Diecezja Kaliska

Zmiany personalne z dnia 9 maja 2017 roku

Biskup Kaliski z dniem 9 maja br. dokonał następujących zmian personalnych:

1. ks. kan. Bogdan Czyżniejewski zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wojkowie i skierowany na urlop zdrowotny;

2. ks. kan. Ryszard Krakowski zwolniony z urzędu administratora parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Pichlicach i ustanowiony proboszczem parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wojkowie;

3. ks. Grzegorz Stachurski zwolniony z wikariusza parafii pw. św. Idziego w Mikorzynie i ustanowiony proboszczem parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Pichlicach.

 


Wydruk ze strony internetowej Diecezji Kaliskiej
www.diecezja.kalisz.pl