Zrozum człowieku, jak wiele znaczysz!św. Augustyn

DIECEZJA KALISKA

PISMO KURII DIECEZJALNEJ

ROK XVII  STYCZEŃ - MARZEC 2009 NR 67

Pod red. ks. dr Jacka Bąka

KALISZ 2009

Spis treści

 

DOKUMENTY STOLICY  APOSTOLSKIEJ

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI NA WIELKI POST 2009 R.

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI NA ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

LIST BENEDYKTA XVI W SPRAWIE ZDJĘCIA EKSKOMUNIKI Z BISKUPÓW LEFEBRYSTÓW

NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE

NOMINACJA BISKUPA DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

NOWY BISKUP POMOCNICZY W DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ

NOWY METROPOLITA SZCZECIŃSKO - KAMIEŃSKI

 

DOKUMENTY  EPISKOPATU POLSKI

OŚWIADCZENIE

ŚW. PAWEŁ – SŁUGA I APOSTOŁ SŁOWA BOŻEGO LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI NA ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

LIST RADY DS. RODZINY DO POSŁÓW I SENATORÓW

OŚWIADCZENIE RADY WSPÓLNEJ KATOLIKÓW I MUZUŁMANÓW NA IX DZIEŃ ISLAMU W POLSCE

LIST GRATULACYJNY PREZYDIUM KEP DO PATRIARCHY CYRYLA

LIST PREZYDIUM KEP DO OJCA ŚWIĘTEGO

DZIEŃ MODLITW, POSTU I SOLIDARNOŚCI Z MISJONARZAMI

KOMUNIKAT Z 347 ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

OŚWIADCZENIE KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PO ZAPOZNANIU SIĘ Z LISTEM STOLICY APOSTOLSKIEJ NT. DOKUMENTÓW KOŚCIELNEJ KOMISJI HISTORYCZNEJ

KOMUNIKAT SEKRETARIATU KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

 

NAUCZANIE  BISKUPA KALISKIEGO

POCZĘCIE IN VITRO UCHYBIA GODNOŚCI CZŁOWIEKA (ROZWAŻANIE W CZASIE MSZY ŚW. PIERWSZO-CZWARTKOWEJ W BAZYLICE – SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA KALISKIEGO, 1 STYCZNIA 2009 ROKU, TRANSMITOWANEJ PRZEZ „RADIO MARYJA”)

SZKOŁA KULTURY (WYPOWIEDŹ O WYŻSZEJ SZKOLE KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ PODCZAS JEJ PIELGRZYMKI DO SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W KALISZU, DNIA 5 MARCA 2009 ROKU)

JAK ŚW. JÓZEF DOWIEDZIAŁ SIĘ O MACIERZYŃSTWIE SWOJEJ MAŁŻONKI? (ROZWAŻANIE W BAZYLICE – SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W KALISZU DLA SIÓSTR PRZEŁOŻONYCH 14 MARCA 2009 ROKU)

ŚWIĘTY JÓZEF PATRON NA NASZE CZASY (SŁOWO WYGŁOSZONE PODCZAS MSZY ŚW. W BAZYLICE - SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W KALISZU, 19 MARCA 2009 ROKU)

XVII ROCZNICA POWSTANIA DIECEZJI KALISKIEJ, UBOGACONA KSIĘGĄ DIECEZJALNEGO PRAWA (HOMILIA W KATEDRZE Z OKAZJI XVII ROCZNICY POWSTANIA DIECEZJI I PROMULGACJI PRAWA PIERWSZEGO SYNODU DIECEZJALNEGO, 25 MARCA 2009 ROKU)

 

AKTA BISKUPA KALISKIEGO

ŚWIADCZENIA FINANSOWE W DIECEZJI KALISKIEJ W ROKU 2009

KOMUNIKAT BISKUPA KALISKIEGO DO DIECEZJAN

CO DALEJ Z SYNODEM?

DEKRET PROMULGUJĄCY PIERWSZY SYNOD DIECEZJI KALISKIEJ

ŻYCZENIA WIELKANOCNE DLA OJCA SWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

PODZIĘKOWANIE PAPIEŻA BENEDYKTA XVI ZA NADESŁANE ŻYCZENIA NA ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

ŻYCZENIA WIELKANOCNE DLA KSIĘŻY DIECEZJI KALISKIEJ I ZAPROSZENIE NA DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI KAPŁAŃSKIEJ

 

DOKUMENTY KURII  DIECEZJALNEJ

WIZYTACJE KANONICZNE W ROKU 2009

KOMUNIKAT ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE KSIĘŻY DZIEKANÓW DIECEZJI KALISKIEJ

KOMUNIKAT DIECEZJALNA PIELGRZYMKA I CZUWANIE MATURZYSTÓW NA JASNEJ GÓRZE

KOMUNIKAT KALISKA DROGA KRZYŻOWA

SPOTKANIE DEKANALNYCH REFERENTÓW DS. TRZEŹWOŚCI

W SPRAWIE UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI JAKO DNIA WOLNEGO OD PRACY

ZAPROSZENIE XVII ROCZNICA USTANOWIENIA DIECEZJI KALISKIEJ

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ KOBIET DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA KALISKIEGO

SPOTKANIE MŁODYCH NA GÓRZE KRZYŻA JUBILEUSZOWEGO

ZAPROSZENIE REFERENTÓW DS. LITURGICZNYCH NA WIELKI CZWARTEK NA MSZĘ ŚWIĘTĄ KRZYŻMA W KATEDRZE KALISKIEJ

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚCI MILENIJNE DO GIŻYCKA ZWIĄZANE ZE ŚMIERCIĄ ŚW. BRUNONA

PONOWNY APEL DOTYCZĄCY UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI JAKO DNIA WOLNEGO OD PRACY

ZAPROSZENIE NA DIECEZJALNĄ PIELGRZYMKĘ ERM I DZIECI ROCZNICOWYCH PO I KOMUNII ŚWIĘTEJ DO SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W KALISZU

UKAZANIE SIĘ DRUKIEM PIERWSZEGO SYNODU DIECEZJI KALISKIEJ

KOMUNIKAT IV ROCZNICA ODEJŚCIA JANA PAWŁA II DO DOMU OJCA

 

CZYNNOŚCI  BISKUPA KALISKIEGO

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

 

ZMIANY PERSONALNE  I NOMINACJE

ZMIANY KSIĘŻY PROBOSZCZÓW

NOMINACJE KSIĘŻY WIKARIUSZY NA URZĄD PROBOSZCZOWSKI

INNE NOMINACJE

 

ZMARLI KAPŁANI

ŚP. KSIĄDZ KANONIK TADEUSZ SOBCZAK (1924-2009)

 

VARIA

GŁÓWNE WYDARZENIA I INICJATYWY KOŚCIELNE W ROKU 2009


DIECEZJA KALISKA

PISMO KURII DIECEZJALNEJ

ROK XVII  KWIECIEŃ - CZERWIEC 2009 NR 68

Pod red. ks. dr Jacka Bąka

KALISZ 2009

Spis treści

 

DOKUMENTY STOLICY  APOSTOLSKIEJ

KAZANIE BENEDYKTA XVI WYGŁOSZONE PODCZAS MSZY ŚW. W 4 ROCZNICĘ ŚMIERCI JANA PAWŁA II

OGŁOSZENIE ROKU KAPŁAŃSKIEGO

ORĘDZIE NA 46. ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA - 15.04.2009

DEKRET DLA UBOGACENIA DAREM ŚWIĘTYCH ODPUSTÓW SPECJALNYCH NABOŻEŃSTW SPRAWOWANYCH W ROKU KAPŁAŃSTWA OGŁOSZONYM KU CZCI ŚWIĘTEGO JANA MARII VIANNEYA.

LIST JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI BENEDYKTA XVI NA ROZPOCZĘCIE ROKU KAPŁAŃSKIEGO Z OKAZJI 150 ROCZNICY DIES NATALIS ŚWIĘTEGO PROBOSZCZA Z ARS

NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE

BP ZIMOWSKI PRZEWODNICZĄCYM PAPIESKIEJ RADY DS. DUSZPASTERSTWA SŁUŻBY ZDROWIA

KS. PRAŁAT KRZYSZTOF NITKIEWICZ BISKUPEM SANDOMIERSKIM

DOKUMENTY EPISKOPATU POLSKI

 

DOKUMENTY  EPISKOPATU POLSKI

LIST DO KAPŁANÓW NA WIELKI CZWARTEK

APEL O POMOC DLA POSZKODOWANYCH W TRZĘSIENIU ZIEMI WE WŁOSZECH - 16.04.2009

KOMUNIKAT RADY STAŁEJ I BISKUPÓW DIECEZJALNYCH Z JASNEJ GÓRY

NOTA W SPRAWIE UDZIELANIA KOMUNII ŚW. CHORYM NA CELIAKIĘ

KOMUNIKAT Z 348 ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA KOMISJI WSPÓLNEJ PRZEDSTAWICIELI RZĄDU RP I KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

LIST PRZEWODNICZĄCEGO KEP Z PROŚBĄ O ZBIÓRKĘ DLA POWODZIAN

NAUCZANIE BISKUPA KALISKIEGO

 

NAUCZANIE  BISKUPA KALISKIEGO

RODZINA OTWARTA NA DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO (SŁOWO DO RODZIN DOMOWEGO KOŚCIOŁA GAŁĘZI RODZINNEJ RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE PODCZAS ICH XII PIELGRZYMKI DO SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W KALISZU, 4 KWIETNIA 2009 ROKU)

KAZANIE PODCZAS MSZY ŚW. W BAZYLICE – SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W KALISZU, W DNIU 1-GO MAJA 2009 ROKU

W PERSPEKTYWIE X MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU JÓZEFOLOGICZNEGO (SŁOWO PODCZAS SUMY ODPUSTU OPIEKI NA PLACU PRZED BAZYLIKĄ – SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KALISZU, 31 MAJA 2009 ROKU)

ABYŚMY WIERZĄC W CIEBIE, BOGA I ZBAWICIELA, MIELI ŻYCIE I MOGLI CIESZYĆ SIĘ JEGO PEŁNIĄ (KAZANIE BISKUPA KALISKIEGO W CZASIE MSZY ŚW. W UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ NA GŁÓWNYM RYNKU W KALISZU, 11 CZERWCA 2009 ROKU)

 

AKTA BISKUPA KALISKIEGO

ERYGOWANIE PARAFII PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W PARCICACH

EKSKARDYNACJA

PEREGRYNACJA MATKI BOŻEJ W KOPII JASNOGÓRSKIEJ IKONY W DIECEZJI KALISKIEJ

 

DOKUMENTY KURII  DIECEZJALNEJ

INSTRUKCJA NA OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIJNY

ZBIÓRKA DO PUSZEK NA RZECZ POSZKODOWANYCH W KATASTROFACH I KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH

KOMUNIKAT REKOLEKCJE DLA ORGANISTÓW DIECEZJI KALISKIEJ

ZBIÓRKA DO PUSZEK NA RZECZ CENTRUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ

PRO MEMORIA DLA KSIĘŻY NEOPREZBITERÓW 2009 ROKU

KOMUNIKAT REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE W DIECEZJI KALISKIEJ

KOMUNIKAT FORUM MŁODZIEŻY NA GÓRZE KRZYŻA JUBILEUSZOWEGO

KOMUNIKAT PROCESJA KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W KALISZU, W NIEDZIELĘ 21 CZERWCA 2009 ROKU

INSTRUKCJA DLA KSIĘŻY DZIEKANÓW W SPRAWIE UDZIAŁU PARAFII W DOŻYNKACH DIECEZJALNYCH W WÓJCINIE, DEKANAT BOLESŁAWIECKI, 23 SIERPNIA 2009 ROKU, GODZ. 1100

SPOTKANIE DEKANALNYCH OJCÓW DUCHOWNYCH

PROŚBA O PRZESŁANIE SKŁADU ZESPOŁÓW PARAFIALNYCH

KALENDARZ DIECEZJALNY NA ROK 2010

 

CZYNNOŚCI  BISKUPA KALISKIEGO

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

 

ZMIANY PERSONALNE  I NOMINACJE

NOMINACJA PRAŁACKA

NOMINACJE KANONICKIE

NOMINACJE KSIĘŻY NEOPREZBITERÓW

PRZEJŚCIE W STAN SPOCZYNKU

 

ZMARLI KAPŁANI

ŚP. KSIĄDZ IDZI IWAŃSKI

ŚP. KSIĄDZ KAZIMIERZ MĄDRY

 

VARIA

ODPUSTY NA ROK KAPŁAŃSKI

ŚW. JAN VIANNEY - PATRON PROBOSZCZÓW

WEZWANIA NA OŁTARZE PODCZAS GŁÓWNEJ PROCESJI BOŻEGO CIAŁA W KALISZU, W ROKU 2009


DIECEZJA KALISKA

PISMO KURII DIECEZJALNEJ

ROK XVII  LIPIEC - WRZESIEŃ 2009 NR 69

Pod red. ks. dr Jacka Bąka

KALISZ 2009

Spis treści

 

DOKUMENTY STOLICY  APOSTOLSKIEJ

DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

NAUCZANIE BISKUPA KALISKIEGO

AKTA BISKUPA KALISKIEGO

DOKUMENTY KURII DIECEZJALNEJ

CZYNNOŚCI BISKUPA KALISKIEGO

ZMIANY PERSONALNE I NOMINACJE

ZMARLI KAPŁANI

VARIA

 

DOKUMENTY  EPISKOPATU POLSKI

ORĘDZIE OJCA ŚWIETEGO NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 2009

NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE

DECYZJE OJCA ŚWIĘTEGO DOTYCZĄCE ORDYNARIUSZA DIECEZJI OPOLSKIEJ

BENEDYKT XVI PRZYJĄŁ REZYGNACJĘ BP JANA BAGIŃSKIEGO

DOKUMENTY EPISKOPATU POLSKI

ŚWIĘTY PASTERZ I WYGNANIEC LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI NA KANONIZACJĘ ARCYBISKUPA ZYGMUNTA SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEGO

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE DOKUMENT KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZYGOTOWANY PRZEZ RADĘ DS. RODZINY

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI NA IX DZIEŃ PAPIESKI – 11 PAŹDZIERNIKA 2009 R.

LIST DO PARLAMENTARZYSTÓW O IN VITRO

SŁOWO DELEGATA KEP DS. DUSZPASTERSTWA EMIGRACJI DO POLONII ŚWIATA, NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

INSTRUKCJA "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE"

OŚWIADCZENIE PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

WPROWADZENIE DO 65. TYGODNIA MIŁOSIERDZIA

 

NAUCZANIE  BISKUPA KALISKIEGO

SANKTUARIA – MIEJSCA RATUNKU PRZED ZAGUBIENIEM W GLOBALNYM ZAMĘCIE (KAZANIE WYGŁOSZONE DO PIELGRZYMÓW PODCZAS MSZY ŚW. NA JASNEJ GÓRZE, 14 SIERPNIA 2009 ROKU)

KOMUNIKAT BISKUPA KALISKIEGO

PIĘKNO I WARTOŚĆ ZIEMI (KAZANIE PODCZAS MSZY ŚW. DZIĘKCZYNNEJ ZA ŻNIWA W DIECEZJI KALISKIEJ, WÓJCIN, 23 SIERPNIA 2009 ROKU)

SŁAWMY MARYJĘ, PRZEPRASZAJMY JĄ ZA GRZECH ROZŁAMU, BŁAGAJMY O CUD POJEDNANIA (KAZANIE PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ KORONACYJNEJ W KOTŁOWIE, 13 WRZEŚNIA 2009 ROKU)

SŁOWO BISKUPA KALISKIEGO PO KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ W KOTŁOWIE

SŁOWO PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ NA INAUGURACJĘ X MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU JÓZEFOLOGICZNEGO, WYGŁOSZONE W BAZYLICE – SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KALISZU, 27 WRZEŚNIA 2009 ROKU

 

AKTA  BISKUPA KALISKIEGO

KOMUNIKAT BISKUPA KALISKIEGO

DRODZY DIECEZJANIE

ZAPROSZENIE DO DZIĘKCZYNIENIA ZA TEGOROCZNE ŻNIWA W DIECEZJI KALISKIEJ

PROGRAM DUSZPASTERSKI DIECEZJI KALISKIEJ W ROKU 2010

 

DOKUMENTY KURII  DIECEZJALNEJ

ZBIÓRKA DO PUSZEK NA RZECZ POSZKODOWANYCH PRZEZ POWÓDŹ W POŁUDNIOWEJ POLSCE

ZAPROSZENIE NA DOŻYNKI DIECEZJALNE W WÓJCINIE

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE KSIĘŻY DZIEKANÓW

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

KOMUNIKAT II DIECEZJALNA PIELGRZYMKA MINISTRANTÓW DIECEZJI KALISKIEJ DO BAZYLIKI ŚW. JÓZEFA I WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W KALISZU

TERMINARZ UDZIELANIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W KATEDRZE KALISKIEJ W ROKU 2009/2010

DIECEZJALNA PIELGRZYMKA NA GÓRĘ KRZYŻA INSTRUKCJA DUSZPASTERSKO-ORGANIZACYJNA

FORMATKO CONTINUA W ROKU KAPŁAŃSKIM 2009/2010

KOMUNIKAT POŚWIĘCENIE KRZYŻA I PLACU BUDOWY OBIEKTÓW SAKRALNYCH DLA NOWEJ PARAFII W KALISZU

KOMUNIKAT DELEGATA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DS. DUSZPASTERSTWA SŁUŻBY CELNEJ, Z OKAZJI 90-TEJ ROCZNICY USTANOWIENIA W POLSCE ADMINISTRACJI CELNEJ ORAZ 10-LECIA SŁUŻBY CELNEJ.

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ 2010

KOMUNIKAT KONFERENCJE REJONOWE KAPŁANÓW DIECEZJI KALISKIEJ

JASNOGÓRSKA W ŚWIĘTYM WIZERUNKU NAWIEDZENIA W DIECEZJI KALISKIEJ

BADANIA NIEDZIELNYCH PRAKTYK RELIGIJNYCH

 

CZYNNOŚCI  BISKUPA KALISKIEGO

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

 

NOMINACJE I ZMIANY

ZMIANY PROBOSZCZOWSKIE

MIANOWANIE NA URZĄD PROBOSZCZA

ZMIANY WIKARIUSZOWSKIE

INNE ZMIANY

NOMINACJE KANONICKIE

NOMINACJE DZIEKAŃSKIE

PRZEJŚCIE W STAN SPOCZYNKU

 

ZMARLI KAPŁANI

ŚP. KSIĄDZ KANONIK HIERONIM MUCZEK

ŚP. KSIĄDZ WŁADYSŁAW OLEJNICZAK

ŚP. KSIĄDZ MARIUSZ NOWACZYK

ŚP. KSIĄDZ PRAŁAT STANISŁAW ADAMSKI

ŚP. KSIĄDZ ARKADIUSZ WALEŃSKI

 

VARIA

X MIĘDZYNARODOWY KONGRES JOZEFOLOGICZNY W KALISZU, 27 WRZEŚNIA - 4 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU


DIECEZJA KALISKA

PISMO KURII DIECEZJALNEJ

ROK  XVII   PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ  2009  NR  70

Pod red. ks. dr Jacka Bąka

KALISZ 2009

Spis treści

 

DOKUMENTY STOLICY  APOSTOLSKIEJ

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI NA ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA 2010 ROKU

LIST BENEDYKTA XVI DO ABP. HENRYKA MUSZYŃSKIEGO Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA PRZEZ NIEGO POSŁUGI PRYMASA POLSKI

NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE

BISKUP HENRYK TOMASIK BISKUPEM RADOMSKIM

NOWY BISKUP POMOCNICZY DIECEZJI TARNOWSKIEJ

 

DOKUMENTY  EPISKOPATU POLSKI

KOMUNIKAT Z 349 ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

LIST POLSKICH ZAKONNIC I ZAKONNIKÓW DO ROSYJSKICH MNICHÓW PRAWOSŁAWNYCH

APEL PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI NA TEMAT DNIA SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM

DO WSZYSTKICH LUDZI MUZYKI KOŚCIELNEJ W POLSCE NA ŚWIĘTO MUZYKI KOŚCIELNEJ - 22 LISTOPADA - ŚW. CECYLII, PATRONKI MUZYKÓW,

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI BEZCENNE DOBRO JĘZYKA OJCZYSTEGO

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI NA NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ RODZINY 27 XII 2009

KOMUNIKAT Z 350. ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA KOMISJI WSPÓLNEJ PRZEDSTAWICIELI RZĄDU RP I KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

KOMUNIKAT Z ZEBRANIA RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

NAUCZANIE BISKUPA KALISKIEGO

 

NAUCZANIE  BISKUPA KALISKIEGO

DWA DWUDZIESTOLECIA POLSKI WOLNEJ I NIEPODLEGŁEJ: MIĘDZYWOJENNE ORAZ PO ROKU 1989 (ROZWAŻANIE PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ ZA OJCZYZNĘ W KATEDRZE, 11 LISTOPADA 2009 ROKU)

DIECEZJALNY PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2010 (SŁOWO DO ODCZYTANIA WE WSZYSTKICH KOŚCIOŁACH I KAPLICACH PODCZAS MSZY ŚWIĘTYCH, W PIERWSZĄ NIEDZIELĘ ADWENTU, 29 LISTOPADA 2009 ROKU)

PANORAMA UWARUNKOWAŃ I PROBLEMÓW, OKREŚLAJĄCYCH KONTEKST PRACY EDUKACYJNEJ W SZKOŁACH (ROZWAŻANIE W CZASIE MSZY ŚWIĘTEJ W KAPLICY JASNOGÓRSKIEJ PANI, PODCZAS XX OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM SZKÓŁ KATOLICKICH, 4 GRUDNIA 2009 ROKU)

 

AKTA BISKUPA KALISKIEGO

ŻYCZENIA BISKUPA KALISKIEGO WRAZ Z BISKUPEM POMOCNICZYM DO OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI NA BOŻE NARODZENIE 2009 ROKU

BISKUPI DIECEZJI KALISKIEJ DO SWOICH BRACI KAPŁANÓW

ŻYCZENIA BISKUPA KALISKIEGO Z OKAZJI WSPOMNIENIA ŚW. CECYLII DLA DYRYGENTÓW, ORGANISTÓW I CHÓRÓW KOŚCIELNYCH

SŁOWO BISKUPA KALISKIEGO DO DIECEZJAN NA BOŻE NARODZENIE 2009 ROKU. ŻYCZENIA I ZAPOWIEDŹ WEJŚCIA W ŻYCIE PRAWA DIECEZJALNEGO

DOKUMENTY KURII DIECEZJALNEJ

 

DOKUMENTY KURII  DIECEZJALNEJ

PROŚBA O WYBÓR DEKANALNEGO REFERENTA DS. MEDIÓW ORAZ MISJI

DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM.

PROŚBA O PRZESŁANIE DO KURII SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCEGO GRUNTÓW ROLNYCH NALEŻĄCYCH DO PARAFII

SPOTKANIE FORMACYJNE KAPŁANÓW WYŚWIĘCONYCH W ROKU 2007, 2008 I 2009

DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ KOŚCIOŁOWI KATOLICKIEMU NA WSCHODZIE 6 GRUDNIA 2009 ROKU

SPOTKANIE DEKANALNYCH DUSZPASTERZY RODZIN

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA W DNIU 5 GRUDNIA 2009 ROKU DO SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W KALISZU

KOMUNIKAT SKŁADKA NA CENTRUM PRO FAMILIA

OBOWIĄZEK UCZESTNICZENIA KATECHETÓW W SPOTKANIACH OPŁATKOWYCH

PROŚBA O ZACHOWANIE ZASAD HIGIENY, KTÓRE MOGĄ ZAHAMOWAĆ ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ GRYPY

 

CZYNNOŚCI  BISKUPA KALISKIEGO

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

 

ZMIANY PERSONALNE I NOMINACJE

ZMIANY PERSONALNE

NOMINACJE

 

ZMARLI KAPŁANI

ŚP. KSIĄDZ KANONIK EDWARD KŁACZYŃSKI

 

VARIA

CZY WIESZ, ŻE:

RAPORT O MĘCZENNIKACH Z 2009 R.

RAPORT PKWP 2009

CO DRUGIE DZIECKO DORASTA NA TERENACH OBJĘTYCH KRYZYSEM

PONAD 300 TYSIĘCY "DZIECI-ŻOŁNIERZY"

DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM

POMOC DLA SIÓSTR KONTEMPLACYJNYCH UDZIELONA PRZEZ PKWP W 2009 ROKU.

MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANY KOŚCIÓŁ

KONTAKT DO ORGANIZACJI POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK