Diecezja Kaliska

Forum Nowej Ewangelizacji Diecezji Kaliskiej

Wielebni Księża, Czcigodne Siostry, Szanowne Panie i Szanowni Panowie, 
Katecheci!

Gorąco zachęcam do zpoznania się z propozycją III Forum Nowej Ewangelizacji Diecezji Kaliskiej pt. "Kościół jest młody", które odbędzie się w dniach 27-29 września 2019 r. w Kaliszu i poświęcone będzie tematyce ewangelizacj młodych. Szczególowe informacje: www.nowaewangelizacja.org.pl

 

ks. dr Jarosław Powąska
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 


Wydruk ze strony internetowej Diecezji Kaliskiej
www.diecezja.kalisz.pl