza św. w kościele św. Jana zakończyły tygodniowe spotkanie młodych. 

Maj to szczególny okres modlitw w intencji Ojca Świętego. Tym razem wyznaczono trzy dni: 13 maja, 16 maja i 18 maja. Dni te miały nam uzmysłowić potrzebę jedności z Papieżem. 30 maj 2000 roku odbyło się spotkanie Krajowej Rady w Tarnowie. Nie zabrakło naszych przedstawicieli i w Lednicy w uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Tym razem zlot sportowy odbył się w lipcu i to w dwóch terminach 7-9 lipca 2000 i 14-16 lipca 2000 - znów w Odolanowie, który staje się powoli stolicą sportu dla KSM-u naszej Diecezji. Przedstawiciele Zarządu, jak co roku uczestniczyli w szkoleniu dla Zarządów Diecezjalnych w Poroninie.

Obchody rocznicowe

Czas na rocznicę - to już 10 lat KSM w Polsce, dlatego 7 października 2000 roku na Jasną Górę zjechali przedstawiciele wszystkich Zarządów Diecezjalnych KSM działających w Polsce i wielu członków. Był obecny Ks. Bp Henryk Tomasik oraz przedstawiciele Młodzieżowego Sektora Włoskiej Akcji Katolickiej. Radości nie było końca. Wielka rzesza ludzi młodych to świadectwo, że potrzeba KSM-u w Polsce. Działalność zakończyła Pielgrzymka Jubileuszowa do Św. Józefa 18 listopada 2000 roku. 

Przez cały rok trwały prace modernizacyjne w ośrodku szkoleniowym w Chojniku. Rok 2001 rozpoczął się wyjazdem Zarządu na Śnieżnicę w Kasinie Wielkiej, by uczestniczyć w Sesji Zarządów Diecezjalnych. Odbył się on 23 do 25 lutego. Miał charakter podsumowujący rok 2000 i wskazanie kierunku prac Stowarzyszenia w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa. W dniu 8 kwietnia 2001 roku już tradycyjnie młodzież naszej Diecezji, a między innymi KSM, uczestniczyła w Niedzieli Palmowej w Parzynowie. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Ks. Bp Stanisław Napierała. Dzięki dużemu zaangażowaniu młodzieży w dniach od 27 do 29 kwietnia 2001 roku odbyło się II Diecezjalne Forum Młodzieży Katolickiej. 

Ks. Krzysztof Guziałek

Najnowsze

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK