TV Internetowa Diecezji Kaliskiej
Radio RODZINA Diecezji Kaliskiej
Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej

Kuria Diecezjalna

UWAGA!!!  w związku ze stanem epidemii Kuria Diecezjalna zachęca interesantów, tak duchownych, jak świeckich, aby w pierwszej kolejności sprawy przekazywać drogą telefoniczną w godz. 9-13 (62 766 78 55), mailową (kuria@kalisz.opoka.org.pl) lub za pośrednictwem poczty. 

Adres: 
ul. Widok 80-82, 62 800 Kalisz 
tel. 62 766 78 55, fax. 62 757 15 16  
e-mail: kuria@kalisz.opoka.org.pl 
www.diecezja.kalisz.pl

Wszelki pytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi należy przesyłać w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem i adresem do korespondencji. Kancelaria Kurii Diecezjalnej nie prowadzi korespondencji urzędowej drogą elektroniczną.

Czas urzędowania: 
poniedziałek - piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00 

Numery kont: 
PKO BP O/Kalisz: 98 1020 2212 0000 5002 0024 1059 
SANTANDER O/Kalisz: 26 1090 1128 0000 0000 1201 5741

Wikariusz generalny 
bp dr Łukasz Buzun 

Delegat Biskupa Kaliskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży 
ks. kanonik mgr lic. Bogumił Kempa 
tel. 62 766 07 22, kom. 501 944 748 

Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

e-mail: daneosobowe@diecezja.kalisz.pl

Powrót do listy