Diecezja Kaliska

PRZYPOMNIENIE W SPRAWIE ALIENACJI DÓBR KOŚCIELNYCH

 

   Kuria Diecezjalna w Kaliszu przypomina Przewielebnym Księżom Proboszczom i Administratorom parafii lub innych dóbr kościelnych, że na dokonanie każdorazowej alienacji dóbr kościelnych tzn. ich sprzedaży, dzierżawy lub takich transakcji, na skutek których majątek osoby prawnej mógłby się znaleźć w gorszej sytuacji (kan. 1295 K.P.K.), wymagana jest pisemna zgoda ordynariusza miejsca. Sprawy te regulują kanony 1290-1298 Kodeksu Prawa Kanonicznego, a zwłaszcza kan. 1291, 1993 i 1294. Jednocześnie zakazujemy brania kredytów bankowych oraz poręczeń bez wyraźnej mojej pisemnej zgody.

   Przestrzeganie wyżej wymienionych przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego obowiązuje w sumieniu i jest wymogiem do ważności wyżej wymienionych czynności.

   W kwestii właściwego rozumienia powyższego przypomnienia, należy zwracać się do Księży Wikariuszy Biskupich naszej Diecezji.

 


Wydruk ze strony internetowej Diecezji Kaliskiej
www.diecezja.kalisz.pl