Diecezjalne eliminacje Olimpiady Teologii Katolickiej 2020
27 lutego 2020

Diecezjalne eliminacje Olimpiady Teologii Katolickiej 2020 odbędą się w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu (ul. Złota 144) 
4 marca 2020 r.

godz.10.00 Msza św. w kaplicy WSD 

godz 11.00 test zawodów II stopnia

godz 14.00 ogłoszenie wyników