Zrozum człowieku, jak wiele znaczysz!św. Augustyn

DIECEZJA KALISKA

PISMO KURII DIECEZJALNEJ

ROK XIV  STYCZEŃ - MARZEC 2007 NR 59

Pod red. ks. dr Jacka Bąka

KALISZ 2007

Spis treści

 


DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

Orędzie na światowy dzień chorego 2007 kościół naśladuje miłosiernego samarytanina

Orędzie Benedykta XVI na wielki post 2007

Orędzie ojca świętego Benedykta XVI z okazji XXII światowych dni młodzieży

Do umiłowanego brata arcybiskupa Stanisława Wielgusa list ojca świętego Benedykta XVI

Posynodalna adhortacja apostolska sacramentum caritatis ojca świętego Benedykta XVI

 

DOKUMENTY EPISKOPATU POLSKI

Słowo biskupów polskich do wszystkich wiernych kościoła w Polsce

„Przypatrzmy się powołaniu naszemu” list pasterski o tajemnicy powołania do życia konsekrowanego

Komunikat kościelnej komisji historycznej

Apel: chorym nie można odbierać nadziei!

Komunikat z 339 zebrania plenarnego konferencji episkopatu polski

Stanowisko episkopatu polski w sprawie traktatu konstytucyjnego

List biskupów polskich do kapłanów na wielki czwartek 2007

W najwyższej wagi sprawie.

 

AKTA BISKUPA KALISKIEGO

Przebaczenie i pojednanie w rodzinie (słowo wygłoszone podczas mszy świętej w bazylice – sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 1 marca 2007)

Słowo wygłoszone w pierwszy czwartek marca 2007 roku, w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Apel do parlamentu i prezydenta rp o jednoznaczny zapis w konstytucji prawa człowieka do życia
od poczęcia do naturalnej śmierci
(i czwartek miesiąca marca 2007 r., Kalisz, sanktuarium bazylika św. Józefa)

400-lecie kościoła pobernardyńskiego (dziś jezuickiego) w Kaliszu (słowo podczas mszy św. w Kaliszu, w kościele ojców jezuitów, 12 marca 2007 roku)

XV – lecie diecezji kaliskiej (powyższe słowo biskupa kaliskiego do diecezjan należy odczytać podczas mszy świętych w niedzielę, 18 marca 2007 roku)

Apel do prezydenta rp, do parlamentarzystów i do premiera w sprawie zapisu w konstytucji polski prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci

Świadczenia finansowe w diecezji kaliskiej w roku 2007

Dekret biskupa kaliskiego zwołujący pierwszy synod diecezji kaliskiej

 

DOKUMENTY KURII DIECEZJALNEJ

Komunikat dotyczący terminów rekolekcji kapłańskich

Pro memoria rekolekcje kapłańskie

Komunikat diecezjalna pielgrzymka i czuwanie maturzystów na jasnej górze

 

CZYNNOŚCI BISKUPA KALISKIEGO

Styczeń

Luty

Marzec 

 

NOMINACJE I ZMIANY PERSONALNE

Nominacje kanonickie

Nominacje prałackie

 

ZMARLI KAPŁANI

Ś.p. ks. kanonik Medard Matusz

Ś.p. ksiądz wikariusz Roman Sroczyński

 

VARIA

Pierwszy synod diecezji kaliskiej komisje synodalne i ich skład personalny

Potrzeba wzmocnienia, doprecyzowania konstytucyjnej ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci


 


DIECEZJA KALISKA

PISMO KURII DIECEZJALNEJ

ROK XIV  KWIECIEŃ - CZERWIEC 2007 NR 60

Pod red. ks. dr Jacka Bąka

KALISZ 2007

Spis treści

 


DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

Homilia Benedykta xvi podczas mszy świętej za duszę Jana Pawła ii, 02 kwietnia 2007 roku

Odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych aspektów nauki o kościele

Komentarz do responsa ad quaestiones de aliquibus sententiis ad doctrinam de ecclesia pertinentibus

 

DOKUMENTY EPISKOPATU POLSKI

Przyjmujemy ze smutkiem negatywny wynik głosowania. oświadczenie prezydium konferencji episkopatu polski

Słowo biskupów po konferencji episkopatu polski na temat młodzieży

Komunikat z 340. zebrania plenarnego konferencji episkopatu polski

Komunikat podsumowujący wyniki badań kościelnej komisji historycznej

 

