Diecezja Kaliska

Nominacja kanonicka z dnia 15 sierpnia 2017 roku

Biskup Kaliski w dniu 15 sierpnia 2017 roku mianował Ks. Andrzeja Markowskiego, Proboszcza parafii p.w. NMP Wniebowziętej w Uszycach, Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Kaliszu.


Wydruk ze strony internetowej Diecezji Kaliskiej
www.diecezja.kalisz.pl