TV Internetowa Diecezji Kaliskiej
Radio RODZINA Diecezji Kaliskiej
Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej

Informacja o wykonaniu zadania prewencyjnego zgodnie z Umową z PZU SA nr 1894/2020/PZUSA/12/Łódź/BKS

Został zakupiony i zamontowany:

System oddymiania głównej klatki schodowej

System napowietrzania ciśnieniowego głównej klatki schodowej umożliwiający ewakuację przebywających osób w budynku

System wentylatorów do ciśnieniowego napowietrzania klatki schodowej

Wszystkie powyżej wymienione elementy zostały zamontowane w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu oraz sfinansowane w części z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 50.000 zł.

Powrót do listy