TV Internetowa Diecezji Kaliskiej
Radio RODZINA Diecezji Kaliskiej
Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej

Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji

Przewodniczący: ks. kanonik Dominik Wodniczak 

Delegat Biskupa Kaliskiego: ks. prałat Andrzej Latoń 

Członkowie: 
ks. dr Piotr Górski 
ks. kanonik Włodzimierz Guzik 
ks. dr Maciej Krulak 
ks. mgr Łukasz Skoracki 
s. mgr Anna Balcerzak SDVI 
Małgorzata Klaga 
Janusz Klaga 
Małgorzata Lammel 
Paweł Mrowiński 
Iwona Patynowska 
Paweł Patynowski 
Sylwia Szubert 
Ewa Ślak

Powrót do listy