Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Życie najpiękniejszym darem Boga”
04 czerwca 2022
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Życie najpiękniejszym darem Boga”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Życie najpiękniejszym darem Boga”

Znakomici prelegenci z całej Polski pochylali się nad słowami pamiętnej homilii o wartości życia wygłoszonej 25 lat temu przez Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Kalisza w dniu 4 czerwca 1997 r. Temat Ogólnopolskiej Konferencji to „Życie najpiękniejszym darem Boga. Implikacje normatywne godności nienarodzonego dziecka i jego rodziców”. 

Konferencję poprzedziła Msza św. w kaplicy seminaryjnej w Kaliszu, której przewodniczył bp Damian Bryl. W homilii biskup kaliski przypomniał, że Jan Paweł II, będąc w Kaliszu, podkreślał wartość sanktuarium św. Józefa. – „Jakże raduję się, że tę Ofiarę Eucharystyczną sprawuję w sanktuarium św. Józefa. To sanktuarium ma bowiem szczególne miejsce w dziejach Kościoła i narodu” – cytował kaznodzieja. Wskazał na pięć myśli Papieża. Pierwszą z nich była godność człowieka. – „Oto człowiek! Oto jego pełna niewypowiedziana godność! Człowiek powołany do tego, ażeby być uczestnikiem życia Bożego; ażeby swojego Stwórcę i Ojca poznawać i miłować - wpierw poprzez wszystkie Jego stworzenia tu na ziemi, a potem w uszczęśliwiającym widzeniu Jego Bóstwa na wieki”- mówił za Janem Pawłem II. Druga myśl to „Chrystus źródłem godności i łaski. - Zwracając się do małżonków Papież mówił, że Chrystus jest także tym, który nieustannie im towarzyszy i jest obecny w ich rodzinach – zaznaczył duchowny. Miłość jako dar to trzecia myśl przywołana przez kaznodzieję. – „Ta miłość Boga stanowi duchowe centrum rodziny i jej fundament. Poprzez tę miłość rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa i jest źródłem pokoju i szczęścia dla rodziców i dla dzieci. Jest prawdziwym gniazdem życia i jedności” – cytował bp Bryl.

Biskup przypomniał też słowa Ojca Świętego, który mówił o tym, że rodziny mają za zadanie w sposób szczególny dawać świadectwo troski o życie. – „Wsparci przykładem i opieką św. Józefa dawajcie zawsze świadectwo poświęcenia i wielkoduszności. Chrońcie i otaczajcie opieką życie każdego waszego dziecka, każdej osoby, zwłaszcza chorych, słabych i niepełnosprawnych. Dawajcie świadectwo miłości życia i dzielcie się hojnie tym świadectwem” – przywoływał kolejne słowa Papieża. Hierarcha mocno akcentował, że Jan Paweł II w Kaliszu wskazywał, że prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka. –„Miarą cywilizacji - miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury - jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne oraz naukowe” – cytował Papieża. Przytoczył też słowa Matki Teresy wypowiedziane przez Jana Pawła II w Kaliszu: „Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali?”. Rozpoczynając obrady bp Bryl podkreślał, że dzisiaj jest czas wspomnienia, ale też podjęcia dziedzictwa. Przypomniał, że w Kaliszu od 18 lat w każdy pierwszy czwartek miesiąca trwa modlitwa w intencji obrony życia i rodzin. – Dzisiaj ważne jest poszukiwanie języka argumentacji, aby pokazywać papieskie przesłanie, bronić go, a przede wszystkim przekonać ludzi do niego – powiedział ordynariusz diecezji kaliskiej. W ramach trzech sesji prowadzonych przez ks. dra Piotra Górskiego, ks. prof. UAM dra hab. Michała Kielinga i ks. prof. UAM dra hab. Dariusza Kwiatkowskiego przedstawiono kilkanaście referatów. Wygłosili je: ks. prof. dr hab. Grzegorz Hołub SDB z Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie, ks. prof. dr hab. Stefan Szymik MSF z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dr hab. Monika Waluś z Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. dr hab. Mirosław Brzeziński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka z Uniwersytetu Opolskiego, ks. prof. dr hab. Andrzej Pryba MSF z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF z Uniwersytetu Warmińsko-Mzurskiego w Olsztynie, ks. dr Kazimierz Musioł z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dr Iwona Rawicka z Uniwersytetu Szczecińskiego, Piotr Guzdek z Uniwersytetu Opolskiego, ks. dr Przemysław Drąg z Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, ks. Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek, Wiesław Gajewski z Fundacji „Czyste Serca” w Bydgoszczy. Organizatorem konferencji był Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jutro w ramach obchodów 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Kaliszu zaplanowano dwa wydarzenia. Przy parafii św. Papieża Jana Pawła II w Kaliszu odbędzie się Festyn Rodzinny. Całe popołudnie od godz. 12.00 do godz. 18.00 będzie wypełnione atrakcjami, które pozwolą miło spędzić czas i doświadczyć wspólnoty i wartości rodziny. Drugim sobotnim wydarzeniem będzie Koncert Papieski w wykonaniu Filharmonii Kaliskiej w kościele garnizonowym o godz. 19.30.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Relacja na stronie Radia Rodzina oraz KAI