Jeżeli cię przestrasza praca, wspomnij na nagrodę. św. Augustyn

OGÓLNA STATYSTYKA DIECEZJI KALISKIEJ

(Dane według Universalis Ecclesiae Annus Census)

 

Obszar 10 800 km2

Liczba wiernych 758 500

Liczba księży rezydujących w diecezji 590

W tym:

księży diecezjalnych 541

kapłanów zakonnych 83

proboszczów 263

wikariuszy 144

emerytów 58

studentów 11

misjonarzy 9

innych 42

Liczba sióstr zakonnych 453

Ilość dekanatów 33

Ilość parafii 283

W tym:

diecezjalnych 264

zakonnych 19

 

KAPITUŁY DIECEZJI KALISKIEJ

KAPITUŁA KATEDRALNA W KALISZU

Prałaci

 1. Ks. Adam Modliński – Prepozyt (2013)
 2. Ks. Henryk Szymiec (1998)
 3. Ks. Stanisław Tofil (2002)
 4. Ks. Franciszek Nawrot (2005)
 5. Ks. Marian Andrzejewski (2007)

Prałaci supra numerum

 1. Ks. Dariusz Smolnik (2011)
 2. Ks. Jacek Bąk (2012)
 3. Ks. Tomasz Lenczewski (2012)
 4. Ks. Marek Spychała (2012)
 5. Ks. Jerzy Jeżowski (2013)
 6. Ks. Witold Szala (2016)

Kanonicy Gremialni

 1. Ks. Władysław Czamara (1995)
 2. Ks. Marian Błaszczyk (2009)
 3. Ks. Michał Kieling (2010)
 4. Ks. Maciej Jóźwiak (2012)
 5. Ks. Marian Niemier (2012)
 6. Ks. Jan Grzeszczak (2013)
 7. Ks. Aleksander Gendera (2013)
 8. Ks. Marcin Papuziński (2013)
 9. Ks. Bogumił Kempa (2015)
 10. Ks. Jacek Andrzejczak (2018)

Kanonicy Honorowi

 1. Ks. Jan Bednarek (1998)
 2. Ks. Stanisław Stasiak (1998)
 3. Ks. Stanisław Borowicki (1999)
 4. Ks. Józef Nowacki (1999)
 5. Ks. Stanisław Koza (2000)
 6. Ks. Jerzy Kondal (2000)
 7. Ks. Ryszard Regulski (2001)
 8. Ks. Zygmunt Lewandowski (2002)
 9. Ks. Adam Wawro (2002)
 10. Ks. Ryszard Jakielczyk (2004)
 11. Ks. Sławomir Grześniak (2006)
 12. Ks. Dariusz Matusiak (2007)
 13. Ks. Tadeusz Jaśkiewicz (2007)
 14. Ks. Bogdan Czyżniejewski (2007)
 15. Ks. Jan Ignasiak (2008)
 16. Ks. Mariusz Pohl (2009)
 17. Ks. Grzegorz Jóźwicki (2009)
 18. Ks. Maciej Wyzujak (2009)
 19. Ks. Zbigniew Króczyński (2010)
 20. Ks. Krystian Szenowski (2010)
 21. Ks. Jakub Piotrowski (2010)
 22. Ks. Henryk Sikora (2010)
 23. Ks. Sławomir Nowak (2011)
 24. Ks. Jacek Paczkowski (2011)
 25. Ks. Tomasz Dereziński (2011)
 26. Ks. Robert Dadacz (2012)
 27. Ks. Henryk Lemke (2012)
 28. Ks. Jan Ludwiczak (2012)
 29. Ks. Przemysław Niezgódka (2012)
 30. Ks. Sławomir Siewkowski (2012)
 31. Ks. Piotr Schewior (2013)
 32. Ks. Ryszard Krawczyński (2013)
 33. Ks. Adam Przybyś (2013)
 34. Ks. Jarosław Materliński (2013)
 35. Ks. Janusz Nowicki (2014)
 36. Ks. Robert Wardęcki (2014)
 37. Ks. Piotr Wasilewski (2014)
 38. Ks. Rafał Mielcarek (2015)
 39. Ks. Maciej Melaniuk, USA (2015)
 40. Ks. Andrzej Antoni Klimek (2016)
 41. Ks. Piotr Bałoniak (2016)
 42. Ks. Jacek Piekielny (2017)
 43. Ks. Sławomir Kosiński (2017)
 44. Ks. Marek Czekaj (2018)
 45. Ks. Piotr Kuświk (2018)

