TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Życie najpiękniejszym darem Boga”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Życie najpiękniejszym darem Boga”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Życie najpiękniejszym darem Boga”

Znakomici prelegenci z całej Polski pochylali się nad słowami pamiętnej homilii o wartości życia wygłoszonej 25 lat temu przez Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Kalisza w dniu 4 czerwca 1997 r. Temat Ogólnopolskiej Konferencji to „Życie najpiękniejszym darem Boga. Implikacje normatywne godności nienarodzonego dziecka i jego rodziców”. 

Konferencję poprzedziła Msza św. w kaplicy seminaryjnej w Kaliszu, której przewodniczył bp Damian Bryl. W homilii biskup kaliski przypomniał, że Jan Paweł II, będąc w Kaliszu, podkreślał wartość sanktuarium św. Józefa. – „Jakże raduję się, że tę Ofiarę Eucharystyczną sprawuję w sanktuarium św. Józefa. To sanktuarium ma bowiem szczególne miejsce w dziejach Kościoła i narodu” – cytował kaznodzieja. Wskazał na pięć myśli Papieża. Pierwszą z nich była godność człowieka. – „Oto człowiek! Oto jego pełna niewypowiedziana godność! Człowiek powołany do tego, ażeby być uczestnikiem życia Bożego; ażeby swojego Stwórcę i Ojca poznawać i miłować - wpierw poprzez wszystkie Jego stworzenia tu na ziemi, a potem w uszczęśliwiającym widzeniu Jego Bóstwa na wieki”- mówił za Janem Pawłem II. Druga myśl to „Chrystus źródłem godności i łaski. - Zwracając się do małżonków Papież mówił, że Chrystus jest także tym, który nieustannie im towarzyszy i jest obecny w ich rodzinach – zaznaczył duchowny. Miłość jako dar to trzecia myśl przywołana przez kaznodzieję. – „Ta miłość Boga stanowi duchowe centrum rodziny i jej fundament. Poprzez tę miłość rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa i jest źródłem pokoju i szczęścia dla rodziców i dla dzieci. Jest prawdziwym gniazdem życia i jedności” – cytował bp Bryl.

Biskup przypomniał też słowa Ojca Świętego, który mówił o tym, że rodziny mają za zadanie w sposób szczególny dawać świadectwo troski o życie. – „Wsparci przykładem i opieką św. Józefa dawajcie zawsze świadectwo poświęcenia i wielkoduszności. Chrońcie i otaczajcie opieką życie każdego waszego dziecka, każdej osoby, zwłaszcza chorych, słabych i niepełnosprawnych. Dawajcie świadectwo miłości życia i dzielcie się hojnie tym świadectwem” – przywoływał kolejne słowa Papieża. Hierarcha mocno akcentował, że Jan Paweł II w Kaliszu wskazywał, że prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka. –„Miarą cywilizacji - miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury - jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne oraz naukowe” – cytował Papieża. Przytoczył też słowa Matki Teresy wypowiedziane przez Jana Pawła II w Kaliszu: „Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali?”. Rozpoczynając obrady bp Bryl podkreślał, że dzisiaj jest czas wspomnienia, ale też podjęcia dziedzictwa. Przypomniał, że w Kaliszu od 18 lat w każdy pierwszy czwartek miesiąca trwa modlitwa w intencji obrony życia i rodzin. – Dzisiaj ważne jest poszukiwanie języka argumentacji, aby pokazywać papieskie przesłanie, bronić go, a przede wszystkim przekonać ludzi do niego – powiedział ordynariusz diecezji kaliskiej. W ramach trzech sesji prowadzonych przez ks. dra Piotra Górskiego, ks. prof. UAM dra hab. Michała Kielinga i ks. prof. UAM dra hab. Dariusza Kwiatkowskiego przedstawiono kilkanaście referatów. Wygłosili je: ks. prof. dr hab. Grzegorz Hołub SDB z Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie, ks. prof. dr hab. Stefan Szymik MSF z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dr hab. Monika Waluś z Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. dr hab. Mirosław Brzeziński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka z Uniwersytetu Opolskiego, ks. prof. dr hab. Andrzej Pryba MSF z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF z Uniwersytetu Warmińsko-Mzurskiego w Olsztynie, ks. dr Kazimierz Musioł z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dr Iwona Rawicka z Uniwersytetu Szczecińskiego, Piotr Guzdek z Uniwersytetu Opolskiego, ks. dr Przemysław Drąg z Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, ks. Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek, Wiesław Gajewski z Fundacji „Czyste Serca” w Bydgoszczy. Organizatorem konferencji był Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jutro w ramach obchodów 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Kaliszu zaplanowano dwa wydarzenia. Przy parafii św. Papieża Jana Pawła II w Kaliszu odbędzie się Festyn Rodzinny. Całe popołudnie od godz. 12.00 do godz. 18.00 będzie wypełnione atrakcjami, które pozwolą miło spędzić czas i doświadczyć wspólnoty i wartości rodziny. Drugim sobotnim wydarzeniem będzie Koncert Papieski w wykonaniu Filharmonii Kaliskiej w kościele garnizonowym o godz. 19.30.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Relacja na stronie Radia Rodzina oraz KAI

Powrót do listy