Diecezja Kaliska

Zaproszenie na XXVII Światowy Dzień Chorego

11 lutego 2019r.


Wydruk ze strony internetowej Diecezji Kaliskiej
www.diecezja.kalisz.pl