Diecezja Kaliska

Dzień Papieski 2018 materiały

Wielebni Księża, Czcigodne Siostry, Szanowne Panie i Szanowni Panowie,

XVIII Dzień Papieski w 2018 będzie obchodzony 14 października. Zachęcam do zapoznania się z materiałami homiletyczno-katechetycznymi przygotowanymi przez fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia", które są dostępne na następującej stronie.

ks. dr Jarosław Powąska


Wydruk ze strony internetowej Diecezji Kaliskiej
www.diecezja.kalisz.pl