Świat się nie nawraca mądrością ludzi, ale mocą Bożą. św. Grzegorz, papież

DIECEZJA KALISKA

PISMO KURII DIECEZJALNEJ

ROK XVIII  STYCZEŃ - MARZEC 2010 NR 71

Pod red. ks. dr Jacka Bąka

KALISZ 2010

Spis treści

 

DOKUMENTY STOLICY  APOSTOLSKIEJ

Św. Paweł Migrant i Apostoł Narodów Orędzie papieża Benedykta XVI na 96 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2010 r.

Orędzie Benedykta XVI na XVIII

Światowy dzień Chorego 11 lutego 2010 r

Orędzie Benedykta XVI na XXV

Światowy Dzień Młodzieży

List Benedykta XVI do Abp. Henryka Muszyńskiego

NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE

Przyjęcie rezygnacji złożonej przez Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej

Przyjęcie rezygnacji złożonej przez Księdza Biskupa Janusza Zimniaka z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej

 

DOKUMENTY  EPISKOPATU POLSKI

Apel Prezydium Konferencji Episkopatu Polski o pomoc dla Ofiar trzęsienia ziemi w Haiti

Bądźmy świadkami miłości wobec Haiti - Apel Sekretarza Komisji Episkopatu Polski ds. misji

Słowo Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego z okazji XIII Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce

Komunikat - Przedstawiciel Patriarchatu w Episkopacie

Komunikat po spotkaniu Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

Komunikat ze spotkania przedstawicieli Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i Kościoła Katolickiego w Polsce

Oświadczenie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny

Komunikat z 351 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

Komunikat z obrad Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski

List do Kapłanów na Wielki Czwartek 2010

List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Biblijną

Komunikat z okazji 20-lecia wznowienia działalności Caritas w Polsce

Oświadczenie zespołu ekspertów KEP ds. bioetycznych w porozumieniu z Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

W obliczu rażących inwektyw i krzywd wyrządzonej papieżowi - Słowo Prymasa Polski w związku oskarżeniami wobec papieża Benedykta XVI

Kondolencje Episkopatu Polski po śmierci Bp J. Homeyera

 

NAUCZANIE  BISKUPA KALISKIEGO

Jubileusze Księdza Biskupa Teofila Wilskiego, relikwie Św. Jana Vianneya, Rok Kapłański w Diecezji Kaliskiej

 

AKTA  BISKUPA KALISKIEGO

świadczenia finansowe w Diecezji Kaliskiej w roku 2010

Życzenia dla Ojca Świętego Benedykta

XVI na Święta Zmartwychwstania Pańskiego

Wielkanocne życzenia Biskupa Kaliskiego dla Diecezjan

Biskupi Diecezji Kaliskiej do Braci Kapłanów na Wielki Czwartek

 

DOKUMENTY KURII  DIECEZJALNEJ

Wizytacje kanoniczne w roku 2010

Komunikat Dzień Judaizmu

Komunikat Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Zaproszenie na konferencję Księży Dziekanów

Prośba o dane statystyczne ilości udzielonych sakramentów i sakramentaliów z dekanatów Diecezji Kaliskiej

Komunikat w sprawie pomocy dla ludności Haiti po trzęsieniu ziemi

Komunikat Peregrynacja relikwii Św. Jana Vianneya w Diecezji Kaliskiej w dniach 26 - 29 kwietnia 2010r

Zaproszenie na spotkanie dekanalnych referentów ds. trzeźwości

Komunikat Dla Księży Proboszczów miasta Kalisza o kursie lektorskim dla ministrantów

Komunikat Kaliska Droga Krzyżowa

Zaproszenie dekanalnych referentów ds. liturgicznych do koncelebry w Wielkoczwartkowej Mszy św. Krzyżma

Zaproszenie. VIII rocznica ustanowienia Diecezji Kaliskiej

Zaproszenie maturzystów do udziału w diecezjalnej pielgrzymce na Jasną Górę

Przeniesienie rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II

Zakonnice, które oddały życie za mężów ojców rodzin

Pismo okólne do dziekanów w sprawie realizacji Pierwszego Synodu Diecezji Kaliskiej
Zaproszenie na pielgrzymkę kobiet do Świętego Józefa Kaliskiego