Prałaci emeryci

 1. Ks. Ryszard Tuzin
 2. Ks. Bolesław Kawczyński
 3. Ks. Andrzej Gaweł

Kanonicy emeryci

 1. Ks. Jerzy Adamczak
 2. Ks. Władysław Mroziński
 3. Ks. Piotr Wiejak
 4. Ks. Lucjan Kucharski
 5. Ks. Krzysztof Nawrocki
 6. Ks. Edward Wawrzyniak
 7. Ks. Eugeniusz Jakubowski

 

KAPITUŁA KOLEGIACKA W KALISZU

Prałaci

 1. Ks. Jacek Plota – Archiprezbiter, Prepozyt (2001)
 2. Ks. Paweł Kostrzewa - Dziekan j (2013)
 3. Ks. Zbigniew Stefański (2013)
 4. Ks. Ryszard Wachowiak (2012)

Prałaci supra numerum

 1. Ks. Dariusz Kwiatkowski (2012)
 2. Ks. Robert Lewandowski (2017)

Kanonicy Gremialni

 1. Ks. Andrzej Chołys (2012)
 2. Ks. Andrzej Latoń (2012)
 3. Ks. Tadeusz Pietrzak (2012)
 4. Ks. Leszek Szkopek (2013)
 5. Ks. Sławomir Kostrzewa (2013)
 6. Ks. Zbigniew Cieślak (2015)
 7. Ks. Eugeniusz Synowiec (2017)
 8. Ks. Jarosław Powąska (2018)

Kanonicy Honorowi

 1. Ks. Józef Kaczmarek (1995)
 2. Ks. Marek Otręba (1998)
 3. Ks. Bogusław Lamenta (1998)
 4. Ks. Józef Zając (1999)
 5. Ks. Kazimierz Sobasik (2001)
 6. Ks. Stanisław Pietruszewski (2001)
 7. Ks. Antoni Ratajczak (2002)
 8. Ks. Bernard Płaszczyk (2002)
 9. Ks. Jerzy Mikołajewski (2006)
 10. Ks. Andrzej Szudra(2007)
 11. Ks. Jerzy Salamon (2007)
 12. Ks. Paweł Kubiak (2008)
 13. Ks. Tadeusz Malchrowicz (2008)
 14. Ks. Kazimierz Kłapkowski (2009)
 15. Ks. Ryszard Ryniec (2010)
 16. Ks. Kazimierz Pyrzyk (2010)
 17. Ks. Włodzimierz Guzik (2010)
 18. Ks. Jacek Stefański (2010)
 19. Ks. Paweł Jabłoński (2011)
 20. Ks. Roman Krzyżaniak (2011)
 21. Ks. Leszek Grodziński (2011)
 22. Ks. Dariusz Kowalek (2011)
 23. Ks. Dariusz Bandosz (2011)
 24. Ks. Grzegorz Kamzol (2012)
 25. Ks. Jerzy Kaniewski (2012)
 26. Ks. Ryszard Krakowski (2012)
 27. Ks. Bogdan Nowacki (2012)
 28. Ks. Andrzej Piłat (2012)
 29. Ks. Rafał Sobieraj (2012)
 30. Ks. Tadeusz Stich (2012)
 31. Ks. Przemysław Talaga (2012)
 32. Ks. Zdzisław Wesołowski (2012)
 33. Ks. Adam Sośnicki (2013)
 34. Ks. Hieronim Kubicki (2013)
 35. Ks. Błażej Michalewski (2013)
 36. Ks. Piotr Paś (2015)
 37. Ks. Grzegorz Mituła (2015)
 38. Ks. Giuseppe Laterza, Włochy (2015)
 39. Ks. Krzysztof Duchnowski (2016)
 40. Ks. Paweł Rogoziński (2016)
 41. Ks. Krzysztof Guziałek (2017)
 42. Ks. Robert Bogdajewicz (2017)
 43. Ks. Tadeusz Siwczyński (2018)
 44. Ks. Szymon Żuraw (2018)
 45. Ks. Paweł Guździoł (2018)
 46. Ks. Jarosław Kołodziejczak (2018)

Prałaci emeryci

 1. Ks. Józef Kwiatkowski
 2. Ks. Paweł Kodłubaj

Kanonicy emeryci

 1. Ks. Eugeniusz Pawlicki
 2. Ks. Kazimierz Ciszewicz
 3. Ks. Jerzy Salomon
 4. Ks. Zdzisław Król
 5. Ks. Arkadiusz Nowacki
 6. Ks. Stanisław Kalisz
 7. Ks. Józef Posłuszny
 8. Ks. Jerzy Siwik
 9. Ks. Andrzej Walczak
 10. Ks. Stefan Szkaradkiewicz
 11. Ks. Lechosław Woźniak

 

KAPITUŁA KONKATEDRALNA W OSTROWIE WLKP.

Prałaci

 1. Ks. Tomasz Ilski - Honorowy Prepozyt (2015)
 2. Ks. Jan Wolniak (2009)
 3. Ks. Wiesław Kondratowicz (2010)
 4. Ks. Jan Henryk Witkowski (2013)

Kanonicy Gremialni

 1. Ks. Adam Kosmała (2009)
 2. Ks. Krzysztof Nojman - Prepozyt Kapituły (2015)
 3. Ks. Michał Pacyna (2009)
 4. Ks. Sławomir Borowczyk (2012)
 5. Ks. Krzysztof Grobelny (2012)
 6. Ks. Michał Milewski (2013)
 7. Ks. Marcin Taisner (2013)
 8. Ks. Ryszard Muszyński (2018)

Kanonicy Honorowi

 1. Ks. Waldemar Machowicz (1999)
 2. Ks. Ryszard Dziamski (1999)
 3. Ks. Henryk Hołoś (2000)
 4. Ks. Czesław Parnowski (2001)
 5. Ks. Krzysztof Tomaszewski (2002)
 6. Ks. Grzegorz Klapa (2002)
 7. Ks. Jerzy Rychlewski (2005)
 8. Ks. Janusz Giera (2006)
 9. Ks. Marek Kozica (2006)
 10. Ks. Andrzej Szymankiewicz (2007)
 11. Ks. Jerzy Świniarski (2007)
 12. Ks. Grzegorz Ignor (2007)
 13. Ks. Andrzej Milian (2007)
 14. Ks. Marian Kasprzycki (2007)
 15. Ks. Jerzy Brzęczek (2008)
 16. Ks. Krzysztof Ordziniak (2009)
 17. Ks. Michał Pacholczyk (2009)
 18. Ks. Paweł Maliński (2010)
 19. Ks. Jerzy Palpuchowski (2010)
 20. Ks. Marian Ostach (2010)
 21. Ks. Dominik Wodniczak (2010)
 22. Ks. Zdzisław Gościniak (2011)
 23. Ks. Stanisław Mieszała (2011)
 24. Ks. Alojzy Mendlikowski (2011)
 25. Ks. Andrzej Sośniak (2011)
 26. Ks. Robert Barbuziński (2012)
 27. Ks. Krzysztof Gabryelczyk (2012)
 28. Ks. Damian Hołoś (2012)
 29. Ks. Ryszard Jaśkiewicz (2012)
 30. Ks. Kazimierz Klósak (2012)
 31. Ks. Zdzisław Nagler (2012)
 32. Ks. Piotr Staszak (2012)
 33. Ks. Grzegorz Zamelek (2012)
 34. Ks. Jacek Bochniak (2014)
 35. Ks. Wiesław Cieplik (2014)
 36. Ks. Waldemar Gruszka (2014)
 37. Ks. Jarosław Gzik (2014)
 38. Ks. Arkadiusz Hajdasz (2014)
 39. Ks. Leszek Szcześniak (2015)
 40. Ks. Eugeniusz Meksa (2015)
 41. Ks. Jacek Pochanke (2015)
 42. Ks. Edward Ogrodowicz, Niemcy (2015)
 43. Ks. Krzysztof Milewski (2016)
 44. Ks. Karol Galewski (2016)
 45. Ks. Bronisław Chorzępa (2016)
 46. Ks. Włodzimierz Dubis (2016)
 47. Ks. Adam Gmerek (2016)
 48. Ks. Stanisław Druciarek (2016)
 49. Ks. Jacek Kita (2017)
 50. Ks. Krystian Kowalski (2017)
 51. Ks. Marek Olszewski (2017)
 52. Ks. Mirosław Jankowski (2018)

Prałaci emeryci

 1. Ks. Alfred Mąka
 2. Ks. Kazimierz Walczak

Kanonicy emeryci

 1. Ks. Zenon Dereszewski
 2. Ks. Marian Dopieralski
 3. Ks. Stanisław Kraska
 4. Ks. Tadeusz Szmyt
 5. Ks. Jan Dominiak
 6. Ks. Jan Dwojacki
 7. Ks. Mirosław Grzanka
 8. Ks. Stanisław Ocytko
 9. Ks. Mieczysław Składanowski
 10. Ks. Mirosław Łaciński
 11. Ks. Antoni Krzykos
 12. Ks. Ludomir Dzięciołowski
 13. Ks. Bolesław Nowak
 14. Ks. Jan Stachowiak
 15. Ks. Andrzej Grzegorzewicz
 16. Ks. Andrzej Patecki
 17. Ks. Kazimierz Brdęk

 

Familiares Jego Świątobliwości

 

Protonotariusze Apostolscy Supra Numerum (Infułaci)

 1. Ks. Tadeusz Szmyt 1995

 

Prałaci Honorowi Jego Świątobliwości (Prałaci)

 1. Ks. Eugeniusz Nowak 1995
 2. Ks. Jacek Plota 2005
 3. Ks. Henryk Orszulak 2005

 

Kapelani Honorowi Jego Świątobliwości (Prałaci)

 1. Ks. Leon Spaleniak 1995
 2. Ks. Stanisław Szymański 1995
 3. Ks. Jerzy Adamczak 2002
 4. Ks. Władysław Czamara 2002
 5. Ks. Andrzej Gaweł 2002
 6. Ks. Alfred Mąka 2002
 7. Ks. Zenon Dereszewski 2005
 8. Ks. Bolesław Kawczyński 2005
 9. Ks. Paweł Kodłubaj 2005
 10. Ks. Henryk Szymiec 2005
 11. Ks. Stanisław Tofil 2005
 12. Ks. Marek Karczewski 2005
 13. Ks. Aleksander Gendera 2006
 14. Ks. Marek Otręba 2006
 15. Ks. Leszek Szkopek 2008
 16. Ks. Andrzej Latoń 2010
 17. Ks. Maciej Jóźwiak 2010
 18. Ks. Michał Milewski 2010
 19. Ks. Andrzej Szudra 2011
 20. Ks. Dariusz Matusiak 2011
 21. Ks. Sławomir Grześniak 2011
 22. Ks. Zbigniew Cieślak 2011
 23. Ks. Kazimierz Ciszewicz 2014
 24. Ks. Stanisław Koza 2014
 25. Ks. Krzysztof Nawrocki 2014
 26. Ks. Franciszek Nawrot 2014
 27. Ks. Stefan Szkaradkiewicz 2014
 28. Ks. Edward Wawrzyniak 2014
 29. Ks. Kazimierz Brdęk 2015
 30. Ks. Henryk Hołoś 2015
 31. Ks. Bogusław Lamenta 2015
 32. Ks. Andrzej Walczak 2015
 33. Ks. Stanisław Borowicki 2016
 34. Ks. Ryszard Dziamski 2016
 35. Ks. Eugeniusz Pawlicki 2016
 36. Ks. Marian Niemier 2017
 37. Ks. Józef Nowacki 2017

