Trzeba nam z jasną duszą wyjść na spotkanie Chrystusa.św. Sofroniusz, biskup

PRO FAMILIA - W OBRONIE ŻYCIA LUDZKIEGO

 

W zgodzie z nauczaniem Ojca św. Jana Pawła II oraz z nauką i działaniami Kościoła w Polsce dekretem Księdza Biskupa Ordynariusza Stanisława Napierały z 18 listopada 1996r. został powołany przy Referacie Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Kaliszu zespół dla spraw obrony życia, który nosi nazwę Centrum Pro Familia.

Diecezjalny zespół Centrum Pro Familia ma swoją siedzibę w Kaliszu przy ul. Harcerskiej 1A, a jego pracami kieruje Ksiądz Kanonik Sławomir Kostrzewa - Diecezjalny Duszpasterz Rodzin.

W skład Diecezjalnego Centrum Pro Familia wchodzą ludzie zaangażowani w duszpasterstwie rodzin: lekarze, prawnicy, psychologowie, wychowawcy, doradcy życia rodzinnego z różnych ośrodków naszej diecezji: z Błaszek, Jarocina, Wieruszowa, Krotoszyna i Kalisza.

Centrum Pro Familia kontynuuje swoją działalność w oparciu o statut i Regulamin gospodarowania środkami Funduszu Pro Familia zatwierdzonymi przez Księdza Biskupa Ordynariusza.

Celem Centrum Pro Familia czyli Diecezjalnego Dzieła Obrony Życia jest:

  • budzenie postaw sprzyjających życiu od początku jego zaistnienia do naturalnej śmierci
  • szerzenie świadomości o zbrodni, jaką jest aborcja i o szkodach, jakie ona powoduje przede wszystkim w organizmie i psychice matki zabitego dziecka
  • budzenie szacunku dla macierzyństwa i ojcostwa także wtedy, kiedy nie są one oczekiwane
  • pomoc matkom samotnym
  • pomoc rodzinom biednym i wielodzietnym
  • pomoc w przeprowadzeniu procesu adopcji dziecka.

Realizacja tych zadań odbywa się poprzez odpowiednią informację dotyczącą działalności Centrum Pro Familia. Plakaty i foldery zawierające informację o możliwości uzyskania pomocy oraz adresy Domów Samotnej Matki, adresy Katolickich Ośrodków Adopcyjnych i Opiekuńczych, wykaz dyżurów pełnionych przez poszczególnych specjalistów w siedzibie Centrum zostały przekazane do wszystkich parafii, szkół, przychodni, szpitali znajdujących się na terenie całej Diecezji Kaliskiej.

Do wszystkich lekarzy ginekologów mieszkających i pracujących na terenie naszej Diecezji skierowane zostały indywidualnie listy informujące o działalności Centrum Pro Familia i zapraszające do współpracy.

Drugim warunkiem realizacji zadań Centrum Pro Familia jest rozeznanie w terenie zagrożeń i potrzeb w dziedzinie obrony życia. W tym celu powołane zostały parafialne zespoły Pro Familia, które na obszarze danej parafii są odpowiednikami Centrum Pro Familia.

W każdej trudnej sytuacji osobistej i materialnej Centrum jest w stanie pomóc matce poczętego dziecka. Ważne jest jednak, aby na czas dowiedzieć się o zaistniałej potrzebie. Nie zawsze jest to proste i łatwe, zważywszy na szczególną dyskrecję, jakiej wymaga dana sytuacja. Dlatego tak ważna jest działalność parafialnych zespołów Pro Familia. W skład tych zespołów powinni wchodzić nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, członkowie parafialnych Zespołów charytatywnych. Pracą Zespołu parafialnego kieruje Ks. proboszcz.

Kolejnym ważnym czynnikiem gwarantującym realizację dzieła obrony życia jest tworzenie funduszu. Centrum Pro Familia posiada własny fundusz, który został utworzony z ofiar złożonych na tacę w czasie pasterki. Fundusz ten powiększa się, gdyż na jego konto co roku przekazywana jest połowa składki pasterkowej.

Jest również prośba - apel do wszystkich Księży w Diecezji, aby raz w miesiącu zorganizować nabożeństwo, jak np. Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy lub Różaniec Fatimski o charakterze modlitwy w obronie poczętego dziecka, a ofiary zebrane podczas tego nabożeństwa przekazać na konto Funduszu Pro Familia.

Na 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku są sporządzane i przekazywane Księdzu Biskupowi Ordynariuszowi sprawozdania z działalności centrum Pro Familia, w których wykazywany jest stan konta Funduszu Pro Familia oraz jego wydatkowanie.

Pomoc z Funduszu Pro Familia może otrzymać każda kobieta lub rodzina niezależnie od wyznania, znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej.

Prośba o pomoc z Funduszu Pro Familia powinna zawierać opinię parafialnego Zespołu Pro Familia i Księdza Proboszcza. Zarząd centrum Pro Familia rozpatrujący podania nie zna rzeczywistych potrzeb i warunków w jakich żyje rodzina ubiegająca się o pomoc, a mieszkająca nieraz w odległych miejscach naszej Diecezji.

Centrum Pro Familia ma możliwość umieszczenia matki przed porodem i po urodzeniu dziecka w Domu Samotnej Matki lub w Schronisku dla Matki z Dzieckiem oraz pokrycia kosztów ich pobytu.

Od chwili powołania do istnienia do końca I - go półrocza 2001 roku Centrum Pro Familia dzieliło następującej pomocy:

542 rodzinom wielodzietnym, w tym 73 rodzinom oczekującym narodzin kolejnego dziecka - 583 matkom samotnie wychowującym dzieci, wśród nich 51 dziewczętom oczekującym narodzin pierwszego dziecka
6 dziewcząt umieszczono w Domu Samotnej Matki - 4 w Ciechocinku i 2 w Łodzi
cztery matki z dziećmi umieszczono w Schronisku dla Matki z Dzieckiem w Ostrowie Wlkp.

W ramach współpracy centrum Pro Familia z parafialnymi Zespołami Pro Familia organizowane są w Kaliszu dwa razy w roku spotkania formacyjne dla przedstawicieli wyżej wymienionych zespołów. W programie każdego spotkania jest Msza św. w bazylice św. Józefa, wykład formacyjny, informacja o działalności Centrum Pro Familia oraz dyskusja dzielenie się doświadczeniami pracy w terenie.

Odbyło się już siedem takich spotkań.

 

Najnowsze

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK