Laski: XX Zjazd Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II Diecezji Kaliskiej
06 czerwca 2024
- Bardzo chciałbym, abyśmy pokazywali naszym uczniom, że osoba Jana Pawła II i jego nauczanie może być dla nich ważnym odniesieniem, ważnym źródłem mądrości życiowej – mówił biskup kaliski Damian Bryl do społeczności szkół noszących imię polskiego papieża. Szkoły istniejące na terenie diecezji kaliskiej, a noszące imię św. Jana Pawła II spotykają się raz w roku. Tym razem młodzież przybyła do Lasek.
Laski: XX Zjazd Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II Diecezji Kaliskiej

Zjazd rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Laskach pod przewodnictwem biskupa kaliskiego Damiana Bryla. 

Witając biskupa, kapłanów i przedstawicieli szkół noszących imię Jana Pawła II z całej diecezji ks. Waldemar Wiertelak przypomniał wizytę papieża w Kaliszu i jego prośbę o szanowanie życia. – Papież prosił nas, abyśmy troszczyli się o każde życie, także to nienarodzone. Mamy także rozwijać nasze życie, aby stawało się takim, jakie Bóg dla nas zaplanował – powiedział proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Laskach.

W homilii celebrans odwołując się do Ewangelii z dnia przekonywał, że człowiek bardzo potrzebuje autorytetów. – Często z różnych stron słyszymy podważanie różnych autorytetów. Dzisiaj wspominamy osobę Jana Pawła II, który jest dla nas ważnym autorytetem. Chciałbym, żebyśmy ten autorytet szanowali i do niego się odwoływali, żebyśmy pokazywali naszym uczniom, że osoba Jana Pawła i jego nauczanie może być dla nich ważnym odniesieniem, ważnym źródłem mądrości życiowej – zaznaczył biskup kaliski.

Akcentował, że autorytetem jest człowiek, który prowadzi spójne życie. - Życie Jana Pawła II było spójne, bo to co mówił było zgodne z tym jak żył. Chciałbym zaprosić, żebyśmy od Jana Pawła uczyli się jak być autorytetem – podkreślał kaznodzieja.

Zachęcał wychowawców i nauczycieli, aby uczyli swoich uczniów słuchania. – Wiara i mądrość rodzą się ze słuchania. Zwracamy uwagę na to, żeby dzieci poprawnie wypowiadały się, ale spróbujmy ich uczyć słuchania Pana Boga, sumienia i drugiego człowieka. Jeżeli chcemy, żeby nasi uczniowie żyli w dobrych relacjach z innymi to pamiętajmy, że nie ma zdrowych relacji bez słuchania. Słuchanie jest fundamentem życia duchowego człowieka, życia modlitwy, ale także życia społecznego – stwierdził celebrans.

Wskazywał, że w centrum życia zawsze musi być Pan Jezus. - Chciałbym, żebyśmy dzisiaj wspominając Jana Pawła II modlili się o to, abyśmy umieli tak jak on postawić Pana Boga w centrum, żeby nikt nam nie wszedł na centralne miejsce. Św. Augustyn mówił: „jeżeli Bóg na pierwszym miejscu wszystko inne jest na swoim miejscu” – powiedział pasterz Kościoła kaliskiego.

Zaznaczył, że Jan Paweł II bardzo dużo nauczał o miłości. – Już jako profesor etyki napisał niezwykłą książkę „Miłość i odpowiedzialność”. Dla papieża miłość była bezinteresownym darem z siebie. Chciałbym razem z wami modlić się, żebyśmy umieli kochać tych, wśród których pracujemy, żebyśmy umieli ich przyjąć takimi jakimi są, żebyśmy to co robimy robili z miłości, bo są dla nas ważni, bo ich kochamy – podkreślał bp Bryl.

Po Mszy św. odbył się przemarsz do sali OSP, gdzie uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Laskach zaprezentowali się w programie artystycznym poświęconym patronowi szkoły.

Podczas uroczystości biskup kaliski Damian Bryl wręczył na ręce dyrektor szkoły Hanny Smyrek statuetkę św. Jana Pawła II.

W uroczystości uczestniczyli m.in. ks. Waldemar Wiertelak, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Laskach, ks. Piotr Szkudlarek, diecezjalny asystent Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, kapłani przybyli z delegacjami szkolnymi, przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, Zarząd Diecezjalny Rodziny Szkół im. Jana Pawła II z przewodniczącą Niną Adamczewską, delegacje ze szkół noszących imię św. Jana Pawła II.

Organizatorem tegorocznego zjazdu był Zespół Szkół w Laskach noszący imię św. Jana Pawła II od 4 czerwca 2004 r.Obecnie w placówce, w skład której wchodzą przedszkole i szkoła podstawowa kształci się 235 dzieci. 

W diecezji kaliskiej znajdują się 34szkoły noszące imię św. Jana Pawła II. Diecezjalnym asystentem Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II jest ks. Piotr Szkudlarek.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI