Diecezja Kaliska

KOMUNIKAT - Składka na Centrum Pro Familia


Przewielebny Księże Dziekanie,

     Uprzejmie prosimy o przypomnienie Konfratrom Dekanalnym o tradycyjnej już połowie składki z Pasterki na cele obrony życia. Zebrane ofiary prosimy przekazać bezpośrednio na konto Centrum Pro Familia Diecezji Kaliskiej.

Numer konta:

BZ WBK S.A.

94 1090 1128 0000 0000 1202 2083
 


Wydruk ze strony internetowej Diecezji Kaliskiej
www.diecezja.kalisz.pl