Diecezja Kaliska

MAIKA - Młodzieżowa Agencja Informacyjna

Staraniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży rozpoczęła swoją działalność Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA www.maika.com.pl, której celem jest gromadzenie informacji dotyczących inicjatyw związanych z duszpasterstwem młodzieży. Portal ten będzie publikował informacje nadsyłane ze środowisk krajowych i polonijnych, ze szczególnym uwzględnieniem parafii i wspólnot lokalnych. MAIKA jako agencja informacyjna informując o różnorodnych inicjatywach, propaguje angażowanie się młodzieży w życie Kościoła, daje również możliwość poszukiwania nowych pomysłów duszpasterskich. Szczegółowe informacje w załączniku zawierającym folder informacyjny o MAICE.


Wydruk ze strony internetowej Diecezji Kaliskiej
www.diecezja.kalisz.pl