To nadzieja sprawia, że człowiek na ziemi jest szczęśliwy.św. Jan Maria Vianney

04.04.2018: Aktualności Wydziału Katechetycznego

Dzień Świętości Kapłańskiej 2018

 
Wielebni Księża,
 
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości uzyskania zwolnienia ze szkoły celem udziału w Dniu Świętości Kapłańskiej informuję:
 
1. Termin uroczystości został przekazany za pośrednictwem Księży Dziekanów i Księży Proboszczów dyrektorom placówek oświatowych znajdujących się na terenie naszej diecezji w piśmie Kurii Diecezjalnej z dn. 21 sierpnia 2017 r. l.dz. 2115/2017.
 
2. Udział w Dniu Świętości Kapłańskiej jest jedną z form doskonalenia zawodowego katechety-kapłana i na tej podstawie dyrektor szkoły może zwolnić z zajęć w szkole. Kwestię tę wyczerpująco omawia publikacja Nauczanie religii w przedszkolu i szkole. Poradnik dla Dyrektorów i Organów Prowadzących, Zamość 2013, której fragment zamieszczam poniżej: 
"Czy nauczyciel religii (świecki lub duchowny) może uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych, doskonaleniu zawodowym oraz rekolekcjach w ramach swojego czasu pracy? 
Za doskonalenie zawodowe nauczycieli (w tym również nauczycieli religii) jest odpowiedzialny dyrektor szkoły. Jego obowiązkiem jest podnoszenie kompetencji całego zespołu. Podnoszenie kompetencji nauczycieli religii, to również spotkania formacyjne i rekolekcje organizowane przez odpowiednie instytucje kościelne. Zatem nauczyciel religii może uczestniczyć w tych spotkaniach w ramach swojego czasu pracy. Jednak swoje uczestnictwo powinien odpowiednio wcześniej uzgodnić z dyrektorem, który organizuje pracę szkoły i może w danym przypadku odmówić nauczycielowi zgody na wzięcie udziału w proponowanej formie doskonalenia (np. kwestia przygotowania zastępstw). Dyrektor szkoły może również skierować nauczyciela religii na daną formę szkolenia oraz dofinansować koszty: przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia oraz samego szkolenia." 
 
3. W związku z powyższym w celu uzyskania zwoleniania z zajęć w szkole należy skierować do dyrekcji placówki oświatowej pismo tej bądź podobnej treści:
 
"Zgodnie z pismem Kurii Diecezjalnej w Kaliszu z dn. 21 sierpnia 2017 r. l. dz. 2115/2017 w poniedziałek 9 kwietnia br. w godzinach 10.00-15.00 odbędzie się w Kaliszu Dzień Świętości Kapłańskiej, który w rozumieniu art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) jest jedną z form doskonalenia zawodowego katechety-kapłana. Uprzejmie proszę o zwolnienie z zajęć lekcyjnych w tym dniu w celu wzięcia udziału w w/w doskonaleniu zawodowym.
Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby."
 
 
ks. dr Jarosław Powąska
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Najnowsze

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK