Diecezja Kaliska

Edukacja seksualna. Odpowiedzialność rodziców - Dokument Rady Stałej KEP

Wszystkich odpowiedzialnych za wychowanie młodego pokolenia usilnie zachęcam do lektury dokumnetu Rady Stałej KEP pt. "Edukacja seksualna. Odpowiedzialność rodziców".

ks. dr Jarosław Powąska
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Kalisz, dn. 4 września 2019 r.


Wydruk ze strony internetowej Diecezji Kaliskiej
www.diecezja.kalisz.pl