NAUCZANIE BISKUPA KALISKIEGO

Do końca ich umiłował (homilia podczas mszy wieczerzy pańskiej w katedrze kaliskiej, 5 kwietnia 2007 roku)

Paschał – symbol Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego (kazanie wygłoszone podczas mszy św. wigilii paschalnej w katedrze w Kaliszu, 7 kwietnia 2007)

Edukacja patriotyczna nie tylko w szkołach (słowo wygłoszone podczas mszy św. w katedrze kaliskiej w uroczystość NMP Królowej Polski, 3 maja 2007 roku)

Obyście tylko wierni byli waszemu charyzmatowi (Słowo podczas mszy św. dziękczynnej z okazji 750-lecia obecności franciszkanów konwentualnych w Kaliszu 6 maja 2007 roku

Odpust opieki św. Józefa w blaskach 10-tej rocznicy wizyty Jana Pawła II w Kaliszu; 15-tej rocznicy utworzenia diecezji kaliskiej; 750-lecia praw miejskich Kalisza (słowo wygłoszone podczas mszy św. odpustowej, 3 czerwca 2007 roku)

 

AKTA BISKUPA KALISKIEGO

Odezwa biskupa kaliskiego do diecezjan w sprawie organizacji obchodu dnia męczeństwa duchowieństwa polskiego w okresie drugiej wojny światowej

Pogrzeb dzieci zmarłych przed urodzeniem instrukcja dla diecezji kaliskiej

X rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Kaliszu

Odezwa Biskupa Kaliskiego do kapłanów o zagrożeniu sekt i ruchów „nowej religii”

 

DOKUMENTY KURII DIECEZJALNEJ

Zaproszenie Dekanalnych Ojców Duchownych

Zaproszenie na diecezjalne forum młodzieży

Instrukcja dla księży dziekanów w sprawie udziału parafii w dożynkach diecezjalnych w pleszewie, w niedzielę 19 sierpnia 2007 r.

Komunikat procesja ku czci najświętszego Serca Pana Jezusa w Kaliszu, w niedzielę 17 czerwca 2007 roku

Kalendarz diecezjalny na rok 2008

 

CZYNNOŚCI BISKUPA KALISKIEGO

Kwiecień

Maj

Czerwiec

 

NOMINACJE I ZMIANY PERSONALNE

Nominacje kanonickie

nominacje dziekańskie

Zwolnienia z urzędu dziekana

Święcenia diakonatu

Nominacje księży neoprezbiterów

Przejścia na emeryturę

Inne zamiany

 

ZMARLI KAPŁANI

Ś.p. ksiądz kanonik Stefan Kühn (27.08.1926-04.05.2007)

 

VARIA

Wezwania na ołtarze procesji bożego ciała 2007

Papież Benedyk XVI zapowiada rok św. Pawła

Jak mówić dorastającym o wierze, Bogu, Jezusie?


DIECEZJA KALISKA

PISMO KURII DIECEZJALNEJ

ROK XIV  LIPIEC - WRZESIEŃ 2007 NR 61

Pod red. ks. dr Jacka Bąka

KALISZ 2007

Spis treści

 


DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

List Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, do kapłanów, do osób konsekrowanych oraz do wiernych świeckich kościoła katolickiego w chińskiej republice ludowej

List apostolski motu proprio Benedykta XBI summorum pontificum

List jego świątobliwości Benedykta XVI do biskupów z okazji publikacji listu apostolskiego motu propriosummorum pontificum traktującego o celebracji liturgii rzymskiej ustanowionej przed reformą roku 1970

 

DOKUMENTY EPISKOPATU POLSKI

W drodze do trzeźwości

"Prawda i odpowiedzialność" - dokument komisji "pamięć i troska"

Głos biskupów polskich w związku z opublikowaniem przez Benedykta XVI motu proprio summorum pontificum

Towarzyszyć młodzieży we wzrastaniu list biskupów polskich na niedzielę 2 września 2007 roku

„Nadprzyrodzony krwiobieg miłości” słowo biskupów polskich w sprawie przeszczepiania narządów (na niedzielę 23 września 2007 roku)

„Jan Paweł II - obrońca godności człowieka” list episkopatu polski na vii dzień papieski w ojczyźnie

 

NAUCZANIE BISKUPA KALISKIEGO

Wstęp ( do publikacji: „almanach miast papieskich. śladami Jana Pawła II po Polsce” )

