Diecezja Kaliska

List Ojca Świętego Franciszka do kapłanów w 160. rocznicę śmierci Proboszcza z Ars

Zachęcamy wszystkich kapłanów do zapoznania się z treścią listu Ojca Świętego Franciszka wydanego z okazji 160. rocznicy śmierci Świętego Proboszcza z Ars:

http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html


Wydruk ze strony internetowej Diecezji Kaliskiej
www.diecezja.kalisz.pl