Bp Bryl: nie można przejść obojętnie wobec człowieka cierpiącego
11 lutego 2024
- To co jest trudnym doświadczeniem naszych czasów to zobojętnienie. Prośmy dzisiaj o dobre oczy, o wrażliwe serce, otwarte uszy, żebyśmy umieli zobaczyć i usłyszeć potrzebującego człowieka i żebyśmy chcieli przyjść mu z pomocą na tyle ile możemy – mówił bp Damian Bryl, który w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu przewodniczył Mszy św. z okazji 32. Światowego Dnia Chorego obchodzonego pod hasłem „Nie jest dobrze, by człowiek był sam. Leczyć chorego poprzez leczenie relacji”.
Bp Bryl: nie można przejść obojętnie wobec człowieka cierpiącego

Przed Mszą św. konferencję w oparciu o orędzie papieża Franciszka na 32. Światowy Dzień Chorego wygłosił Marek Przybył, przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu.

W homilii bp Bryl wskazał, że choroby towarzyszą życiu człowieka. - Ważną rzeczą jest to, aby troszczyć się o swoje zdrowie, ale musimy być pokorni wobec tego, co nas spotyka. Mimo wielkiego postępu jesteśmy bezradni wobec chorób, które czasami nas spotykają. Nie potrafimy wobec nich adekwatnie zadziałać, dlatego też trzeba pokory i pokornego przyjęcia tego co nas dotyka – zaznaczył kaznodzieja.

Akcentował, że każdy człowiek ma swoją godność, także człowiek chory, który nie może podejmować pracy. - To jest bardzo ważna zasada, ponieważ żyjemy w społeczeństwie, gdzie mocno akcentujemy słowo użyteczność. Ważny jest dla nas ten, kto jest użyteczny, kto dużo potrafi zrobić. Pamiętajmy, że człowiek, który nie może pracować nie traci swojej godności. Szanujmy osoby chore starsze, niedołężne, cierpiące, bo każdy ma swoją godność i każdy jest ważny – stwierdził celebrans.

Podkreślił, że nie można przejść obojętnie wobec człowieka cierpiącego. - Chciałbym zaprosić, żebyśmy modlili się o wrażliwość na ludzi chorych. To co jest trudnym doświadczeniem naszych czasów to zobojętnienie. Każdy patrzy na swoje życie, swoje sprawy, jakby reszta świata dla niego nie miała znaczenia. Prośmy dzisiaj o dobre oczy, o wrażliwe serce, otwarte uszy, żebyśmy umieli zobaczyć i usłyszeć potrzebującego człowieka i żebyśmy chcieli przyjść mu z pomocą na tyle ile możemy. Nie wszyscy jesteśmy lekarzami czy pielęgniarkami, często nie potrafimy pomóc tak specjalistycznie, ale możemy zawsze być przy cierpiącym. Możemy okazać proste gesty, one są bardzo ważne – przekonywał biskup kaliski.

Zachęcał wiernych do poznawania zasad pierwszej pomocy. - Czy znamy zasady pierwszej pomocy? Jakby stało się coś komuś będącemu obok mnie to czy umiem mu pomóc? Nie tak jak lekarz, ale jak życzliwy człowiek. Bardzo proszę poznawajmy zasady pierwszej pomocy, odświeżajmy tę wiedzę – mówił hierarcha.

Wyraził słowa wdzięczności wobec lekarzy, pielęgniarek, położnych i wszystkich osób opiekujących się chorymi. - Chcemy, abyście usłyszeli, że bardzo cenimy waszą pracę i za nią dziękujemy. Wspierajmy dzisiaj lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia naszą modlitwą – powiedział bp Bryl.

Podczas Mszy św. biskup kaliski i kapłani udzielili Sakramentu Namaszczenia Chorych.

Uroczystościom towarzyszył Sztandar Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem modlili się: ks. Łukasz Skoracki, zastępca dyrektora Caritas Diecezji Kaliskiej, ks. kan. Jarosław Kołodziejczak, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, ks. Szymon Rybak, kapelan biskupa, diakon Wiktor Domagała, przedstawiciele władz miasta Kalisza, przedstawiciele służby zdrowia, chorzy i cierpiący oraz parafianie.

Po Mszy św. wszystkich zaproszono na poczęstunek.


Tekst: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI
Zdjęcia: Arleta Wencwel-Plata/Opiekun