Jak wykorzystywać i rozwijać swe zalety w pracy z dziećmi i młodzieżą? Warsztat
07 października 2023

Wraz z Fundacją Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii zapraszam na warsztat Jak wykorzystywać i rozwijać swe zalety w pracy z dziećmi i młodzieżą?, który odbędzie się w piątek 20 października br. w godz. 16.00-20.30 w Kurii Diecezjalnej w Kaliszu, ul. Widok 80-82, a poprowadzi go pani Bogna Białecka, psycholog i prezes Fundacji.

 

Koszt 70 zł, płatne na miejscu, w dniu warsztatu.

 

Zapisy poprzez formularz Google do 17 października 2023 r. https://forms.gle/XP6SvcM7vBx5KsUY8

 

Opis warsztatu: Efektywność nauczyciela w pracy z dziećmi i młodzieżą zależy w pewnym stopniu od wiedzy, jednak w dominującym stopniu od jego zalet osobistych. Warsztat powstał w oparciu o koncepcję psychologii pozytywnej oraz o opracowany przez Martina Seligmana i zespół test zalet sygnaturowych. Wg tej koncepcji umiejętność zidentyfikowania i wykorzystywania swych najlepiej rozwiniętych zalet (z listy 24 wyłonionych przez zespół badaczy) w miejscu pracy prowadzi do zwiększenia efektywności pracy, a zarazem poczucia satysfakcji z pracy. W przypadku pracy z dziećmi i młodzieżą znajomość koncepcji zalet sygnaturowych i sposobów ich rozwoju sprzyja wzbudzaniu motywacji do nauki oraz rozwoju podopiecznych.

 

Cele szkolenia: poznanie swoich zalet sygnaturowych, poznanie i wypracowanie pomysłów wykorzystania swych zalet sygnaturowych w pracy katechety w celu zwiększenia efektywności działań a zarazem satysfakcji z pracy, poznanie i wypracowanie metod rozpoznawania i aktywizacji zalet sygnaturowych młodzieży.

Warsztat będzie poprzedzony testem, który ułatwi wskazanie własnych zalet sygnaturowych.

 

Program:

1.     Czym są zalety sygnaturowe, jak wpisują się w koncepcję psychologii pozytywnej,

2.     Moje zalety sygnaturowe – jak je wykorzystuję w życiu osobistym i pracy,

3.     Jak moi współpracownicy widzą moje zalety sygnaturowe – jak częściej je możemy wykorzystywać w pracy?

4.     Jak odkryć zalety sygnaturowe uczniów i skłonić ich do częstszego korzystania z nich?

 

Forma: wykład, test zalet sygnaturowych, dyskusja, praca w grupach

 

Z Chrystusowym pozdrowieniem

ks. dr Jarosław Powąska

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Kurii Diecezjalnej w Kaliszu