Diecezja Kaliska

Konkurs na audycję o św. Józefie

Wielebni Księża, Czcigodne Siostry, Szanowne Panie i Szanowni Panowie,

Proszę o przedstawienie uczniom gimnazjów i klas VII szkół podstawowych z terenu Diecezji Kaliskiej propozycji konkursu pod honorowym patronatem J. E. ks. bpa Edwarda Janiaka organizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Kaliszu i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kaliszu na audycję o św. Józefie: Odwaga w życiu Świętego Józefa - odwaga w moim życiu.

Prace konkursowe należy przesłać do 15 marca 2018 r. na adres: technikumdiecezji@gmail.com

Szczegóły w regulaminie konkursowym.

ks. dr Jarosław Powąska

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu


Wydruk ze strony internetowej Diecezji Kaliskiej
www.diecezja.kalisz.pl