Dziękczynne Te Deum za miniony rok
31 grudnia 2024