Diecezja Kaliska

Materiały dla szkół ponadgimnazjalnych

Katechetów uczących w szkołach ponadgimnazjalnych zachęcamy do skorzystania ze scenariusza lekcji religii nt. Pomagać - to dobry wybór? wraz z prezentacją multimedialną, którego kontynuacją jest konkurs fotograficzny Młodzi i starsi - wymiana darów .


Wydruk ze strony internetowej Diecezji Kaliskiej
www.diecezja.kalisz.pl