TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne

Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne

Po raz 53. odbyło się w Kaliszu Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne, w którym wzięli udział znakomici prelegenci z Polski i zagranicy. Wykłady poprzedziła Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa w kaliskiej bazylice sprawowana przez biskupa pomocniczego Łukasza Buzuna.

W homilii bp Łukasz Buzun podkreślał, że św. Józef jest patronem na nasze czasy. – Jakie są te nasze czasy? Czasy pandemii, wojny na Ukrainie, emigracji, problemów społecznych, moralnych, osobistych, rodzinnych, wykluczenia, osamotnienia. Szczególnie dominuje lęk o przyszłość i związany z nim niepokój. I w te czasy wchodzi św. Józef jako nasz opiekun i orędownik – mówił kaznodzieja. Zachęcał wiernych, aby od św. Józefa uczyli się zaufania do Boga i ludzi. – Józef nie żyje wątpliwościami, ale ma odwagę wierzyć i zaufać. Na tym polega dojrzałość, że człowiek wbrew wszystkim tendencjom, a przede wszystkim lękowi otwiera się na innych i poprzez innych otwiera się na Boga – powiedział biskup pomocniczy diecezji kaliskiej. Przekonywał, że św. Józef pomoże człowiekowi otworzyć się na Boga. – Prośmy, aby ten czas sympozjum był czasem wzrastania w ufności i otwartości na Boży głos i na drugiego człowieka – zaznaczył bp Buzun.

Na wykłady zaproszono uczestników do Centrum Józefologicznego w Kaliszu. W swoim słowie wstępnym ks. dr Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego wyraził radość, że tegoroczne sympozjum odbywa się już normalnie, a nie w formie online. Przypomniał osoby, które były mocno zaangażowane w poznawanie św. Józefa, ale w ostatnim czasie zmarły. Wśród nich wymienił o. Tarcisio Stramare, ks. prof. Wojciecha Hanca i bpa Teofila Wilskiego.  Podkreślał, że ówczesny biskup pomocniczy diecezji kaliskiej przez całe życie zgłębiał od strony teologicznej prawdę o Trójcy Świętej, a potem zastanawiał się nad rolą św. Józefa w historii zbawienia. Zaznaczył, że bp Wilski pozostawił bardzo głębokie refleksje teologiczne o św. Józefie, np. artykuły nt. roli Ducha Świętego w życiu św. Józefa, autentycznego ludzkiego ojcostwa św. Józefa, wiary św. Józefa. Prezes Polskiego Studium Józefologicznego zapewnił, że wszystkie te teksty zostaną zebrane i wydane, a także przetłumaczone na inne języki.  Pierwszy wykład wygłosił ks. dr Marcin Wiśniewski z Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, który ukazywał wkład zmarłego w ubiegłym roku ks. prof. Wojciecha Hanca w początki i rozwój polskiej józefologii. Wskazywał, że duchowny od samego początku był zaangażowany w rozwój Polskiego Studium Józefologicznego, najpierw jako sekretarz, a w latach 1983-1991 jako prezes. Zaznaczył, że był wybitnym teologiem, a przede wszystkim dobrym kapłanem i skromnym człowiekiem. W kolejnym wykładzie o. dr Marek Raczkiewicz, redemptorysta posługujący w Hiszpanii mówił o św. Józefie między Hiszpanią a Neapolem. Wykłady wygłosili także prof. Cayetana Johnson z Uniwersytetu św. Damazego w Madrycie i ks. Vianney Kyeyune z Ugandy, pracujący na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Na zakończenie sympozjum ks. Jakub Bogacki, wiceprezes Polskiego Studium Józefologicznego opowiedział o XIII Międzynarodowym Kongresie Józefologicznym, który odbędzie się w Meksyku w dniach 18-25 września br. Organizatorami sympozjum były: Polskie Studium Józefologiczne w Kaliszu, Kapituła Kolegiacka św. Józefa, Wyższe Seminarium Duchowne w Kaliszu.  Kalisz ze względu na znajdujący się tam cudowny obraz Świętej Rodziny stał się miejscem szczególnej czci oddawanej św. Józefowi. Biskupi włocławscy jako opiekunowie sanktuarium kaliskiego w latach 1818-1992 byli też gorliwymi propagatorami kultu św. Józefa, dlatego nie przypadkiem Kalisz stał się miejscem założonego 24 września 1969 r. Polskiego Studium Józefologicznego. Zamysł założenia studium powziął wielki eklezjolog i mariolog bp Antoni Pawłowski. Program pracy studium zaaprobował w 1970 r. prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Pierwszym prezesem był dogmatyk o. dr Albert Urbański z Krakowa. Kolejni prezesi to: ks. dr Stanisław Rumiński, ks. prof. Wojciech Hanc, ks. dr Krzysztof Konecki, ks. dr Władysław Czamara. Od 2001 r. pracami studium kieruje ks. dr Andrzej Latoń. Jednym z zadań Polskiego Studium Józefologicznego jest propagowanie dorobku myśli józefologicznej na forum międzynarodowym. Józefologowie polscy brali udział we wszystkich dotychczasowych sympozjach narodowych, zwanych często kongresami, które zaczęto organizować po Soborze Watykańskim II. Na przełomie września i października 2009 r. w Kaliszu odbył się Międzynarodowy Kongres Józefologiczny i zostało oddane do użytku Centrum Józefologiczne.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Radio Rodzina, KAI

 

Powrót do listy