TV Internetowa Diecezji Kaliskiej
Radio RODZINA Diecezji Kaliskiej
Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej

Kuria Diecezjalna

UWAGA!!! Ze względu na zalecenia władz sanitarnych w związku ze stanem epidemii Kuria Diecezjalna do odwołania ogranicza przyjmowanie interesantów, tak duchownych, jak świeckich. 
Wszelkie sprawy należy przekazywać drogą telefoniczną w godz. 9-13 (62 766 78 55), mailową (kuria@kalisz.opoka.org.pl) lub za pośrednictwem poczty.

Adres: 
ul. Widok 80-82, 62 800 Kalisz 
tel. 62 766 78 55, fax. 62 757 15 16  
e-mail: kuria@kalisz.opoka.org.pl 
www.diecezja.kalisz.pl

Wszelki pytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi należy przesyłać w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem i adresem do korespondencji. Kancelaria Kurii Diecezjalnej nie prowadzi korespondencji urzędowej drogą elektroniczną.

Czas urzędowania: 
poniedziałek - piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00 

Numery kont: 
PKO BP O/Kalisz: 98 1020 2212 0000 5002 0024 1059 
SANTANDER O/Kalisz: 26 1090 1128 0000 0000 1201 5741

Wikariusz generalny 
bp dr Łukasz Buzun 

Delegat Biskupa Kaliskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży 
ks. kanonik mgr lic. Bogumił Kempa 
tel. 62 766 07 22, kom. 501 944 748 

Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
ks. mgr Karol Gibki, tel. 62 766 78 55 wew. 211, kom. 500 788 799 
e-mail: daneosobowe@diecezja.kalisz.pl

Powrót do listy