Kalisz: przedstawiciele świata pracy modlili się u św. Józefa
01 maja 2023
- Każdy pracownik to ręka Chrystusa, która kontynuuje dzieło stworzenia i czyni dobro - mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył Mszy św. w intencji pracowników i pracodawców w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Tegoroczna pielgrzymka odbyła się pod hasłem „Św. Józefie uproś nam łaskę miłości, zgody i pokoju”.
Kalisz: przedstawiciele świata pracy modlili się u św. Józefa

W zorganizowanych już po raz 31. ogólnopolskich modlitwach świata pracy w Kaliszu uczestniczyły delegacje pracodawców, robotników i rzemieślników, m.in. hutników, górników, stoczniowców, kolejarzy, rybaków. W pielgrzymkę po raz 17. włączyło się Duszpasterstwo Pracodawców i Przedsiębiorców.

W homilii biskup kaliski zaznaczył, że nie można ulegać pokusie ubóstwiania pracy, ponieważ nie można w niej odnaleźć ostatecznego i nieodwołalnego sensu życia. – Praca ma istotne znaczenie, ale to Bóg, a nie praca jest źródłem i celem człowieka – powiedział kaznodzieja.

Akcentował, że bardzo ważny jest wolny czas, aby spędzić go z rodziną. – Odpoczynek pozwala nabrać do pracy odpowiedniego stosunku. Nie zatopić się w pracy, zauważyć, że obok pracy są inne wartości: wiara, ojczyzna, rodzina. Wszyscy potrzebujemy odpoczynku i świętowania niedzieli – stwierdził celebrans.

Podkreślił, że w swoim przepowiadaniu Jezus uczy ludzi, by nie dali się owładnąć pracą. - Praca nie powinna być powodem utrapienia:zatroskany i zaniepokojony wieloma sprawami człowiek ryzykuje zaniedbanie Boga i Jego sprawiedliwości, których naprawdępotrzebuje – zauważył hierarcha.

Wskazywał, że ludzka praca ukierunkowana na miłość staje się okazjądo kontemplacji i przemienia się w pobożną modlitwę.

- Naszemu spotkaniu patronuje Józef z Nazaretu, postać wielka pod względem duchowym i moralnym, choć pełna pokory i skromności. Opiekun Odkupiciela nauczył Jezusa zawodu cieśli, ale przede wszystkim dał mu najwspanialszy przykład podstawowej mądrości, która wyraża się w religijnym posłuszeństwie Bogu i najgłębszym pragnieniu wypełniania zawsze Jego woli - mówił bp Bryl.

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa biskup kaliski Damian Bryl zawierzył św. Józefowi pracowników i pracodawców.

Podczas uroczystości sekretarz stanu w kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera odczytał list prezydenta RP Andrzeja Dudy, który napisał, że „Polacy to naród dumny, ambitny i nie obawiający sięwyzwań. Mimo obecnego trudnego czasu naznaczonego globalnymi skutkami pandemii, kryzysu ekonomicznego oraz brutalnej napaści Rosji na Ukrainę, wspólny wysiłek polskich pracowników i pracodawców sprawia, że nasz kraj wciąż się rozwija”.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg odczytała list od premiera RP Mateusza Morawieckiego. – Fakt, że święto pracy łączycie państwo z liturgicznymi obchodami dnia św. Józefa, robotnika wskazuje, że inspiracji dla etosu  własnego zaangażowania zawodowego poszukujecie przede wszystkim w przesłaniu ewangelicznym. Do takiego działania wielokrotnie zachęcał naswielki Rodak Jan Paweł II. Idąc tropem papieskiego nauczania musimy na nowo uświadomić sobie, że praca nie służy jedynie zaspokojeniu potrzeb bytowych. Ma ona budować ludzką godność, pomagać przy przezwyciężaniu indywidualnych i grupowych egoizmów, a także kreować zdrowe więzi międzyludzkie – napisał w liście premier.

Uroczystość zakończyła się pod figurą św. Jana Pawła II, gdzie odśpiewano Barkę i złożono kwiaty. Tradycyjnie już biskup podzielił się chlebem ze zgromadzonymi na uroczystości.

Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem modlili się: duchowieństwo, parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych, wojewódzkich, miejskich i powiatowych oraz delegacje robotników i pracodawców.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI