TV Internetowa Diecezji Kaliskiej
Radio RODZINA Diecezji Kaliskiej
Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej

Studium Organistowskie

Adres:
ul. Złota 144, 62–800 Kalisz 

Dyrektor 
dr Krzysztof Niegowski, kom. 605 069 848 

Delegat Biskupa Kaliskiego ds. administracyjno-ekonomicznych
ks. prałat dr Zbigniew Cieślak

Powrót do listy