TV Internetowa Diecezji Kaliskiej
Radio RODZINA Diecezji Kaliskiej
Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej


Ważne miejsca w diecezji kaliskiej

Wyższe Seminarium Duchowne

Miejscowość: Kalisz
Adres:ul. Złota 144, 62-800 Kalisz
Telefon:62 767 24 58
Email: wsd@diecezja.kalisz.pl
Strona WWW: www.wsd.diecezja.kalisz.pl

Księża

Ksiądz dr Waldemar Graczyk - Prefekt ds.studiów
wicekanclerz Kurii Diecezjalnej, diecezjalny referent ds. powołań
kierownik internatu ZST,
Ksiądz dr Łukasz Pondel - Ojciec duchowny
opiekun duchowy Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”
Ksiądz kanonik mgr lic. Eugeniusz Synowiec - Dyrektor Administracyjny
kan. grem. kap. kol.
ekonom diecezjalny, kapelan ks. bpa seniora Stanisława Napierały
Ksiądz mgr Michał Łukaszczyk - Dyrektor Biblioteki WSD
wychowawca w Internacie Technikum im. Świętego Józefa
Ksiądz prałat prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski - Mieszka na terenie seminarium
prał. supra numerum kap. kol.,
dyrektor Wydziału Liturgii i Dyscypliny Sakramentów Kurii Diecezjalnej
kierownik zakładu Liturgiki i Homiletyki UAM w Poznaniu
Powrót do listy