Diecezja Kaliska

Nominacje kanonickie z dnia 28 i 29 marca 2017 roku

Biskup Kaliski w dniu 28 marca 2017 roku mianował Ks. Roberta Bogdajewicza, Proboszcza parafii p.w. św. Marcina w Piątku Wielkim, Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Kaliszu.

Biskup Kaliski w dniu 29 marca 2017 roku mianował Ks. Marka Olszewskiego, Proboszcza parafii p.w. św. Idziego w Siemianicach, Kanonikiem Honorowym Kapituły Konkatedralnej w Ostrowie Wielkopolskim.

 


Wydruk ze strony internetowej Diecezji Kaliskiej
www.diecezja.kalisz.pl