Upadając i podnosząc się, nauczyłam się iść pod górę. św. Teresa z Avila

13.09.2018   Aktualności

VI rocznica ingresu Biskupa Edwarda Janiak

VI rocznica ingresu Biskupa Edwarda Janiak

W szóstą rocznicę ingresu biskup kaliski Edward Janiak dziękował, w środę wieczorem, w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu za posługę w diecezji kaliskiej.

Witając biskupa kaliskiego ks. prał. Adam Modliński podkreślił, że szósty rok posługi pasterskiej w diecezji kaliskiej wpisuje się w Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego. – Ekscelencjo dziękujemy Ci za to, że swoim nauczaniem i przykładem życia przypominasz nam o Bogu, który jest miłością i kocha każdego człowieka, również słabego. Księże Biskupie to Twoim pragnieniem było, aby Ojciec Święty Franciszek ten rok ogłosił błogosławionym czasem łaski, w którym doświadczamy bliskości oraz szczególnego wstawiennictwa i opieki św. Józefa - mówił proboszcz katedry św. Mikołaja w Kaliszu. 

W homilii ks. prał. Aleksander Gendera wskazywał, że modlitwa wiernych za pasterza diecezji kaliskiej widoczna jest w owocach jego posługiwania. – Chodzi nie tylko o doświadczenie choroby i cierpienia fizycznego, które Ksiądz Biskup ofiarowuje za Kościół, ale nade wszystko o takie sytuacje, w których Ksiądz Biskup przytłoczony problemami pozostaje sam przed Chrystusem, a jednak niesiony modlitwą niejednej matki, niejednego ojca, czy też niejednego kapłana – powiedział kaznodzieja.

Zacytował fragment homilii wygłoszonej przez biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka w dniu ingresu, w którym wyrażał gotowość do służby w diecezji licząc na orędownictwo i wsparcie św. Józefa. – Dziś po 6 latach służby w Kościele kaliskim dziękujemy za ojcowskie ciepło, za pogodne usposobienie, za cierpliwość i wyrozumiałość, za „Oportet servire” – podkreślał wikariusz biskupi ds. duchowieństwa.

Po komunii św. w imieniu duchowieństwa i wiernych przemówił bp Łukasz Buzun, który dziękował za posługę pasterską w diecezji i zapewnił o współpracy. Słowa podziękowania wypowiedzieli także przedstawiciele sióstr zakonnych, Akcji Katolickiej, parafian oraz władz samorządowych Kalisza i Wrocławia, którzy życzyli sukcesów w dalszym prowadzeniu diecezji.

Słowa wdzięczności wobec Boga i ludzi wyraził biskup kaliski Edward Janiak, który dziękował  księżom, siostrom zakonnym oraz wiernym świeckim za współpracę oraz modlitwę.

Podczas Eucharystii biskup kaliski Edward Janiak przekazał księżom nominacje. Ks. kan. Ryszard Muszyński, proboszcz parafii pw. Oczyszczenia NMP w Starymgrodzie, dotychczas kanonik honorowy Kapituły Konkatedralnej w Ostrowie Wielkopolskim podniesiony do godności kanonika gremialnego tej Kapituły. Ks. Jacek Andrzejczak, dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej i proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej w Kaliszu. Ks. Jarosław Powąska, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Kaliszu. Ks. Jarosław Kołodziejczak, administrator parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu i diecezjalny duszpasterz liturgicznej służby ołtarza mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Kaliszu.

We Mszy św. uczestniczyli także: biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun, emerytowany proboszcz parafii św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim ks. inf. Tadeusz Szmyt, wikariusze biskupi, kapłani pracujący w urzędach centralnych diecezji kaliskiej, kapłani Kapituły Katedralnej, Kolegiackiej i Konkatedralnej, wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego, siostry zakonne, przedstawiciele władz samorządowych Kalisza i Wrocławia, delegacje organizacji kościelnych i świeckich, wierni diecezji kaliskiej.

Bp Edward Janiak w dniu 12 września 2012 r. odbył ingres do katedry św. Mikołaja w Kaliszu. Objął w ten sposób kanonicznie diecezję kaliską. Mszę św. koncelebrowało wówczas ok. 40 biskupów i kardynałów oraz prawie 400 kapłanów. Najpierw biskup zawierzył siebie i diecezję św. Józefowi Kaliskiemu, skąd udał się do katedry św. Mikołaja, gdzie celebrował uroczystą Mszę Świętą.

tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak\KAI
 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK