Kalisz: pielgrzymka małżeństw do Narodowego Sanktuarium św. Józefa
16 września 2023
Małżonkowie obchodzący 25. i 50. rocznicę ślubu odnowili przyrzeczenia małżeńskie w obecności biskupa kaliskiego Damiana Bryla, który przewodniczył Mszy św. w intencji jubilatów w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
Kalisz: pielgrzymka małżeństw do Narodowego Sanktuarium św. Józefa

W homilii biskup kaliski odwołując się do dzisiejszej Ewangelii, o budowaniu domu na fundamencie, wskazywał, że każdy z małżonków dziękuje Bogu za to 50 czy 25 lat budowania małżeńskiej, rodzinnej wspólnoty. – Warto ciągle słuchać z czym Pan przychodzi w swoim słowie, aby to budowanie było piękniejsze, głębsze i lepsze. Budować dom to budować na Chrystusie. To budować także na Jego miłości, miłości, z którą On przychodzi do nas. Miłości, której w szczególny sposób doświadczamy na każdej Eucharystii – stwierdził celebrans

Podkreślił, że trzeba budować na skale, bo dom musi mieć solidny fundament. – Tym solidnym fundamentem jest nasza więź z Jezusem Chrystusem. Dzisiaj, gdy cieszymy się waszym jubileuszem, chcemy powrócić do początku waszego wspólnego małżeńskiego życia. Chcemy wrócić do dnia, w którym złożyliście sobie małżeńską przysięgę, ale też dnia, w którym dobry Bóg pobłogosławił waszą więź, wasze relacje. Dnia, w którym dobry Bóg wszedł w waszą wspólnotę, pobłogosławił ją i umocnił łaską sakramentu małżeństwa – akcentował kaznodzieja.

Zaznaczył, że w życiu małżonków od początku powinien być Bóg. – Dobry Bóg był u początku waszego życia. Przyjęliście Go i Jego łaskę w sakramencie. I ta łaska, za którą dziś dziękujemy, towarzyszyła wam przez lata. Wierzymy, że łaska sakramentu małżeństwa jest obecna nie tylko w dniu ślubu ale przez całe życie - wskazywał bp Bryl

Zwrócił też uwagę, aby małżonkowie zadbali o miłość wzajemną. - W życiu człowieka miłość wzajemna to jest najpiękniejsze doświadczenie, które może go spotkać. Nie zapominajcie o miłości wzajemnej między wami. Pan Jezus mówił: „po tym poznają, żeście uczniami Moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” – podkreślił hierarcha.

Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem Mszę św. koncelebrowali m. in.ks. prał. Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, ks. kan. Jarosław Kołodziejczak, diecezjalny duszpasterz rodzin.

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa biskup kaliski Damian Bryl zawierzył patronowi małżeństwa i rodziny. 

Wszyscy jubilaci otrzymali od biskupa wizerunek Świętej Rodziny z modlitwą małżonków.

Przed Mszą św. konferencję dla małżeństw wygłosił ks. Jakub Małolepszy, diecezjalny moderator Domowego Kościoła.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Zdjęcie: Rafał Rasiak