Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej
17 stycznia 2023

Służba liturgiczna to zespół wiernych świeckich, dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy zostali włączeni do tego grona przez błogosławieństwo i spełniają wyznaczone im zadania zarówno w celebracji Eucharystii, jak i w innych zgromadzeniach liturgicznych. W gronie służby liturgicznej szczególne miejsce zajmują posługujący przy kapłanie i przy ołtarzu. 

Formacja członków służby liturgicznej dokonuje się w oparciu o ideę powołania do służenia sobie nawzajem tym darem, który każdy otrzymał. 

Członkowie zespołów liturgicznych stopniowo poznają funkcje, które w liturgii mogą spełniać świeccy i coraz lepiej rozeznają talenty, jakie otrzymali od Boga. Starają się je rozwijać i coraz lepiej służyć nimi Bogu i ludziom. Pomocą są spotkania formacyjne, rekolekcje, a także błogosławieństwa Kościoła.

 

Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej 

Ks. Mateusz Paprocki 

Tel. 509 529 529 

email: ministranci@diecezja.kalisz.pl