Bp Buzun: wolność powinna być ukierunkowana na świętość
16 sierpnia 2023
- Dzisiaj chcemy prosić św. Rocha, który dla nas jest przewodnikiem na ścieżkach wolności, abyśmy właściwie rozumieli wolność w naszym życiu i dobrze ją wykorzystywali, bo wolność jest drogą ku wartościom, a w ostateczności ku Bogu - mówił bp Łukasz Buzun, który przewodniczył sumie odpustowej ku czci św. Rocha w Mikstacie.
Bp Buzun: wolność powinna być ukierunkowana na świętość

W homilii celebrans wskazując na św. Rocha podkreślał, że był on człowiekiem, który miał w sercu dużo miłosierdzia, opiekował się chorymi, a potem sprzedał wszystko co miał, rozdał ubogim i ruszył w drogę. - Św. Roch był pielgrzymem, był człowiekiem wolnym. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że człowiek został stworzony do tego, żeby żyć w wolności dzieci Bożych. Każdy z nas jest powołany do tego, żeby miał wolne serce i żeby w tym sercu było miejsce dla Chrystusa – powiedział kaznodzieja.

Akcentował, że w centrum życia człowieka powinien być Chrystus. – Człowiek stworzony jest do tego, żeby na tym świecie żyć, pracować, realizować swą drogę powołania w rodzinie, samotności, kapłaństwie czy życiu konsekrowanym, ale żeby na tej drodze mieć serce otwarte dla Chrystusa i żeby o Nim nie zapomnieć - zaznaczył hierarcha.

Stwierdził, że wolność powinna być ukierunkowana na świętość. – Św. Paweł w swoich listach prosi nas, abyśmy nie żyli nowinkami, ale trzymali się zdrowej nauki Kościoła, czyli żyli wzrastając w Chrystusie, bo tylko w Nim jest pełnia człowieczeństwa – stwierdził biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.

Podkreślał, że niekiedy słowa równość czy tolerancja błędnie rozumiane i źle interpretowane mogą odciągnąć człowieka od Chrystusa. – Zły duch porusza tymi słowami nasze wnętrze budząc wątpliwości. Wykorzystuje się te hasła po to, żeby najpierw budzić zażenowanie u osób wierzących, a później oburzenie na kapłanów, pasterzy, nauczycieli wiary, po to, żeby wzrosło zaufanie do tych, którzy są wrogami Chrystusa i Kościoła – mówił celebrans.

Ubolewał, że we współczesnych czasach sieje się zamęt w głowie młodych ludzi. - Nikt nikogo nie krzywdzi, jeśli nie zgadza się na niszczenie, szczególnie w ludziach młodych, wstrzemięźliwości, skromności, wstydliwości, cierpliwości, wytrwałości, wierności, która jest związana z czystością serca, jest podstawą relacji z Bogiem. „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Właśnie w takich postawach kryje się ludzka godność, wartość osoby ludzkiej, a przecież dla Boga wszyscy jesteśmy bardzo ważni i wartościowi – przekonywał duchowny.

Zachęcał wiernych, aby tak jak św. Roch żyli wolnością prowadzącą do Boga. - Dzisiaj chcemy prosić św. Rocha, który dla nas jest przewodnikiem na ścieżkach wolności, abyśmy właściwie rozumieli wolność w naszym życiu i dobrze ją wykorzystywali, bo wolność jest drogą przede wszystkim ku wartościom, a w ostateczności ku Bogu. Ci, którzy wiążą swoją wolność z Ewangelią i tradycją mogą doświadczać jej słodkich owoców – stwierdził bp Buzun.

Uroczystość zakończyło odmówienie litanii do św. Rocha, procesja i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Rano bp Łukasz Buzun pobłogosławił zwierzęta. Obrzęd odbył się po porannej Mszy św. w intencji gospodarzy i zgromadził nie tylko mieszkańców parafii, ale także gości z różnych stron Polski, a nawet zagranicy. Obrzęd błogosławieństwa zwierząt w Mikstacie to ponad 300-letnia tradycja.

Przygotowania duchowe do uroczystości rozpoczęły się 7 sierpnia. Od 2017 r. w czas przygotowań do uroczystości odpustowych wpisują się głoszone codziennie nauki rekolekcyjne. W tym roku w sanktuarium głosił je ks. Przemysław Kaczkowski, rzecznik prasowy diecezji kaliskiej.

Tradycją jest, że do uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha wierni przygotowują się poprzez udział we Mszy św. połączonej z nowenną.

Kilkanaście lat temu kustosz mikstackiego sanktuarium wpadł na pomysł, aby przez kilka dni w godzinach przedpołudniowych zorganizować spotkania dla dzieci, które zostały nazwane „Szkołą  Świętego Rocha”. W tym roku odbyła się już XIIedycja. To forma przygotowania duchowego młodych do parafialnego święta. Przez kolejne dni młodzi gromadzili się w Diecezjalnym Sanktuarium św. Rocha, by wspólnie się modlić, poznawać życie niebieskiego patrona, ale także tradycje odpustowe, historię drewnianego kościoła na wzgórzu oraz związane z nim legendy. Był też czas na wspólną zabawę, m.in. grę w bule. To gra popularna w południowej Francji, skąd pochodził św. Roch.

Niezmiennie od setek lat obchody odpustowe w Mikstacie rozpoczynają się w Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Po wieczornej Mszy św. z kościoła parafialnego Świętej Trójcy wyrusza procesja z Najświętszym Sakramentem i relikwiami świętego do kościoła św. Rocha, gdzie trwa całonocna adoracja. O północy odprawiana jest pasterka maryjna - koncelebrowana przez kapłanów pochodzących z parafii.

W obchody wpisuje się także Pielgrzymka Lekarzy Weterynarii i Służb Weterynaryjnych pod przewodnictwem o. Jerzego Brusiło, krajowego duszpasterza lekarzy weterynarii i służb weterynaryjnych.

Od 2007 r. św. Roch jest patronem miasta i gminy Mikstat, a w 2011 r. ówczesny biskup kaliski Stanisław Napierała kościół św. Rocha pochodzący z 1773 r. ustanowił Diecezjalnym Sanktuarium św. Rocha.

W 2015 r. odpust ku czci św. Rocha z obrzędem błogosławienia zwierząt został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Od 2006 r. proboszczem parafii Świętej Trójcy w Mikstacie jest ks. kan. Krzysztof Ordziniak, który rozsławia kult św. Rocha.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Zdjęcia: Rafał Rasiak