Powinno się być dobrym jak chleb.św. Albert Chmielowski

DIECEZJA KALISKA

PISMO KURII DIECEZJALNEJ

ROK XI   STYCZEŃ - MARZEC 2003   NR 43

Pod red. ks. dr Jacka Bąka

KALISZ 2003

Spis treści

DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II NA 37. ŚWIATOWY DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, KTÓRE W TYM ROKU MA TYTUŁ: "ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU W SŁUŻBIE AUTENTYCZNEGO POKOJU W ŚWIETLE PACEM IN TERRIS".

DEKRET DOTYCZĄCY ŚWIĄT ZNIESIONYCH W POLSCE

NOWE SFORMUŁOWANIA PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH I WYKŁADNIA DLA PRZYKAZAŃ I I IV

PRZESŁANIE OJCA ŚWIĘTEGO NA WIELKI POST 2003 R.

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II Z OKAZJI XVIII ŚWIATOWEGO DNIA MŁODZIEŻY

 

DOKUMENTY EPISKOPATU POLSKI

KOMUNIKAT Z 321 ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

KOMUNIKAT RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

 

AKTA BISKUPA KALISKIEGO

TRWAJCIE OPARCI NA BOGU HOMILIA BISKUPA KALISKIEGO PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ W KATEDRZE Z UDZIAŁEM RZEMIEŚLNIKÓW DIECEZJI KALISKIEJ, W NIEDZIELĘ 19 STYCZNIA 2003 ROKU

PORUSZACIE SUMIENIA, NAWET GDY MILCZYCIE SŁOWO BISKUPA KALISKIEGO DO OSÓB KONSEKROWANYCH PODCZAS ŚWIĘTA OFIAROWANIA PAŃSKIEGO W KATEDRZE KALISKIEJ, 2 LUTEGO 2003 ROKU

W TYM DOMU STAŁ SIĘ OBECNY BÓG, JAKO PRZYJACIEL SŁOWO BISKUPA KALISKIEGO PODCZAS POŚWIĘCENIA KAPLICY W DOMU „CARITAS” W KALISZU 28 LUTEGO 2003 ROKU

ŚWIĘTY JÓZEF POSTRACH DUCHÓW PIEKIELNYCH HOMILIA BISKUPA KALISKIEGO PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ W BAZYLICE – SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W KALISZU, 19 MARCA 2003 ROKU

DO WSZYSTKICH PROBOSZCZÓW DIECEZJI KALISKIEJ

 

DOKUMENTY KURII DIECEZJALNEJ

KOMUNIKAT ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

KOMUNIKAT: DIECEZJALNA PIELGRZYMKA I CZUWANIE MATURZYSTÓW NA JASNEJ GÓRZE

KOMUNIKAT APOSTOLSTWO ŚWIĘTEJ RODZINY

KOMUNIKAT ASPEKTY MORALNE OBECNEJ SYTUACJI ROLNIKÓW

INSTRUKCJA DUSZPASTERSKA

ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY - NIEDZIELA PALMOWA W DIECEZJI KALISKIEJ 13 KWIETNIA 2003 R.

NARODOWA PIELGRZYMKA DO RZYMU

 

CZYNNOŚCI BISKUPA KALISKIEGO

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

 

VARIA

KS. DR MICHAŁ KIELING, GRZECHY A ŚWIADOMOŚĆ ŚWIĘTOŚCI W PÓŹNEJ STAROŻYTNIOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

KS. JAN TWARDY, ROZMODLONY KAZNODZIEJA WIARYGODNYM ŚWIADKIEM CHRYSTUSA

KONSERWACJA I ZABEZPIECZENIE ZABYTKÓW SZTUKI KOŚCIELNEJ (17 VI 1970) PRZYPOMNIENIE!!!

INSTRUKCJA EPISKOPATU POLSKI O MUZYCE LITURGICZNEJ PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II - (8 II 1979) PRZYPOMNIENIE!!!

INSTRUKCJA LITURGICZNO-DUSZPASTERSKA EPISKOPATU POLSKI O POGRZEBIE I MODLITWACH ZA ZMARŁYCH - (5 V 1978) PRZYPOMNIENIE!!!


DIECEZJA KALISKA

PISMO KURII DIECEZJALNEJ

ROK XI   KWIECIEŃ - CZERWIEC 2003   NR 44

Pod red. ks. dr Jacka Bąka

KALISZ 2003

Spis treści

DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

ENCYKLIKA ECCLESIA DE EUCHARISTIA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO BISKUPÓW DO KAPŁANÓW I DIAKONÓW DO ZAKONNIKÓW I ZAKONNIC DO KATOLIKÓW ŚWIECKICH ORAZ DO WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI O EUCHARYSTII W ŻYCIU KOŚCIOŁA

PRZEMÓWIENIE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II WYGŁOSZONE DO RODAKÓW ZGROMADZONYCH NA PLACU ŚW. PIOTRA Z OKAZJI KANONIZACJI BISKUPA SEBASTIANA PELCZARA I MATKI URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ ORAZ JUBILEUSZU 25-LECIA PONTYFIKATU

 

DOKUMENTY EPISKOPATU POLSKI

KOMUNIKAT Z 322 ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

SŁOWO BISKUPÓW POLSKICH W SPRAWIE WEJŚCIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

KOMUNIKAT Z 323 ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PARADYŻ,
13-15 CZERWCA 2003

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI SUMIENIE DROGOWSKAZEM CZŁOWIECZEŃSTWA

 

AKTA BISKUPA KALISKIEGO

WIELKANOCNE ŻYCZENIA BISKUPA KALISKIEGO STANISŁAWA NAPIERAŁY

WIELKANOCNE ŻYCZENIA BISKUPÓW KALISKICH DLA KSIĘŻY

HOMILIA WYGŁOSZONA PRZEZ KSIĘDZA BISKUPA STANISŁAWA NAPIERAŁĘ PODCZAS MSZY WIECZERZY PAŃSKIEJ, TRANSMITOWANEJ Z KATEDRY KALISKIEJ PRZEZ RADIO MARYJA W WIELKI CZWARTEK,
17 KWIETNIA 2003 ROKU

HOMILIA WYGŁOSZONA PRZEZ BISKUPA STANISŁAWA NAPIERAŁĘ PODCZAS LITURGII WIGILII PASCHALNEJ W KATEDRZE KALISKIEJ 19 KWIETNIA 2003 ROKU

DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ROLNIKÓW DO ŚW. JÓZEFA W KALISZU 1 CZERWCA 2003 ROKU
Z A P R O S Z E N I E

KAZANIE BISKUPA KALISKIEGO STANISŁAWA NAPIERAŁY PODCZAS UROCZYSTOŚCI ODPUSTU OPIEKI ŚW. JÓZEFA W KALISZU W ŁĄCZNOŚCI Z VI ROCZNICĄ WIZYTY JANA PAWŁA II I Z DIECEZJALNĄ PIELGRZYMKĄ ROLNIKÓW 1 CZERWCA 2003 ROKU

KAZANIE BISKUPA KALISKIEGO STANISŁAWA NAPIERAŁY NA ZAKOŃCZENIE PROCESJI BOŻEGO CIAŁA NA GŁÓWNYM RYNKU W KALISZU, 19 CZERWCA 2003 ROKU

 

DOKUMENTY KURII DIECEZJALNEJ

KOMUNIKAT ZBIÓRKA DO PUSZEK NA ŚWIĄTYNIĘ OPATRZNOŚCI BOŻEJ W WARSZAWIE

POMOC FINANSOWA NA PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

KOMUNIKAT STUDIUM ORGANISTOWSKIE DIECEZJI KALISKIEJ, 62-800 KALISZ, UL. ZŁOTA 144

INSTRUKCJA DLA KSIĘŻY DZIEKANÓW W SPRAWIE UDZIAŁU PARAFII W DOŻYNKACH DIECEZJALNYCH W PARAFII PAMIĘCIN W NIEDZIELĘ 24 SIERPNIA 2003 R.

KALISKA PROCESJA OD WOJCIECHA DO JÓZEFA

KOMUNIKAT REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW

KOMUNIKAT ZBIÓRKA DO PUSZEK DLA OFIAR WOJNY W IRAKU

KOMUNIKAT PROCESJA KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W KALISZU, W NIEDZIELĘ 29 CZERWCA 2003 ROKU

TERMINY BIERZMOWANIA W KATEDRZE

FORMATIO CONTINUA 2002/2003 KOMUNIKAT

 

CZYNNOŚCI BISKUPA KALISKIEGO

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

 

NOMINACJE I ZMIANY PERSONALNE

 

ZMIANY PROBOSZCZOWSKIE

 

ZMARLI KAPŁANI


DIECEZJA KALISKA

PISMO KURII DIECEZJALNEJ

ROK XI   LIPIEC - WRZESIEŃ 2003   NR 45

Pod red. ks. dr Jacka Bąka

KALISZ 2003

Spis treści

DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

ADHORTACJA APOSTOLSKA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II ECCLESIA IN EUROPA DO BISKUPÓW DO KAPŁANÓW I DIAKONÓW DO ZAKONNIKÓW I ZAKONNIC ORAZ DO WSZYSTKICH WIERNYCH O JEZUSIE CHRYSTUSIE, KTÓRY ŻYJE W KOŚCIELE JAKO ŹRÓDŁO NADZIEI DLA EUROPY WPROWADZENIE RADOSNE ORĘDZIE DLA EUROPY

WAGI DOTYCZĄCE PROJEKTÓW LEGALIZACJI PRAWNEJ ZWIĄZKÓW MIĘDZY OSOBAMI HOMOSEKSUALNYMI" - PEŁNA TREŚĆ DOKUMENTU KONGREGACJI NAUKI WIARY NT. HOMOSEKSUALIZMU.

 

DOKUMENTY EPISKOPATU POLSKI

APEL O TRZEŹWOŚĆ W ROKU RÓŻAŃCA

SŁOWO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI ORAZ BISKUPÓW DIECEZJALNYCH

LIST EPISKOPATU POLSKI DO PREMIERA WŁOCH SILVIO BERLUSCONIEGO O UZNANIE W TRAKTACIE KONSTYTUCYJNYM CHRZEŚCIJAŃSKICH KORZENI EUROPY

SŁOWO BISKUPÓW POLSKICH PRZED 25 ROCZNICĄ PONTYFIKATU OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

 

AKTA BISKUPA KALISKIEGO

R E G U L A M I N DOMU KSIĘŻY EMERYTÓW IM. JANA PAWŁA II DIECEZJI KALISKIEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

CAŁUN – NIEZWYKŁY DOKUMENT (KAZANIE BISKUPA KALISKIEGO PODCZAS UROCZYSTOŚCI ODSŁONIĘCIA KOPII CAŁUNU TURYŃSKIEGO W KOŚCIELE JEZUITÓW W SANKTUARIUM SERCA JEZUSA MIŁOSIERNEGO W KALISZU, 30 CZERWCA 2003 ROKU)

PIELGRZYMKA – NOWA EWANGELIZACJA I ZNAK NADZIEI (KAZANIE BISKUPA KALISKIEGO DO PIELGRZYMÓW NA JASNEJ GÓRZE PODCZAS MSZY ŚW. 14 SIERPNIA 2003 ROKU)

ZWIĄZKI HOMOSEKSUALNE – ZBOCZENIE GODZĄCE W CZŁOWIECZEŃSTWO WYNIESIONE W MARYI WNIEBOWZIĘTEJ (KAZANIE BISKUPA KALISKIEGO PODCZAS UROCZYSTOŚCI WNIEBOWZIĘCIA, SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W SKALMIERZYCACH,15 SIERPNIA 2003 ROKU)

Z NADZIEJĄ W TRUDNĄ PRZYSZŁOŚĆ (KAZANIE BISKUPA KALISKIEGO PODCZAS DIECEZJALNEGO DZIĘKCZYNIENIA ZA ŻNIWA, WYGŁOSZONE W PIOTROWIE – PARAFIA PAMIĘCIN, 24 SIERPNIA 2003 ROKU)

APEL O POMOC DLA LUDZI FABRYKI WAGON W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

LIST BISKUPA KALISKIEGO DO ODCZYTANIA W DIECEZJI PODCZAS MSZY ŚWIĘTYCH W NIEDZIELĘ, 24 SIERPNIA 2003 ROKU

TU STANIE DOM BOŻY (SŁOWO BISKUPA ORDYNARIUSZA DIECEZJI KALISKIEJ PODCZAS POŚWIĘCENIA TERENU POD BUDOWĘ NOWEGO KOŚCIOŁA NA OSIEDLU OGRODY W KALISZU, 31SIERPNIA 2003 R)

RODZINA – SKARB I MOC (KAZANIE BISKUPA KALISKIEGO W BAZYLICE ŚW. JÓZEFA PODCZAS X MIĘDZYNARODOWEGO ZJAZDU ANIMATORÓW SPOTKAŃ MAŁŻEŃSKICH, 12 WRZEŚNIA 2003 ROKU)

SZKOŁA I MATKA (HOMILIA BISKUPA KALISKIEGO WYGŁOSZONA W KATEDRZE KALISKIEJ PODCZAS XV JUBILEUSZOWEGO ZJAZDU WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. A. ASNYKA W KALISZU, 14 WRZEŚNIA 2003 ROKU)

PODZIĘKOWANIE BISKUPA KALISKIEGO ZA ZBIÓRKĘ NA RZECZ PRACOWNIKÓW FABRYKI WAGON W OSTROWIE WIELKOPOLSKIEGO

DEKRET SKŁAD RADY KAPŁAŃSKIEJ NOWEJ KADENCJI

 

DOKUMENTY KURII DIECEZJALNEJ

ZAPROSZENIE NA DOŻYNKI DIECEZJALNE NA TERENIE PARAFII PAMIĘCIN W MIEJSCOWOŚCI PIOTRÓW

KALENDARZ DIECEZJALNY NA ROK 2004

KOMUNIKAT: JESIENNE DNI SKUPIENIA DLA KATECHETÓW: SIÓSTR ZAKONNYCH I ŚWIECKICH

KOMUNIKAT: ZMIANA KONTA KURII DIECEZJALNEJ

DZIEŃ PAPIESKI NIEDZIELA, 12 PAŹDZIERNIKA 2003 ROKU

PIELGRZYMKA KOBIET DIECEZJI KALISKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

 

CZYNNOŚCI BISKUPA KALISKIEGO

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

 

NOMINACJE I ZMIANY PERSONALNE

 

ZMARLI KAPŁANI

 

VARIA

KAZANIE KSIĘDZA ARCYBISKUPA TADEUSZA KONDRUSIEWICZA, METROPOLITY ŁACIŃSKIEGO W MOSKWIE, WYGŁOSZONE W BAZYLICE ŚW. JÓZEFA W KALISZU W DNIU ŚWIĘTOŚCI KAPŁAŃSKIEJ 5 MAJA 2003 ROKU

KS. DR JACEK BĄK - POSTULATY DYDAKTYCZNO-MORALNO-RELIGIJNE STAWIANE WSPÓŁCZESNYM KATECHETOM


DIECEZJA KALISKA

PISMO KURII DIECEZJALNEJ

ROK XI   PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2003   NR 46

Pod red. ks. dr Jacka Bąka

KALISZ 2003

Spis treści

DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA «PASTORES GREGIS » OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II O BISKUPIE SŁUDZE EWANGELII JEZUSA CHRYSTUSA DLA NADZIEI ŚWIATA

 

DOKUMENTY EPISKOPATU POLSKI

KOMUNIKAT Z 324 ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W WARSZAWIE

OŚWIADCZENIE EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE NIENARUSZALNEJ GODNOŚCI ŻYCIA LUDZKIEGO

OŚWIADCZENIE EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE FUNDAMENTALNYCH WARTOŚCI W TRAKTACIE UNII EUROPEJSKIEJ

LIST EPISKOPATU POLSKI NA TEMAT PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

KOMUNIKAT Z 235 ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

LIST BISKUPÓW NA NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ RODZINY

 

AKTA BISKUPA KALISKIEGO

BĄDŹCIE APOSTOŁAMI MĄDROŚCI I ŚWIĘTOŚCI BOGA (KAZANIE BISKUPA KALISKIEGO PODCZAS X SPOTKANIA MŁODYCH W WOŁCZYNIE, 16 LIPCA 2003 ROKU)

WIERNOŚĆ CHRYSTUSOWI, MIŁOŚĆ KU NIEMU, ŻYCIE Z NIM (KAZANIE BISKUPA KALISKIEGO W BAZYLICE ŚW. JÓZEFA W KALISZU PODCZAS ŚLUBÓW WIECZYSTYCH SIÓSTR NAZARETANEK, 10 SIERPNIA 2003 ROKU)

II WOJNĘ ŚWIATOWĄ ROZPĘTAŁY HITLEROWSKIE NIEMCY (SŁOWO BISKUPA KALISKIEGO DO KOMBATANTÓW, WYGŁOSZONE W BAZYLICE ŚW. JÓZEFA W KALISZU, 4 WRZEŚNIA 2003 R.)

UCZELNIA KATOLICKA MA WSPOMAGAĆ KOŚCIÓŁ W NAUCZANIU WIARY (HOMILIA BISKUPA KALISKIEGO PODCZAS MSZY ŚW. NA INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2003/2004 NA UNIWERSYTECIE KARD. WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE, 6 PAŹDZIERNIKA 2003 ROKU)

POZDROWIENIA BISKUPA KALISKIEGO DO DYRYGENTÓW, ORGANISTÓW I CHÓRÓW KOŚCIELNYCH Z OKAZJI WSPOMNIENIA ŚW. CECYLII

BĄDŹ POZDROWIONA, MARYJO, ARCYDZIEŁO BOŻEGO STWORZENIA, ARCYDZIEŁO DUCHA ŚWIĘTEGO (SŁOWO BISKUPA KALISKIEGO W CZASIE APELU JASNOGÓRSKIEGO, PODCZAS XIV FORUM SZKÓŁ KATOLICKICH CZĘSTOCHOWA 13 LISTOPADA 2003)

JEDNOŚĆ KATOLICKA I WIELOŚĆ WSPÓLNOT W PARAFII (KAZANIE BISKUPA KALISKIEGO W DZIEŃ JEDNOŚCI WSPÓLNOT ODNOWY W DUCHU SWIĘTYM, WYGŁOSZONE W KOŚCIELE P.W. ŚW. ANTONIEGO W OSTROWIE WLKP., 08.11.2003 R.)

POLSKA – MATKA I OJCZYZNA NASZA (KAZANIE BISKUPA KALISKIEGO WYGŁOSZONE W KATEDRZE W KALISZU W ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, 11.11.2003 R.)

GŁUPI, KTÓRZY NIE POZNALI BOGA (POR. MDR 13, 1) (HOMILIA WYGŁOSZONA PRZEZ BISKUPA STANISŁAWA NAPIERAŁĘ PODCZAS MSZY ŚW. NA JASNEJ GÓRZE, NA XIV FORUM SZKÓŁ KATOLICKICH, CZĘSTOCHOWA, 14 LISTOPADA 2003 ROKU)

TWÓRCZOŚĆ KULTUROWA, JAKO WSPÓŁPRACA CZŁOWIEKA ZE STWÓRCĄ (WYKŁAD NA XIV FORUM SZKÓŁ KATOLICKICH, JASNA GÓRA 14 LISTOPADA 2003 ROKU)

SPECYFIKA APOSTOLATU AKCJI KATOLICKIEJ (KAZANIE BISKUPA KALISKIEGO PODCZAS I KONGRESU AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI KALISKIEJ, WYGŁOSZONE W KOŚCIELE P.W. ŚW. STANISŁAWA BPA I MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W WIERUSZOWIE, 23.11.2003 R.)

BĘDZIE PANOWAŁ „W POKOJU BEZ GRANIC” (HOMILIA BISKUPA KALISKIEGO WYGŁOSZONA W KATEDRZE W KALISZU PODCZAS PASTERKI 24.12.2003 ROKU)

RODZINA – MIEJSCE DLA CZŁOWIEKA NAJWAŻNIEJSZE (HOMILIA BISKUPA KALISKIEGO WYGŁOSZONA W UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWĄ W PARAFII P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W KALISZU, 28.12.2003 ROKU)

ŻYCZENIA BISKUPA KALISKIEGO DLA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II NA BOŻE NARODZENIE ROKU 2003

ŻYCZENIA BISKUPA KALISKIEGO DO ODCZYTANIA NA PASTERCE ORAZ W UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

ŻYCZENIA BISKUPÓW KALISKICH DO WSZYSTKICH BRACI W KAPŁAŃSTWIE, DIECEZJALNYCH I ZAKONNYCH

SŁOWO BISKUPA KALISKIEGO PREZENTUJĄCE PROGRAM DUSZPASTERSKI DIECEZJI KALISKIEJ W ROKU 2004

 

DOKUMENTY KURII DIECEZJALNEJ

ZAŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYPIEKU OPŁATKÓW I KOMUNIKANTÓW PRZEZ KLASZTIOR SIÓSTR UBOGICH ŚW. KLARY W KALISZU

NOTA WYJAŚNIAJĄCA DLA DUCHOWIEŃSTWA W SPRAWIE WYPIEKU I UŻYWANIA KOMUNIKANTÓW I WINA MSZALNEGO

ZBIÓRKA NA POMOC DLA KOŚCIOŁA NA WSCHODZIE

KOMUNIKAT - KONFERENCJE REJONOWE KAPŁANÓW DIECEZJI KALISKIEJ

ANKIETA W SPRAWIE DOMINICANTES I COMMUNICANTES W DIECEZJI KALISKIEJ

DIECEZJALNY DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

KOMUNIKAT - RADA KAPŁAŃSKA I JEJ ODEZWA

ODEZWA RADY KAPŁAŃSKIEJ

KOMUNIKAT -  REKOLEKCJE DLA MATURZYSTÓW

STAŁY DYŻUR SPOWIEDNICZY W BAZYLICE ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KALISZU

KOMUNIKAT UBEZPIECZENIE WSZYSTKICH PARAFII DIECEZJI KALISKIEJ

ZASADY DOTYCZĄCE DYŻURU SPOWIEDNICZEGO W BAZYLICE ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KALISZU

 

CZYNNOŚCI BISKUPA KALISKIEGO

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

 

NOMINACJE I ZMIANY PERSONALNE

 

VARIA

STRÓJ OSÓB DUCHOWNYCH

SZKICE HOMILII NA DZIEŃ PAPIESKI

(SZKIC HOMILII DLA DOROSŁYCH)

(SZKIC HOMILII DO MŁODZIEŻY)

PROGRAM DUSZPASTERSKI DIECEZJI KALISKIEJ W ROKU 2004

 

Najnowsze

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK