TV Internetowa Diecezji Kaliskiej
Radio RODZINA Diecezji Kaliskiej
Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej

ADMINISTRATOR APOSTOLSKI sede vacante DIECEZJI KALISKIEJ

Administrator apostolski

Abp GRZEGORZ RYŚ

METROPOLITA ŁÓDZKI

Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 r. z rąk księdza kardynała Franciszka Macharskiego w Katedrze Wawelskiej. Równolegle do studiów teologicznych odbył studia na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej, na którym, po rocznej pracy duszpasterskiej jako wikariusz parafii pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach, został zatrudniony i podjął  studia doktoranckie. W 1994 r. uzyskał doktorat, a w 2002 r. habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii.

W latach 2004-2007 był dyrektorem Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, a od 2007 do 2011 r. rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2010-2011 r. był przewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w Polsce.

Jest cenionym historykiem, liczącym się w środowisku naukowym i kulturalnym, autorem licznych opracowań naukowych i popularnych z zakresu historii i teologii. Do roku 2019 był kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu w Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Był członkiem komisji historycznych w procesach beatyfikacyjnych – między innymi w procesie Jana Pawła II.

Owocną pracę naukową łączy z zaangażowaniem duszpasterskim: aktywnie uczestniczy w życiu Drogi Neokatechumenalnej, głosi kazania, rekolekcje, dni skupienia. Co roku bierze też udział w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę.

28 września 2011 otrzymał sakrę biskupią z rąk księdza kardynała Stanisława Dziwisza. W swoim herbie przyjął zawołanie: Moc w słabości.

Zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny, inicjator spotkania w intencji pokoju z udziałem chrześcijan, Żydów i muzułmanów „Echo Asyżu w Krakowie” (2011); współtwórca i wykładowca kursu „ABC relacji chrześcijańsko – i polsko – żydowskich” (od 2010); przez wiele lat członek kapituły Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała przyznawanej przez Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” za zasługi dla dialogu chrześcijańsko – żydowskiego. W latach 2012 – 2019 członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Przewodniczy Zespołowi ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

Członek Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r. oraz Członek Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski.

14 września 2017 r., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka Arcybiskupem Metropolitą Łódzkim.

13 października 2017 r. podczas 377. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Lublinie wybrany do Rady Stałej na pierwszą pięcioletnią kadencję.

4 listopada 2017 roku, we wspomnienie św. Karola Boromeusza odbył się uroczysty ingres do katedry łódzkiej.

25 czerwca 2020 roku mianowany przez Ojca Świętego Franciszka administratorem apostolskim sede plena Diecezji Kaliskiej.

17 października 2020 roku mianowany administratorem apostolskim sede vacante Diecezji Kaliskiej.

Więcej informacji na stronie: https://www.archidiecezja.lodz.pl/

Powrót do listy