TV Internetowa Diecezji Kaliskiej
Radio RODZINA Diecezji Kaliskiej
Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej

Kontakt

UWAGA!!!  w związku ze stanem epidemii Kuria Diecezjalna zachęca interesantów, tak duchownych, jak świeckich, aby w pierwszej kolejności sprawy przekazywać drogą telefoniczną w godz. 9-13 (62 766 78 55), mailową (kuria@kalisz.opoka.org.pl) lub za pośrednictwem poczty. 

Adres: 
ul. Widok 80-82, 62 800 Kalisz 
tel. 62 766 78 55, fax. 62 757 15 16  
e-mail: kuria@kalisz.opoka.org.pl 
www.diecezja.kalisz.pl

Wszelki pytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi należy przesyłać w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem i adresem do korespondencji. Kancelaria Kurii Diecezjalnej nie prowadzi korespondencji urzędowej drogą elektroniczną.
 

Kontakt dla mediów:
Rzecznik prasowy 
ks. kanonik mgr lic. Marcin Papuziński 
tel. (biuro) 62 766 07 11
e-mail: kanclerz@diecezja.kalisz.pl 

Powrót do listy