Spotkanie młodych na Górze Krzyża Jubileuszowego

Zaproszenie na 30 Pielgrzymkę Obrońców Życia na Jasną Górę

Ogólnopolska pielgrzymka kapłanów na Jasną Górę

Komunikat W sprawie czasopisma Miłujcie się Propozycja nabycia czasopisma Pastores
Instrukcja na II Ogólnopolski Tydzień Biblijny

 

CZYNNOŚCI  BISKUPA KALISKIEGO

Styczeń

Luty

Marzec

 

NOMINACJE I ZMIANY

Mianowanie na urząd proboszcza

Zmiany zakonne w Diecezji

Zmiany wikariuszowskie

Inne zmiany

Nominacje prałackie

Nominacje kanonickie

Nominacje dziekańskie

 

ZMARLI KAPŁANI

Śp. Ksiądz Kanonik Zygfryd Jabłoński

 

VARIA

Rekolekcje kapłańskie w Diecezji Kaliskiej w roku 2010

Peregrynacja Relikwii Św. Jana Vianneya w Diecezji Kaliskiej w dniach 26-29 kwietnia 2010 r. Organizacja przebiegu spotkań modlitewnych

Program ogólnopolskiej pielgrzymki kapłanów na Jasną Górę, 1 maja 2010 roku

Osoby konsekrowane świadkami miłości. Propozycja homilii na Dzień Życia Konsekrowanego

Zasady potwierdzania (bądź nie) przez Sekretariat KEP pism biskupów diecezjalnych, popierających starania osób duchownych o wizy do USA, Kanady i Australii


DIECEZJA KALISKA

PISMO KURII DIECEZJALNEJ

ROK XVIII  KWIECIEŃ - CZERWIEC 2010 NR 72

Pod red. ks. dr Jacka Bąka

KALISZ 2010

Spis treści

 

DOKUMENTY STOLICY  APOSTOLSKIEJ

BENEDYKT XVI PRZESŁAŁ TELEGRAM KONDOLENCYJNY NA RĘCE MARSZAŁKA SEJMU RP PO TRAGICZNEJ ŚMIERCI PANA PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO, JEGO ŻONY ORAZ OSÓB, KTÓRE TOWARZYSZYŁY MU W DRODZE DO KATYNIA

PRZEKROCZYĆ PRÓG NADZIEI HOMILIA KARD. ANGELO SODANO, LEGATA PAPIESKIEGO NA UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJI INNYCH OFIAR KATASTROFY LOTNICZEJ POD SMOLEŃSKIEM

PRZESŁANIE BENEDYKTA XVI NA PIELGRZYMKĘ KAPŁANÓW

TELEGRAM STOLICY APOSTOLSKIEJ DO POLAKÓW, PRZEŻYWAJĄCYCH TRAGEDIĘ POWODZI

NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE

 

DOKUMENTY  EPISKOPATU POLSKI

NIECH PRZEMAWIA DO NAS ŚWIADECTWO KSIĘDZA JERZEGO LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI PRZED BEATYFIKACJĄ SŁUGI BOŻEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI

OŚWIADCZENIE PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W OBLICZU KATASTROFY SAMOLOTU PREZYDENCKIEGO

OŚWIADCZENIE PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE UCZCZENIA OFIAR KATASTROFY POD SMOLEŃSKIEM

DECYZJA Z DNIA 9 MARCA 2010 R. KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WPROWADZANIA PSÓW PRZEWODNIKÓW DO ŚWIĄTYŃ PRZEZ OSOBY NIEWIDOME

STANOWISKO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE OBECNOŚCI SYMBOLI RELIGIJNYCH W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ (W KONTEKŚCIE DECYZJI EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W SPRAWIE LAUTSI VS. WŁOCHY)

KOMUNIKAT Z 352. ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

ŚWIADEK MIŁOŚCI OFIARNEJ

LIST PASTERSKI Z OKAZJI 150. ROCZNICY URODZIN ŚWIĘTEGO ARCYBISKUPA JÓZEFA BILCZEWSKIEGO (1860-1923)

 

NAUCZANIE  BISKUPA KALISKIEGO

DO KOŃCA ICH UMIŁOWAŁ

(HOMILIA W CZASIE MSZY WIECZERZY PAŃSKIEJ W BAZYLICE – SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W KALISZU, 1 KWIETNIA 2010 ROKU)

NARODOWA TRAGEDIA W BLASKACH MIŁOSIERDZIA

(SŁOWO WYGŁOSZONE PODCZAS MSZY ŚW. W BAZYLICE – SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W KALISZU, W SOBOTĘ, 10 KWIETNIA 2010 ROKU, GODZ. 2000, PO KATASTROFIE SAMOLOTU RZĄDOWEGO)

POKÓJ TOBIE POLSKO

(SŁOWO PODCZAS UROCZYSTEGO NABOŻEŃSTWA Z MSZĄ ŚWIĘTĄ W INTENCJI ŚP. LECHA KACZYŃSKIEGO – PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, JEGO MAŁŻONKI I OSÓB TOWARZYSZĄCYCH MU NA UROCZYSTOŚĆ 70-TEJ ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ, OFIAR TRAGICZNEJ KATASTROFY SAMOLOTOWEJ, KALISZ, 13 KWIETNIA 2010 ROKU, GODZ. 1800, BAZYLIKA – SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO JÓZEFA)

JÓZEF – MARYJA – JEZUS SĄ NIEROZERWALNI

(HOMILIA WYGŁOSZONA PODCZAS MSZY ŚW. NA ROZPOCZĘCIE 41. SYMPOZJUM JÓZEFOLOGICZNEGO W BAZYLICE – SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W KALISZU, 24 KWIETNIA 2010 ROKU)

TRZEBA ZACHOWAĆ TO NARODOWE PRZEBUDZENIE

(FRAGMENTY SŁOWA BISKUPA KALISKIEGO PODCZAS MSZY ŚW. ZA OJCZYZNĘ, W KATEDRZE W KALISZU, 3 MAJA 2010)

NURT RELIGIJNO – MORALNO – DUCHOWY W JUBILEUSZU 1850-LECIA NAJSTARSZEGO Z MIAST POLSKICH (ROZWAŻANIE PRZEPROWADZONE PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ ZA MIASTO KALISZ W BAZYLICE – SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA, 12 CZERWCA 2010 ROKU)

POWÓDŹ. TRANSLOKACJE KAPŁANÓW.

(SŁOWO PASTERSKIE DO WIERNYCH, DO ODCZYTANIA PODCZAS MSZY ŚWIĘTYCH W NIEDZIELĘ. 27 CZERWCA 2010 ROKU)

 

AKTA  BISKUPA KALISKIEGO

 

Powiadomienie Ojca Świętego o odprawieniu Mszy świętej w Katedrze Kaliskiej w Jego intencji w dniu Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Komunikat duszpasterski w sprawie sekt i pseudoreligijnych grup

Do Księży Dziekanów w sprawie Diecezjalnej uroczystości Dziękczynienia za tegoroczne żniwa

 

DOKUMENTY KURII  DIECEZJALNEJ

Komunikat

Zaproszenie na Msze św. dziękczynną za kanonizację Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Komunikat

Uroczyste nabożeństwo z Mszą świętą w intencji śp. Lecha Kaczyńskiego - Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Jego Małżonki i osób towarzyszących Mu

Komunikat

Rekolekcje ministranckie

Pielgrzymka diecezjalna na Jasną Górę

Instrukcja duszpasterska

Komunikat

Zaproszenie na Konferencję Księży Dziekanów..

Komunikat

III Dzień Dziękczynienia

Zaproszenie na Kaliską procesję Od Wojciecha do Józefa

Odezwa

Zbiórka do puszek na rzecz powodzian

Komunikat

Procesja ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kaliszu, w niedzielę 13 czerwca 2010 roku

Formatio continua w Roku Kapłańskim 2010/2011

Komunikat

Forum młodzieży na Górze Krzyża Jubileuszowego

Komunikat

Studium duchowości chrześcijańskiej 2010-2012

Komunikat

Udzielanie Sakramentu Bierzmowania w Katedrze Kaliskiej

Kalendarz diecezjalny na rok 2011

Fundacja: Mama i Tata

 

