Jeżeli Bóg jest przy nas, to któż przeciwko nam?Rz 8,31b

DIECEZJA KALISKA

PISMO KURII DIECEZJALNEJ

ROK XIII   STYCZEŃ - MARZEC 2005 NR 51

Pod red. ks. dr Jacka Bąka

KALISZ 2005

Spis treści

DOKUMENTY STOLICY  APOSTOLSKIEJ

PODZIĘKOWANIE SEKRETARIATU STANU PRZY STOLICY APOSTOLSKIEJ ZA NADESŁANE ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE OJCU ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II

PODZIĘKOWANIE SEKRETARIATU STANU PRZY STOLICY APOSTOLSKIEJ ZA DAR MODLITWY I SERDECZNĄ PAMIĘĆ, WYRAŻONĄ W ZWIĄZKU Z PONOWNĄ HOSPITALIZACJĄ PAPIEŻA JANA PAWŁA II

DEKRET O ODPUSTACH UDZIELONYCH W CZASIE ROKU EUCHARYSTII

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II NA ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA 2005 ROKU

PRZESŁANIE JANA PAWŁA II NA OŚWIĘCIMSKĄ ROCZNICĘ

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II NA WIELKI POST 2005 R.

ORĘDZIE JANA PAWŁA II NA XIII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2005 R.

LIST OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO KAPŁANÓW NA WIELKI CZWARTEK 2005 ROKU

 

DOKUMENTY EPISKOPATU POLSKI

WYJAŚNIENIE W SPRAWIE WSKAZAŃ LITURGICZNYCH EPISKOPATU POLSKI

LIST PASTERSKI O RADZIE I ŚLUBIE EWANGELICZNEGO UBÓSTWA NA NIEDZIELĘ PRZED IX ŚWIATOWYM DNIEM ŻYCIA KONSEKROWANEGO

SOLIDARNI Z DZIEĆMI, OFIARAMI WOJNY APEL PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI DS. MISYJNYCH EPISKOPATU POLSKI PRZED II NIEDZIELĄ WIELKIEGO POSTU

STANOWISKO KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO I POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O REJESTROWANYCH ZWIĄZKACH MIĘDZY OSOBAMI TEJ SAMEJ PŁCI

LIST BISKUPÓW POLSKICH DO JANA PAWŁA II

NORMY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DOTYCZĄCE WYSTĘPOWANIA DUCHOWNYCH I OSÓB ZAKONNYCH ORAZ PRZEKAZYWANIA NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W AUDYCJACH RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH

KOMUNIKAT Z 331 ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

 

AKTA BISKUPA KALISKIEGO

KSIĄDZ PRAŁAT TEODOR KORCZ – PATRONEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TOPOLI MAŁEJ (SŁOWO WYGŁOSZONE W KOŚCIELE W GORZYCACH WIELKICH, 6 GRUDNIA 2004 ROK)

BISKUPIE PRYMICJE KSIĘDZA BISKUPA ANDRZEJA DZIUBY W WIECZYNIE – RODZINNEJ PARAFII (KAZANIE WYGŁOSZONE PODCZAS MSZY ŚW. W WIECZYNIE, 19 GRUDNIA 2004 R.)

NIEMOWLĘ – ZNAK BOŻEGO NARODZENIA – RATUNEK WOBEC PATOLOGII MAŁŻEŃSTWA I RODZINY (KAZANIE PODCZAS ODPUSTU W PARAFII P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W KALISZU, 26 GRUDNIA)

ŚWIADOMOŚĆ WIĘZI MIĘDZY KOŚCIOŁEM – LUDEM BOŻYM I BIBLIJNYM IZRAELEM (WPROWADZENIE DO LITURGII EUCHARYSTII W ÓSMYM DNIU JUDAIZMU, WYPOWIEDZIANE PRZEZ BISKUPA KALISKIEGO W KATEDRZE KALISKIEJ, 17 STYCZNIA 2005 ROKU)

ZAGROŻENIA SAMEJ INSTYTUCJI MAŁŻEŃSTWA I RODZINY (KAZANIE WYGŁOSZONE W BAZYLICE ŚW. JÓZEFA W KALISZU, 3 LUTEGO 2005 ROKU)

GDZIE BĘDĄ CIĘ PRZYJMOWAĆ, JAKO DZIEŁO SZTUKI, TAM WPROWADZISZ MĄDROŚĆ (SŁOWO POWITANIA IKONY SEDES SAPIENTIAE, WYGŁOSZONE W BAZYLICE – SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W KALISZU, 24 LUTEGO 2005 ROKU

PAMIĘTAJ, KIM JESTEŚ, KAPŁANIE (SŁOWO DO KAPŁANÓW I ŚWIECKICH PODCZAS MSZY KRZYŻMA ŚWIĘTEGO W WIELKI CZWARETK, W KATEDRZE, 24 MARCA 2005 ROKU)

EUCHARYSTIA – NAJWIĘKSZE DOBRO KOŚCIOŁA (SŁOWO WYGŁOSZONE PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ W WIELKI CZWARTEK, W KATEDRZE W KALISZU, 24 MARCA 2005 ROKU)

ZE ZMARTWYCHWSTANIEM CHRYSTUSA WESZŁO „NOWE” NA ŚWIAT (SŁOWO WYGŁOSZONE PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ W WIGILIĘ PASCHALNĄ, W KATEDRZE KALISKIEJ, 26 MARCA 2005 ROKU
KOMUNIKAT SUGESTIE DUSZPASTERSKIE DO PRZEŻYWANIA ROKU EUCHARYSTII W DIECEZJI KALISKIEJ
ŚWIADCZENIA FINANSOWE W DIECEZJI KALISKIEJ W ROKU 2005

PROŚBA O MODLITWĘ W INTENCJI CHOREGO KSIĘDZA BISKUPA TEOFILA WILSKIEGO

ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA KALISKIEGO (DO ODCZYTANIA WE MSZACH ŚWIĘTYCH W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 27 MARCA 2005 ROKU)

WIELKANOCNE SŁOWO BISKUPÓW KALISKICH DO KAPŁANÓW DIECEZJI KALISKIEJ

 

DOKUMENTY KURII DIECEZJALNEJ

KOMUNIKAT ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

KOMUNIKAT DIECEZJALNA PIELGRZYMKA I CZUWANIE MATURZYSTÓW NA JASNEJ GÓRZE

ODEZWA RADIA RODZINA DO KSIĘŻY PROBOSZCZÓW DIECEZJI KALISKIEJ

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ KOBIET DO ŚW. JÓZEFA KALISKIEGO

 

CZYNNOŚCI BISKUPA KALISKIEGO

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

NOMINACJE I ZMIANY PERSONALNE

NOMINACJE PAPIESKIE

INNE NOMINACJE

 

ZMARLI KAPŁANI

ŚP. KSIĄDZ PROBOSZCZ GRZEGORZ BUCZKOWSKI

ŚP. KSIĄDZ PROBOSZCZ WITALIS MARONA

 

VARIA

HOMILIA LITURGICZNA

ODPOWIEDZI NA NIEKTÓRE PYTANIA ZADANE KOMISJI DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ

SKARB, KTÓRY TRZEBA ODKRYĆ PONOWNIE


DIECEZJA KALISKA

PISMO KURII DIECEZJALNEJ

ROK XIII   KWIECIEŃ - CZERWIEC 2005 NR 52

Pod red. ks. dr Jacka Bąka

KALISZ 2005

Spis treści

ŚMIERĆ PAPIEŻA JANA PAWŁA II

Oświadczenie Rzecznika Watykanu po śmierci Jana Pawła II

Testament Ojca Świętego Jana Pawła II

Dokument Rogito o Janie Pawle II

Homilia Kardynała Angelo Sodano podczas Mszy świętej odprawionej w intencji zmarłego Ojca Świętego Jana Pawła II, 03.04.2005 r

Homilia Kardynała Józefa Ratzingera podczas uroczystości pogrzebowej Papieża Jana Pawła II, 08.04.2005 r

Pontyfikat Jana Pawła II w liczbach

 

NOWY PAPIEŻ BENEDYKT XVI

Biografia nowego Papieża Benedykta XVI

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI do Kardynałów

Inauguracyjna homilia Benedykta XVI

 

DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wynoszący Sanktuarium Maryi Wspomożycielki Wiernych w Twardogórze do godności BAZYLIKI MNIEJSZEJ

 

DOKUMENTY EPISKOPATU POLSKI

Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud

Słowo Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po uroczystościach pogrzebowych Ojca Świętego Jana Pawła II

Słowo Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski po śmierci i pogrzebie Ojca Świętego Jana Pawła II

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po wyborze nowego Papieża

List Prezydium Episkopatu Polski do Ojca Świętego Benedykta XVI

Ojciec Święty Jan Paweł II – bezcenny i zobowiązujący dar od Boga. List pasterski Biskupów Polskich na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 2005 roku

Komunikat z 332 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

List biskupów greckokatolickich Ukrainy i rzymskokatolickich Polski z okazji aktu wzajemnego przebaczenia i pojednania

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po zakończeniu III Krajowego Kongresu Eucharystycznego oraz po akcie pojednania Polaków i Ukraińców

Modlitwa pojednania

 

AKTA BISKUPA KALISKIEGO

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy świętej w Opatówku, 2 kwietnia 2005 roku

Serce Wielkiego Jana Pawła II bić przestało (Homilia wygłoszona w Święto Miłosierdzia Bożego w kościele Księży Jezuitów w Kaliszu, 3 kwietnia 2005 roku)

Żegnamy Cię, Ojcze Święty (Kazanie wygłoszone podczas Mszy świętej za papieża Jana Pawła w Kaliszu, 7 kwietnia 2005r.)

Papież, który poruszył świat (Słowo pasterskie do Diecezjan, do odczytania podczas Mszy świętych w niedzielę, 17 kwietnia 2005 roku)

Wyzwolenie z patologii pracy wymaga moralnego odrodzenia człowieka (Słowo pasterskie do uczestników XIII Pielgrzymki Solidarności do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 01 maja 2005 roku)

Z Janem Pawłem II nad Polską Ojczyzną i nad małą ojczyzną- Kaliską Ziemią (Słowo wygłoszone w Katedrze w Kaliszu, 03 maja 2005 roku)

Aby modlitwa różańcowa dzieci objęła cały świat (Słowo do dzieci „Podwórkowych Kółek Różańcowych” w czasie ich pielgrzymki do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 08 maja 2005 roku)

Słowo wprowadzające w Sympozjum o Eucharystii, Kalisz 12 maja 2005 roku

Tytuł „Bazyliki Mniejszej” dla Sanktuarium Maryi Wspomożycielki Wiernych w Twardogórze (Wprowadzenie w uroczystość ogłoszenia tytułu, dokonane w Twardogórze 22 maja 2005 roku)

Z Boskim Wędrowcem w drodze ku życiu wiecznemu (Słowo wygłoszone na zakończenie procesji Bożego Ciała, w Roku Eucharystii, na Rynku w Kaliszu, 26 maja 2005 roku)

Kapłan jest darem od Boga dla ludzi (Słowo podczas święceń kapłańskich w katedrze Kaliskiej, 28 maja 2005 roku)

Józefie Święty, Opiekunie Zbawiciela, nasz Opiekunie (Słowo Boże wygłoszone podczas uroczystości odpustu Opieki Świętego Józefa w Kaliszu, 5 czerwca 2005 roku)

Zaproszenie na modlitwę różańcową dzieci w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Zaproszenie na uroczyste ogłoszenie Bazyliki Mniejszej w Twardogórze

Zaproszenie do uczczenia św. Józefa w ósmą rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Kaliszu – Stolicy Diecezji

Wprowadzenie katechezy parafialnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Diecezji Kaliskiej

 

DOKUMENTY KURII DIECEZJALNEJ

Komunikat dotyczący tacy na świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie oraz na Radio Rodzina w Kaliszu

Odezwa Rady Kapłańskiej

Komunikat Konferencje Rejonowe Kapłanów Diecezji Kaliskiej

Komunikat Procesja ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kaliszu, w niedzielę 5 czerwca 2005 roku

Pro memoria dla Księży Neoprezbiterów 2005 roku

Terminy bierzmowania w Katedrze Kaliskiej

Instrukcja duszpasterska Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego w katechezie parafialnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

 

CZYNNOŚCI BISKUPA KALISKIEGO

Kwiecień

Maj

Czerwiec

 

NOMINACJE I ZMIANY PERSONALNE

Nominacje papieskie

Inne nominacje

Zmiany personalne

Kapłani przechodzący na emeryturę

 

ZMARLI KAPŁANI

Ś.p. Ksiądz Kanonik Jan Orpel

 

VARIA

Ks. Michał Kieling Jan Paweł II w Kaliszu

Instrukcja Praktyka duszpasterska Diakonów Diecezji Kaliskiej w roku akademickim 2005/2006

Przeciw antykatolickiej książce. Stanowisko przewodniczącego Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie powieści „Kod Leonardo da Vinci”

O tytule Bazyliki Mniejszej (Przypomnienie)


DIECEZJA KALISKA

PISMO KURII DIECEZJALNEJ

ROK XIII   LIPIEC - WRZESIEŃ 2005 NR 53

Pod red. ks. dr Jacka Bąka

KALISZ 2005

Spis treści

DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

Przemówienie Benedykta xvi do młodzieży nad renem 18 sierpnia 2005 r.

 

DOKUMENTY EPISKOPATU POLSKI

Odkrywajmy potrzebę dawania świadectwa i ewangelizacji

Słowo rady stałej i biskupów diecezjalnych z Jasnej Góry

Wspólne oświadczenie konferencji episkopatów polski i Niemiec z okazji 40 rocznicy wymiany listów między oboma episkopatami w roku 1965

Komunikat z okazji 15–lecia wznowienia działalności Caritas

Komunikat z 333. Zebrania plenarnego konferencji episkopatu polski

 

AKTA BISKUPA KALISKIEGO

Inaugurujemy rok eucharystii (homilia wygłoszona w katedrze w Kaliszu - nowy rok 2005)

Prawdziwe bogactwo. Praca w bankach drogą do boga (słowo boże do "bankowców" - pielgrzymów z polski na jasnej górze 14 maja 2005 roku)

Maryja matka Jezusa - matka kościoła - nasza matka ( kazanie wygłoszone podczas mszy św. Odpustowej w Tursku, 16 maja 2005 roku )

Alkoholizm - wielki wróg rodziny (słowo wygłoszone podczas modlitwy pierwszoczwartkowej w intencji rodzin w bazylice św. Józefa w Kaliszu, 4 sierpnia 2005 roku)

Wielkość bł. Siostry Sancji (Janiny Szymkowiak) – serafitki (słowo wygłoszone w trzecią rocznice beatyfikacji, w kościele św. Rocha w poznaniu, 18 sierpnia 2005 roku)

Ziemia wydała swój plon. Bóg nam pobłogosławił (ps 67,6) (słowo podczas mszy św. Dziękczynnej za żniwa w czasie diecezjalnych dożynek w Gorzycach wielkich, 28 sierpnia 2005 roku)

Solidarność – narodowe dziedzictwo polaków (słowo w czasie mszy św. W xxv rocznicę powstania solidarności, Kalisz, kościół jezuitów, 28 sierpnia 2005 roku)

150 lat to piękny jubileusz (słowo wygłoszone w konkatedrze ostrowskiej podczas mszy św. Dziękczynnej z okazji 150-lecia tamtejszej konferencji stowarzyszenia św. Wincentego á Paulo – 10 września 2005 roku)

A może by Jarocin uczynić stolicą „ogólnopolskich prezentacji artystycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”? (słowo wygłoszone do uczestników „prezentacji” w kościele p. W. Chrystusa króla w Jarocinie, 13 września 2005 r.)

Kapłan i eucharystia (konferencja wygłoszona do kapłanów w bazylice katedralnej w poznaniu na rozpoczęcie archidiecezjalnego kongresu eucharystycznego 30 września 2005 roku)

Zaproszenie biskupa kaliskiego do dziękczynienia za tegoroczne żniwa

Doroczna pielgrzymka diecezjalna na górę krzyża jubileuszowego

Dekret erygowania parafii pod wezwaniem bł. Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu

 

DOKUMENTY KURII DIECEZJALNEJ

Komunikat Studium duchowości chrześcijańskiej 2005 - 2007

Komunikat Rekolekcje dla organistów diecezji kaliskiej (2-5 października 2005)

Komunikat formatio continua 2005/2006

Wskazania dotyczące zawierania umów o dzierżawę gruntów parafialnych

 

CZYNNOŚCI BISKUPA KALISKIEGO

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

 

NOMINACJE I ZMIANY PERSONALNE

Nominacje papieskie

Nominacje dziekańskie

Zmiany proboszczowskie

Zmiany z wikariatu na funkcje proboszcza

Zmiany wikariuszowskie

Inne zmiany

Nominacje neoprezbiterów

 

ZMARLI KAPŁANI

Ś.p. ks. Kanonik Jan Czajor

Ś.p. ks. Bogdan Augustyniak

 

VARIA

Normy prawno-liturgiczne

O przyjmowaniu komunii świętej na rękę

Chrześcijańskie rozumienie miłości bliźniego

Sakrament namaszczenia chorych


DIECEZJA KALISKA

PISMO KURII DIECEZJALNEJ

ROK XIII  PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2005 NR 54

Pod red. ks. dr Jacka Bąka

KALISZ 2005

Spis treści

25-LECIE ŚWIĘCEŃ BISKUPICH KSIĘDZA BISKUPA STANISŁAWA NAPIERAŁY.
PIERWSZEGO ORDYNARIUSZA DIECEZJI KALISKIEJ

Curiculum vitae Księdza Biskupa Stanisława Napierały

Przyjdźcie, radośnie uwielbiajmy Miłosierdzie Boże (Biskup Kaliski w 25 lecie swego biskupstwa do Kapłanów, Sióstr Zakonnych i wiernych Diecezji Kaliskiej)