Święty Wawrzyniec – patronem ziemi koźmińskiej (słowo podczas uroczystości odpustowej św. Wawrzyńca w Koźminie, 12 sierpnia 2007)

Poślubiam cię przez miłość i miłosierdzie na zawsze (homilia w czasie ślubów czasowych nazaretanek, Ostrzeszów, 15 sierpnia 2007 roku)

Bóg pobłogosławił i ziemia wydała swój plon (kazanie podczas uroczystości diecezjalnego dziękczynienia za żniwa, na stadionie miejskim w pleszewie, 19 sierpnia 2007 roku)

Media a wychowanie (słowo podczas mszy św. w bazylice – sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, pierwszy czwartek miesiąca, 6 września 2007 roku)

Rodzina twierdzą wiary i polskości (słowo wygłoszone do uczestników xii pielgrzymki rodzin katolickich stowarzyszenia „civitas christiana” w bazylice sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu,15 września 2007)

 

AKTA BISKUPA KALISKIEGO

Święty Wawrzyniec patronem ziemi koźmińskiej

Święty Roch patron miasta Mikstat

Pielgrzymki i synod diecezjalny (proszę odczytać poniższe słowo w kościołach i kaplicach podczas mszy świętych w niedzielę, 9 września 2007 roku)

Ustanowienie kościoła filialnego w Wodzicznej sanktuarium matki bożej nieustającej pomocy w dekanacie Trzcinicki

 

DOKUMENTY KURII DIECEZJALNEJ

Terminy udzielania sakramentu bierzmowania w katedrze kaliskiej w roku 2007/2008

Zaproszenie na dożynki diecezjalne w pleszewie

Instrukcja dla księży dziekanów w sprawie udziału parafii w dożynkach diecezjalnych w pleszewie, w niedzielę 19 sierpnia 2007 r.

Zbiórka ofiar do puszek na rzecz poszkodowanych

Diecezjalna pielgrzymka na górę krzyża instrukcja duszpastersko – organizacyjna

Komunikat jesienne dni skupienia dla katechetów: sióstr zakonnych i świeckich

Przypomnienie odnośnie umowy dzierżawnej dotyczącej gruntów parafialnych

W sprawie beatyfikacji s. marii luizy merkert, współzałożycielki sióstr elżbietanek

VII dzień papieski niedziela, 14 października 2007 roku Informacje organizacyjne

 

CZYNNOŚCI BISKUPA KALISKIEGO

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

 

NOMINACJE I ZMIANY PERSONALNE

Zmiany personalne

Zmiany proboszczowskie

Nominacie proboszczowskie

Zmiany wikariuszowskie

Inne zmiany

Nominacja na wikariusza biskupiego

Nominacje prałackie i kanonickie

Nominacje dziekańskie

Przejścia na emeryturę

 

ZMARLI KAPŁANI

Ś.p. ks. prałat Kazimierz Nadstazik (14.04.1940 - 01.08. 2007)

 

VARIA

Formacja permanentna katechetów duchownych i świeckich w roku szkolnym 2007/2008


DIECEZJA KALISKA

PISMO KURII DIECEZJALNEJ

ROK XIV  PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2007 NR 62

Pod red. ks. dr Jacka Bąka

KALISZ 2007

 

Spis treści

 

DOKUMENTY STOLICY  APOSTOLSKIEJ

ORĘDZIE NA 81 ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY

ENCYKLIKA SPE SALVI OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH  O NADZIEI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 

DOKUMENTY  EPISKOPATU POLSKI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOBRO WSPÓLNE SŁOWO BISKUPÓW POLSKICH PRZED WYBORAMI PARLAMENTARNYMI 2007 ROKU

WSKAZANIA KONFERENCJI EPISKOPATU DLA DIECEZJI POLSKICH DOTYCZĄCE SPRAWOWANIA MSZY ŚW. WEDŁUG OGŁOSZONEGO PRZEZ PAPIEŻA BENEDYKTA XVI LISTU APOSTOLSKIEGO W FORMIE MOTU PROPRIO SUMMORUM PONTIFICUM

KOMUNIKAT KOŚCIELNA KOMISJA HISTORYCZNA ZAKOŃCZYŁA PRACE I PRZEDŁOŻYŁA PREZYDIUM KEP SPRAWOZDANIE KOŃCOWE.

63 TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA 7-13 PAŹDZIERNIKA 2007

OŚWIADCZENIE RADY NAUKOWEJ KONFERENCJI  EPISKOPATU POLSKI

KOMUNIKAT Z 342 ZEBRANIA PLENARNEGO

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI NA ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY Z NAZARETU (NA NIEDZIELĘ – 30 GRUDNIA 2007 ROKU)

LIST RADY DS. RODZINY –IN VITRO

LIST RADY DS. EKUMENIZMU KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI NA STULECIE TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN (18-25 STYCZNIA 2008)

 

NAUCZANIE BISKUPA KALISKIEGO

PAŃSTWO – NIEPODLEGŁOŚĆ – MORALNE ODRODZENIE  W SŁUŻBIE NARODU (SŁOWO W CZASIE MSZY ŚW. ZA OJCZYZNĘ W KATEDRZE  W KALISZU, 11 LISTOPADA 2007 ROKU)

RODZINA U PODSTAW EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ  I OBYWATELSKIEJ (APEL W KAPLICY JASNOGÓRSKIEGO OBRAZU W WIGILIĘ  XVIII OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM SZKÓŁ KATOLICKICH, 29 LISTOPADA 2007 ROKU)

OTWARCI NA PRAWDĘ – DARIUSZ KRÓL BABILOŃSKI  I PROROK DANIEL (HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW. Z UDZIAŁEM DYREKTORÓW  I NAUCZYCIELI SZKÓŁ KATOLICKICH WYGŁOSZONA  W JASNOGÓRSKIM SANKTUARIUM, 29 LISTOPADA 2007 ROKU)

OKRES PRENATALNY – NAJWAŻNIEJSZY W ŻYCIU CZŁOWIEKA (SŁOWO WYGŁOSZONE PODCZAS MSZY ŚW. PIERWSZOCZWARTKOWEJ W BAZYLICE – SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA KALISZU, TRANSMITOWANE PRZEZ RADIO MARYJA  I TV TRWAM, 6 GRUDNIA 2007)

NOWE ZADANIA I WYZWANIA STOJĄCE PRZED RADIEM MARYJA (WYPOWIEDŹ Z OKAZJI XVI ROCZNICY POWSTANIA RADIA TORUŃ, 7 GRUDNIA 2007 ROKU)

NIEMOWLĘ LEŻĄCE W ŻŁOBIE – ZNAKIEM BOGA, CZŁOWIEKA, RODZINY (SŁOWO PODCZAS PASTERKI W KATEDRZE W KALISZU 2007 ROKU)

 

AKTA  BISKUPA KALISKIEGO

PROGRAM DUSZPASTERSKI DIECEZJI KALISKIEJ W ROKU 2008

POZDROWIENIA I ŻYCZENIA BISKUPA KALISKIEGO Z OKAZJI WSPOMNIENIA ŚW. CECYLII DLA DYRYGENTÓW, ORGANISTÓW I CHÓRÓW KOŚCIELNYCH

ŻYCZENIA BISKUPA KALISKIEGO DLA OJCA ŚWIĘTEGO NA BOŻE NARODZENIE 2007 ROKU

ŻYCZENIA BISKUPA KALISKIEGO DO DIECEZJAN NA BOŻE NARODZENIE 2007

ŻYCZENIA BISKUPÓW DIECEZJI KALISKIEJ DLA JEJ KAPŁANÓW Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

 

DOKUMENTY KURII  DIECEZJALNEJ

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KOBIET NA JASNĄ GÓRĘ

LIST DO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO OLIMPIADY TEOLOGICZNEJ

LIST DO DYREKCJI SZKÓŁ W SPRAWIE OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ 2008

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA W DIECEZJI KALISKIEJ W DNIU 01 GRUDNIA 2007 ROKU

DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ KOŚCIOŁOWI KATOLICKIEMU NA WSCHODZIE

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYPOSAŻENIA OBIEKTÓW KOŚCIELNYCH W GAŚNICE

KOMUNIKAT TYDZIEŃ POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN (18-25.01.2008)

 

CZYNNOŚCI  BISKUPA KALISKIEGO

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

 

ZMIANY PERSONALNE  I NOMINACJE

ZMIANY PERSONALNE

NOMINACJE KANONICKIE

INNE NOMINACJE

 

ZMARLI KAPŁANI

ŚP. KSIĄDZ SENIOR JÓZEF SZCZEPANIAK

 

VARIA

FORMULARZ PROTOKOŁU ROZMÓW KANONICZNO-DUSZPASTERSKICH Z NARZECZONYMI PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA DO ZASTOSOWANIA W DIECEZJI KALISKIEJ

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK