Diecezja Kaliska

Wybór Wykonawcy na zakup zestawu siedzeń

Szanowni Państwo,

dnia 15.03.2017 r. dokonany został wybór Wykonawcy na zakup zestawu siedzeń z zintegrowanymi elementami ogrzewającymi powierzchnię.

Informacje dot. wybranego Wykonawcy zostały ujęte w poniższym pliku:


Wydruk ze strony internetowej Diecezji Kaliskiej
www.diecezja.kalisz.pl