Diecezja Kaliska

Spotkanie Księży Dziekanów w Wyższym Seminarium Duchownym

Spotkanie Księży Dziekanów w Wyższym Seminarium Duchownym.

6 październik 2012 roku


Wydruk ze strony internetowej Diecezji Kaliskiej
www.diecezja.kalisz.pl