Diecezja Kaliska

Ogłoszenie o akcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Poniżej treść ogłoszenia o nowych naklejkach NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH!


Wydruk ze strony internetowej Diecezji Kaliskiej
www.diecezja.kalisz.pl