List Ojca Świętego Benedykta XVI do Księdza Biskupa Stanisława Napierały z okazji jego jubileuszu 25–lecia biskupstwa

 

DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

Misja – chleb łamany za życie świata Orędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień Misyjny, 23 października 2005 roku

Instrukcja dotycząca kryteriów rozeznawania powołania w stosunku do osób z tendencjami homoseksualnymi w kontekście przyjmowania ich do seminariów i dopuszczania do święceń

Przesłanie papieża do pierwszej grupy biskupów polskich przebywających w Watykanie z wizytą Ad limina Apostolorum

Przesłanie papieża do drugiej grupy biskupów polskich przebywających w Watykanie z wizytą Ad limina Apostolorum

Przesłanie papieża do trzeciej grupy biskupów polskich przebywających w Watykanie z wizytą Ad limina Apostolorum

Orędzie Ojca Świetego Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2006 roku

Benedykt XVI prostuje liturgię Neokatechumentu (treść listu)

 

DOKUMENTY EPISKOPATU POLSKI

Jan Paweł II – Orędownik prawdy List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Papieski 2005 roku

Rodzina nadzieją świata List Biskupów Polskich na Święto Świętej Rodziny

 

AKTA BISKUPA KALISKIEGO

Inaugurujemy rok eucharystii (homilia wygłoszona w katedrze w Kaliszu - nowy rok 2005)

Powołanie i misja św. Siostry Faustyny (Homilia w 100-tną rocznicę urodzin Świętej, Kalisz, Kaplica Sióstr Miłosierdzia, 3 października 2005 r)

Uczcie ludzi modlić się (Słowo do Organistów na zakończenie rekolekcji w kościele Ojców Jezuitów w Kaliszu, 5 października 2005 r.)

Otwórzmy niewinnie brzmiące słowo aborcja. Zaglądnijmy do jego wnętrza (Słowo wygłoszone w Bazylice – Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 6 października 2005 roku)

Kamieniem węgielnym jest Chrystus (Homilia w czasie uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego w Zbiersku, 9 października 2005 r.)

Jak wygląda nasz patriotyzm? (Słowo wygłoszone podczas Mszy świętej za Ojczyznę w Katedrze Kaliskiej, 11 listopada 2005 roku)

Żywa wiara, bezgraniczna miłość, pełnienie woli Bożej – charyzmat Bł. Angeli Truszkowskiej (Słowo w 150-lecie Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, Kalisz Bazylika św. Józefa, 12 listopada 2005 r)

Radość z Domu Bożego. Ból z kościelnego rozdarcia (Kazanie wygłoszone w Strzyżewie, w parafii Kotłowskiej podczas poświęcenia nowej kaplicy, 11 grudnia 2005)

Słowo Biskupa do Diecezjan z okazji wyjazdu do Rzymu Ad limina Apostolorum...............................

Jeden drugiego brzemiona noście (Prezentacja Diecezjalnego Programu Duszpasterskiego Diecezji Kaliskiej w roku 2006).

Życzenia Biskupa Kaliskiego do Dyrygentów, Organistów i Chórów Kościelnych z okazji wspomnienia św. Cecylii, na ręce Księży Proboszczów, którzy je przekażą zainteresowanym osobą w swoich parafiach

Życzenia Biskupów do Kapłanów Diecezji Kaliskiej na Boże Narodzenie 2005

Życzenia Biskupów do Kapłanów w stanie spoczynku w Diecezji Kaliskiej na Boże Narodzenie 2005

Życzenie skierowane przez Biskupa Kaliskiego do Diecezjan na Boże Narodzenie 2005

 

DOKUMENTY KURII DIECEZJALNEJ

Wizytacje pasterskie w roku 2006

Komunikat Konferencje Rejonowe Kapłanów Diecezji Kaliskiej

Zbiórka do puszek dla ofiar trzęsienia ziemi w Pakistanie, Indiach i Afganistanie

 

CZYNNOŚCI BISKUPA KALISKIEGO

Październik

Listopad

Grudzień

 

NOMINACJE I ZMIANY PERSONALNE

5 października 2005 roku Ksiądz lic. Włodzimierz GUZIK został mianowany proboszczem nowoutworzonej parafii p.w. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu.

7 października 2005 roku Ksiądz Kanonik Kazimierz RADZIKOWSKI, proboszcz parafii Żerków, został mianowany kanonikiem prałatem kapituły konkatedralnej w Ostrowie Wielkopolskim.

 

ZMARLI KAPŁANI

Ś.p. Ks. Stanisław Rozdrażewski

 

VARIA

Program duszpasterski Diecezji Kaliskiej w roku 2006

Najnowsze

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK