Kontakt
08 września 2019

Adres: 
ul. Widok 80-82, 62 800 Kalisz 
tel. 62 766 78 55, fax. 62 757 15 16  
e-mail: kuria@kalisz.opoka.org.pl 
www.diecezja.kalisz.pl

Wszelki pytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi należy przesyłać w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem i adresem do korespondencji. 
 

Kontakt dla mediów:
Rzecznik prasowy diecezji kaliskiej
ks. mgr Przemysław Kaczkowski

tel. 510 268 108
e-mail: rzecznik@diecezja.kalisz.pl