CZYNNOŚCI  BISKUPA KALISKIEGO

Kwiecień

Maj

Czerwiec

NOMINACJE I ZMIANY

Przejście w stan spoczynku

Nominacje prałackie

Nominacje kanonickie

Inne nominacje

Pozostałe zmiany

 

VARIA

Zagadnienia dotyczące zapowiedzi przedślubnych w kontekście ochrony danych osobowych


DIECEZJA KALISKA

PISMO KURII DIECEZJALNEJ

ROK XVIII  LIPIEC - WRZESIEŃ 2010 NR 73

Pod red. ks. dr Jacka Bąka

KALISZ 2010

Spis treści

 

ROZPOCZĘCIE PEREGRYNACJI MATKI BOŻEJ W KOPII JASNOGÓRSKIEGO
JEJ OBRAZU W DIECEZJI KALISKIEJ

(Okres przygotowania, rozpoczęcie oraz program Peregrynacji)

 

Zapowiedź Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały dotycząca Peregrynacji Matki Bożej w Kopii Jasnogórskiej Ikony w Diecezji Kaliskiej

Materiały pomocnicze na Nowennę miesięcy przed Nawiedzeniem

Propozycja tematów maryjnych, podczas Nowenny miesięcy przygotowania na Peregrynację, w łączności
z rokiem liturgicznym

Wezwania do Modlitwy Powszechnej, w okresie Nowenny miesięcy przygotowania na Peregrynację Obrazu Matki Bożej

Modlitwa stała przed błogosławieństwem - duchowe przygotowanie do Peregrynacji

Modlitwa podczas katechezy

Prośba Biskupa Kaliskiego o Apostolskie błogosławieństwo Ojca Świętego Benedykta XVI na dzieło Peregrynacji Kopii Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej w Diecezji Kaliskiej

Pielgrzymka diecezjalna na Jasną Górę z zaproszeniem dla Matki Bożej na Peregrynację w Diecezji Kaliskiej

Słowo Biskupa Kaliskiego wygłoszone podczas Mszy św. dla pielgrzymów Diecezji Kaliskiej

Zaproszenie Biskupa Kaliskiego na uroczystość powitania Obrazu Jasnogórskiej Pani i Matki

Apostolskie błogosławieństwo Ojca Świętego Benedykta XVI na czas Peregrynacji Matki Bożej w Diecezji Kaliskiej

Rozważanie Księdza Prałata Henryka Orszulaka w czasie powitania Kopii Obrazu Matki Bożej w Kaliszu

Witaj Matko w Kaliskiej Diecezji (Słowo Biskupa Kaliskiego na uroczystości powitania , inaugurującej nawiedzenie Matki Bożej w Kopii Jasnogórskiej Ikony w Diecezji Kaliskiej, wygłoszone w Kaliszu, 11 września
2010 roku)

Homilia wygłoszona przez Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego, podczas Mszy świętej na powitanie Matki Bożej w Diecezji Kaliskiej

Pozdrowienie J.E. Księdza Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski, na rozpoczęcie Peregrynacji Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Kaliskiej, Kalisz, 11 września 2010 roku

Goście honorowi przybyli na powitanie Matki Bożej w Diecezji Kaliskiej

Relacja prasowa z powitania Matki Bożej Jasnogórskiej w Diecezji Kaliskiej

Powiadomienie Ojca Świętego Benedykta XVI o rozpoczętej peregrynacji Matki Bożej w Kopii Jej Obrazu
Jasnogórskiego w Diecezji Kaliskiej

Podziękowanie Biskupa Kaliskiego za Apostolskie Błogosławieństwo Ojca Świętego Benedykta XVI z okazji rozpoczętej Peregrynacji

Instrukcja uzupełniająca Kurii Diecezjalnej, dotycząca nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą w Ikonie Jasnogórskiego Obrazu....