 

Odznaczeni Pro Ecclesia et Pontifice

 1. Stanisław Grzegorczyk - Kalisz
 2. Henryka i Antoni Waśkowiakowie - Kalisz
 3. Stanisław Feja - Kępno
 4. Julian Wiącek - Ostrów Wlkp.
 5. Ks. Józef Kawalec SDB - Twardogóra
 6. Lesław Słoniecki - Kalisz
 7. Wincenty Mosz - Bralin
 8. Zygmunt Herczyński - Rozdrażew
 9. Zbigniew Trybuła - Odolanów
 10. Jerzy Grzegorski - Ostrów. Wlkp.
 11. Elżbieta Kałuża-Maniewska - Kalisz
 12. S. Jolanta Basiewicz CSFN - Kalisz
 13. S. Maura Otto ZSNM - Kalisz
 14. S. Armelia Potarzycka - Kalisz

 

RADA KAPŁAŃSKA

z urzędu:

bp Łukasz Buzun, biskup pomocniczy

ks. Jerzy Adamczak, wikariusz biskupi ds. katechizacji

ks. Aleksander Gendera, wikariusz biskupi ds. duchowieństwa

ks. Dariusz Smolnik, wikariusz biskupi ds. sakramentów

ks. Adam Modliński, prepozyt kapituły katedralnej

ks. Jacek Plota, prepozyt kapituły kolegiackiej

ks. Krzysztof Nojman, prepozyt kapituły konkatedralnej

ks. Piotr Górski, rektor WSD

z wyboru:

ks. Piotr Bałoniak

ks. Zbigniew Cieślak

ks. Wojciech Erenc

ks. Sławomir Grześniak

ks. Paweł Guździoł

ks. Witold Kałmucki

ks. Jarosław Kołodziejczak

ks. Adam Kosmała

ks. Przemysław Krzywański

ks. Andrzej Milian

ks. Dariusz Płonka

ks. Szymon Rybak

ks. Piotr Szkudlarek

ks. Daniel Zarębski

ks. Adam Zmuda

z nominacji Biskupa Kaliskiego:

ks. Andrzej Latoń

ks. Jacek Andrzejczak

ks. Krzysztof Ligocki SCJ

o. Piotr Polek OSPPE

 

KOLEGIUM KONSULTORÓW

bp Łukasz Buzun

ks. prał. Andrzej Latoń

ks. prał. Jerzy Adamczak

ks. prał. Aleksander Gendera

ks. prał. Dariusz Smolnik

ks. prał. Adam Modliński

ks. prał. Jacek Plota

ks. kan. Krzysztof Nojman

ks. Piotr Górski

ks. Jacek Andrzejczak

ks. Witold Kałmucki

 

DIECEZJALNA RADA DUSZPASTERSKA

bp Łukasz Buzun

ks. prał. Andrzej Latoń

ks. prał. Jerzy Adamczak

ks. prał. Aleksander Gendera

ks. prał. Dariusz Smolnik

ks. prał. Adam Modliński

ks. prał. Jacek Plota

ks. prał. Dariusz Matusiak

ks. prał. Leszek Szkopek

ks. kan. Waldemar Gruszka

ks. kan. Sławomir Kostrzewa

ks. kan. Adam Wawro

ks. prob. Rafał Lubryka

ks. adm. Jarosław Kołodziejczak

ks. Jacek Andrzejczak

ks. Witold Kałmucki

ks. prob. Krzysztof Ligocki SCJ

o. prob. Piotr Polek OSPPE

o. prob. Waldemar Ułanowicz OFM Conv.

ks. prob. Antoni WITA FDP

s. Anna Balcerzak SCVI

s. Agnieszka Ciszewska CSFN

s. Ludmiła Sieracka ABMV

Nina Adamczewska

Wojciech Bachor

Dorota Balcerowska-Noweta

Wiesław Chojnacki

Radosław Kurpik

Cezary Promny

Adela Przybył

Paweł Rozmiarek

Jolanta Siwak

Zbigniew Trybuła

 

 

Najnowsze

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK