Diecezja Kaliska

OTK 2019

Szanowni Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych, 
Wielebni Księża, Czcigodne Siostry, Szanowne Katechetki, Szanowni Katecheci,
Drodzy Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych,
 
Zachęcam do wzięcia udziału w XXIX Olimpiadzie Teologii Katolickiej - Opole 2019, której adresatami są uczęszczający na lekcje religii uczniowie z wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dających możliwość uzyskania matury. Tematem olimpiady jest "Święty Jacek - wzór ewangelizacji".
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.otk.pl
 
Olimpiada ma ogólnopolski charakter i jest wpisana na listę olimpiad przedmiotowych MEN, a jej zwycięzcy będą nagrodzeni nagrodami materialnymi oraz indeksami uczelni wyższych w tym: UKSW w Warszawie, UAM w Poznaniu, Uniwersytetu Opolskiego, PWT we Wrocławiu, Akademii Ignatianum w Krakowie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Harmonogram olimpiady:
Etap szkolny - 15 listopada 2018 r. godz. 11.00
Etap diecezjalny - 27 lutego 2019 r. godz. 11.00
EtapOgólnopolski - 28-30 marca 2019 r.
 
Udział szkoły w OTK 2019 zgłasza katecheta uczący w danej szkole za pomocą formularza PDF.
 
Zgłoszenia należy przesłać na adres:
 
Kuria Diecezjalna
Wydział Katechetyczny
ul. Widok 80-82
62-800 Kalisz
 
w nieprzekraczalnym terminie do 1 listopada br.
 
 
ks. dr Jarosław Powąska
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu

Wydruk ze strony internetowej Diecezji Kaliskiej
www.diecezja.kalisz.pl