Akt zawierzenia na zakończenie Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w każdej parafii

Instrukcja odnośnie projektowania i wykonania dekoracji na peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Kaliskiej w dniach 11 września 2010 - 23 października 2011

Kalendarium Peregrynacji Matki Bożej w Diecezji Kaliskiej

 

DOKUMENTY STOLICY  APOSTOLSKIEJ

Kapłan i duszpasterstwo w cyfrowym świecie: Nowe media w służbie Słowa Orędzie Benedykta XVI na 44 światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

 

DOKUMENTY  EPISKOPATU POLSKI

List Prezydium do Prezydenta Elekta

Oświadczenie Prezydium Konferencji

Episkopatu Polski i Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego w sprawie krzyża na Krakowskim Przedmieściu

Komunikat z Sesji Rady Biskupców Diecezjalnych na Jasnej Górze

Komunikat z 353 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

 

NAUCZANIE  BISKUPA KALISKIEGO

Podziękujmy Bogu i ludziom pracy na roli za nowy chleb

(Słowo do Diecezjan do odczytania podczas Mszy świętych w niedzielą - Uroczystość Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia 2010 roku) Diecezjalne dziękczynienie za żniwa (Kazanie wygłoszone w Jankowie Zaleśnyn, 22 sierpnia 2010 roku)

U Matki Bożej w Lutogniewie w 30-lecie „Solidarności" oraz 20-lecie powrotu religii do szkól

(Kazanie podczas Sumy odpustowej, 29 sierpnia 2010 roku)

10-lecie Domu Ochrony Poczętego Dziecka, prowadzonego przez Siostry Jezusa Miłosiernego w Odolanowie

( Słowo podczas Mszy św. rocznicowej w Kaplicy Sióstr w Odolanowie, 4 września 2010 roku)

Podnieśmy Krzyż i go uczcijmy z Matką Bolesną

(Słowo pasterskie do odczytania podczas Mszy świętej w niedzielę, 12 września 2010 roku)

Droga do nieba prowadzi przez bramę, którą jest Krzyż

(Kazanie podczas Mszy świętej w czasie pielgrzymki diecezjalnej na Górę Krzyża Jubileuszowego, 19 września 2010 roku)

Służcie do Mszy św. z radością jak błogosławiony Ksiądz Popiełuszko, służcie Jezusowi w duchu św. Józefa

(Rozważanie podczas Mszy świętej z udziałem ministrantów z Diecezji Kaliskiej w Sanktuarium świętego Józefa, 25 września 2010 roku)

 

AKTA  BISKUPA KALISKIEGO

Biskup Kaliski do Diecezjan parafii Janków Zaleśny

Święty Michał Archanioł patronem Miasta i Gminy Pogorzela

 

DOKUMENTY KURII  DIECEZJALNEJ

Komunikat

III Pielgrzymka Ministrantów Diecezji Kaliskiej do Bazyliki św. Józefa i Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu

Komunikat

Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla kapłanów, 22 września 2010 roku

Pismo do Dyrektorów Szkół i Przedszkoli w sprawie formacji permanentnej dla nauczycieli religii w Diecezji Kaliskiej

Diecezjalna Pielgrzymka na Górę Krzyża Instrukcja duszpastersko-organizacyjna

Komunikat

Konferencje rejonowe dla kapłanów Diecezji Kaliskiej

X Dzień Papieski

Niedziela, 10 października 2010 roku.

Informacje organizacyjne

Apel Zespołu Apostolstwa Bożego Miłosierdzia ISKRA w sprawie Dnia odmawiania Koronki
do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast

Zaproszenie dla księży, którzy jako alumni r odbyli służbę wojskową, na uroczystość dziękczynienia za beatyfikację Księdza Jerzego Popiełuszki

 

CZYNNOŚCI  BISKUPA KALISKIEGO

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

 

NOMINACJE I ZMIANY

Przejście w stan spoczynku

Zmiany proboszczowskie

Mianowanie na urząd proboszcza

Zmiany wikariuszowskie

Wokacje Księży Neoprezbiterów

Inne zmiany

Nominacje prałackie

Nominacje kanonickie

 

VARIA

„Kryzys" Sakramentu Pokuty jest wezwaniem przede wszystkim dla kapłanów.

Przemówienie do uczestników kursu dla spowiedników zorganizowanego przez Penitenjarię Apostolską

Znaczenie i piękno liturgicznej posługi kapłańskiej


DIECEZJA KALISKA

PISMO KURII DIECEZJALNEJ

ROK  XVII   PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ  2010  NR  74

Pod red. ks. dr Jacka Bąka

KALISZ 2010

Spis treści

 

DOKUMENTY STOLICY  APOSTOLSKIEJ

List Benedykta XVI do Seminarzystów

Posynodalna adhortacja Apostolska Verbum Domini Ojca Świętego Benedykta XVI

Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2011

 

NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE

DOKUMENTY  EPISKOPATU POLSKI

Jan Paweł II - odwaga świętości List Pasterski Episkopatu Polski na X Dzień Papieski

List Biskupów o in vitro

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wzywający do modlitwy o zgodne z prawem Bożym uchwały w sprawie in vitro

Apel Przewodniczącego Komisji ds. Misji Episkopatu Polski z okazji II Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Komunikat z Sesji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Życie rodzinne w komunii z Bogiem. List pasterski Episkopatu Polski na niedzielę Świętej Rodziny

Przybyliśmy oddać mu pokłon. List pasterski Episkopatu Polski w związku z przywróceniem dnia wolnego od pracy w uroczystość Objawienia Pańskiego

 

NAUCZANIE  BISKUPA KALISKIEGO

List Biskupa Kaliskiego do Diecezjan z okazji Jego jubileuszu biskupstwa i kapłaństwa

Zaangażowanie w budowanie Ojczyzny ziemskiej drogą do Ojczyzny niebieskiej

(Rozważanie podczas Mszy św. za Ojczyznę w Katedrze Kaliskiej, 11 listopada 2010 roku,

Sprawić radość przez obdarowanie

(Słowo w czasie Sumy odpustowej w Katedrze św. Mikołaja w Kaliszu, 6 grudnia 2010 roku)

Żyć w komunii z Bogiem i ludźmi

(Prezentacja diecezjalnego programu duszpasterskiego do odczytania w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 1 stycznia 2011 roku podczas Mszy świętych)

W trosce o prawdziwe wychowanie

(Słowo wygłoszone w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze w czasie Mszy świętej na otwarcie XXI Ogólnopolskiego Forum Szkól Katolickich, 10 grudnia 2010 roku)

 

AKTA BISKUPA KALISKIEGO

Wytyczne Biskupa Diecezji Kaliskiej dla Wspólnoty Braci Świętego Józefa

Statuty Wspólnoty Braci Świętego Józefa

Życzenia dla dyrygentów, organistów i chórów kościelnych z okazji wspomnienia św. Cecylii

Życzenia dla Ojca Świętego Benedykta XVI na święta Bożego Narodzenia

Rodzina jest najważniejsza. Życzenia Bożonarodzeniowe skierowane do diecezjan, do odczytania podczas Pasterki oraz podczas Mszy świętych w uroczystość Bożego Narodzenia

Życzenia Biskupów Kaliskich skierowane do kapłanów na Boże Narodzenie i Nowy Rok.

 

DOKUMENTY KURII  DIECEZJALNEJ

Dzień skupienia dla kapłanów wyświęconych w ostatnich trzech latach (2008,2009,2010)

Ankieta dotycząca niedzielnych praktyk religijnych

Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie

Zbiórka do puszek W Dniu Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Komunikat

Wezwanie do modlitwy o uchwalenie ustawy w sprawie in vitro zgodnej z prawem Bożym

Modlitwa w intencji nauki religii w szkołach

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Kaliskiej zaprasza na Dzień świętości życia, w dniu 4 grudnia 2010 roku do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Propozycja nabożeństwa i materiały do wykorzystania w intencji obrony życia w dniu 27 listopada 2010 roku

Komunikat r Składka na Centrum Pro familia

Komunikat

Zbiórka na fundusz misyjny w uroczystość Objawienia Pańskiego

Zaproszenie na spotkanie Księży Dziekanów

 

CZYNNOŚCI  BISKUPA KALISKIEGO

Październik

Listopad

Grudzień

 

ZMIANY PERSONALNE I NOMINACJE

Zmiany proboszczowskie

Nominacje kanonickie

 

ZMARLI KAPŁANI

Śp. Ksiądz Kanonik Józef Dudziński

 

VARIA

Propozycja nabożeństw w obronie

Dzień I - czwartek 25.11.2010

Dzień II - piątek 26.11.2010

Dzień III-sobota 27.11. 2010

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK